Ogrendim

Son güncelleme: 11.06.2005 20:45
 • OGRENDIM
  Topraklara bakamaz oldum
  Basamaz oldum toprak yollara,
  Yürüyemez oldum, ko_amaz oldum...
  Çiçeklerimi verdim hep koluya, kom_uya...
  Suda ya_ayanlar duruyor da
  Toprakla sarma_ dola_lara
  Su bile veremez oldum.

  Evinizin önünden geçemez oldum
  Camlar1n1za bakamaz
  Annene selam veremez oldum.
  Gülümsüyor yüzüme
  Gülümsüyorum...
  Sonra al1yor omuzumda
  Al1yorum...
  O hep susuyor
  Ben hep susuyorum.
  Birlikte oluk oluk kan1yoruz.
  Birlikte ç1l1k ç1l1a susuyoruz.

  "El"olman daha m1 çok ac1t1rd1 içimi, bilmem ki?
  "El olmak" ya da...
  Yani, sevdalanman bir ba_kas1na...
  Yani ard1n s1ra sürüklendiimi göre göre,
  Kanata kanata içimin yaralar1n1,
  Bir ba_ka ak duvak ard1nca
  Ko_arad1m çekip gitmen...
  Yani;
  F1rlat1p atman, umursamaman, bo_vermen
  Terketmen, kovman, dövmen, sövmen...
  Daha m1 ac1 olurdu?!
  "Daha zor" diyorlar
  0nanm1yorum.
  Anl1yorlar.
  Susuyorlar.

  0çimi ac1tan o _ey...
  Yani gidi_in...
  Yani dönmeyecein...
  Yani dönemeyecein...
  "Zamanla azal1r, ac1lar sabit deildir"
  Diyenlere inat,
  Zamanla çoal1yor.
  Bilmiyorlar... Ben biliyorum!
  Yiyemiyorum, uyuyam1yorum,
  Gülemiyorum, ya_am1yorum...
  Varsa eer birbirimizden fark1m1z,
  Ben hala nefes al1yorum.

  Hani;
  "Dudak bükme sevdama, küçümseme sak1n!
  Baz1lar1 bir kez sever
  Ya da birkez sevmek için ya_ar."
  demi_tin...

  "Ve... önemi yoktur ömrünün
  Kaç y1la endeksli olduunun,
  Kaç y1l sevda çekeceinin...
  Yirmibe_?!... Elli?!...
  Benimkisi k1sa sürecek belli.
  Zaten elli y1l bu sevdaya
  Yürek de dayanmazd1 be sevgili.
  Bir kez im, son kez im, sabit say1m, sevdiim...
  Üzülme, alama...
  Zaten ben sevmekten ölecektim!"

  Yan1ld1n...
  Yan1ltd1n...
  Kand1rd1n...
  Sevmekten ölünmüyor !
  Severek ölünüyor!
  Ve;
  Ölüler de sevebiliyor
  Ben örendim.
#12.04.2004 21:43 0 0 0
#01.12.2004 18:59 0 0 0
 • ellerine sağlık dostum...
#01.12.2004 20:45 0 0 0
 • Yan1ld1n...
  Yan1ltd1n...
  Kand1rd1n...
  Sevmekten ölünmüyor !
  Severek ölünüyor!
  Ve;
  Ölüler de sevebiliyor
  Ben örendim.

  Ellerine Yüreğine Sağlık
#02.12.2004 14:42 0 0 0
 • TEŞEKKURLER PASCAL DOSTUM
#05.12.2004 09:17 0 0 0
 • Ellerine Sağlık Arkadasım
#16.05.2005 01:20 0 0 0
 • Ellerine Emeqine SaqLıK ArKaDa$ıM
#11.06.2005 20:45 0 0 0