Dini Terimler ve Anlamları

Son güncelleme: 16.12.2007 04:31

 • 1- Abdest Nedir?
  Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklariyla beraber ayaklarin temiz su ile yikanmasi ve basin meshedilmesidir.

  2- Adak Nedir?
  Kisinin dinen yükümlü olmadigi halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacagina dair Allah'a söz vermesidir.

  3- Ahiret Ne Demektir?
  Kiyametin kopmasindan sonra baslayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatidir.

  4- Ahkam Nedir?
  Kur''an ve Sünnetin icerdigi dini hükümlerdir.

  5- Ahlak nedir?
  Bir kisinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî degerleri, huylari ve bunlarin tesiri ile ortaya koydugu davranislarin bütünüdür.

  6- Allah'in Rizasi Ne Demektir?
  Yapilan herhangi bir isten Allah'in hosnut olmasidir.

  7- Amin Ne Demektir?
  Yapilan dua icin, "Ya Rabb'i Kabul buyur" demektir.

  8- Arafat nedir?
  Haci adaylarinin "vakfe" yapmak üzere arefe günü toplandiklari, Mekke'nin güneydogusunda bulunan bir bölgedir.

  9- Ars Nedir?
  Mecazi anlamda, ilahî hükümranlik tahti demektir.

  10- Ashab Ne Demektir?
  Hz.Peygamber'i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardir.

  11- Asere-i Mübssere Nedir? Ve Kimlerdir?
  Dünyada iken Hz.Peygamber tarafindan Cennetle müjdelenen on kisiye Asere-i Mübessere denir. Bunlar: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Avf oglu Abdurrahman, Sa'd, Zeyd oglu Said, Ebû Ubeyde (r.a.) hazretleridir.

  12- Asure Nedir?
  Kameri takvimin birinci ayi olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir.

  13- Ayet Nedir?
  Kur'an-i Kerim'de durak isaretleri arasindaki cümle ya da ifadelerdir.

  14- Berat nedir?
  Borctan, suc ve cezadan kurtulmaktir. Günahlardan kurtulmaya vesile olan saban ayinin onbesinci gecesine de Berat gecesi denir.

  15- Beytullah Ne Demektir?
  Müslümanlarin namaz kilarken yöneldikleri Kabe'nin diger adidir.

  16- Bid'at nedir?
  Dinin aslindan olmadigi halde dindenmis gibi algilanan seylerdir.

  17- Caiz Nedir?
  Yapilmasi dinen yasak olmayan seydir.

  18- Cami ve Mescid Nedir?
  Müslümanlarin toplu halde veya tek basina namaz kilip, ibadet ettikleri umuma acik mübarek mekanlardir.

  19- Cennet, Cehennem, Sirat-i Müstakim, Berzah Ne Demektir?
  Cennet; Allahin emirlerine uyup yasaklarindan sakinanlarin konulacagi ebedi mükafat yeridir.

  Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacaklari azap yeridir.

  Sirat-i Müstakim; Allah'in Kur'an-i Kerim'de beyan ettigi dosdogru yoldur.

  Berzah; ölümle kiyamet arasindaki zaman dilimidir.

  20- Din Nedir?
  Hür iradeleriyle inanan akil sahibi insanlari, en iyiye, en dogruya, en güzele ve ebedi mutluluga ulastiran ilahi kanunlar bütünüdür.

  21- Dört Büyük Kitabi Biliyor musunuz?
  Dört büyük kitap: Tevrat, Zebur, Incil ve Kur'an'dir.

  22- Dört Büyük Melegi Biliyor musunuz?
  Cebrail: Allah'tan vahiy getiren melektir.

  Mikail: Evrendeki tabiat olaylari ve canlilarin riziklari ile görevli melektir.

  Israfil: Kiyametin kopmasi ve insanlarin kabirlerinden kalkmasi icin "Sur"a üflemekle görevli melektir.

  Azrail: Canlilarin ruhlarini almakla görevli melektir.

  23- Dua Nedir?
  Kulun istek ve arzularini uygun bir üslupla Allah'a arzetmesidir.

  24- Ebedi ve Ezeli Ne Demektir?
  Ebedi, sonu olmayan; ezeli ise baþlangici olmayandir.

  25- Ecel Ne Demektir?
  Allah'in takdir ettigi ömrün sona erdigi andir.

  26- Ecir Nedir?
  Yapilan güzel ameller karsiliginda Allah'in kullarina verdigi manevi mükafattir.

  27- Esma-i Hüsna Nedir?
  Yüce Allah'in en güzel isimleri anlamina gelir.

  28- Ezan Nedir?
  Namaz vakitlerinin girdigini bildirmek üzere müezzin tarafindan okunan ve özel sözlerden olusan dini bir davettir.

  29- Farz Nedir?
  Dinen yapilmasi kesin olarak istenen seydir.

  30- Fasik nedir?
  Allah'in emir ve yasaklarina riayet etmeyen kimseye denir.

  31- Fikih Nedir?
  Kisinin amel yönünden faydasina ve zararina olan seyleri bilmesidir.

  32- Fidye Nedir?
  Mesru mazeretler sebebiyle bazi ibadetlerin yapilamamasi veya ibadet sirasinda eksikliklerin olusmasi sebebiyle yerine getirilmesi gereken dini yükümlülük.

  33- Fitne nedir?
  Iyi veya kötü seylerle deneme, manevi cöküntü, sosyal kargasa ve kaos demektir.

  34- Fitre Nedir?
  Ramazan Bayramina kavuþan ve dinen zengin sayilan Müslümanlarin, kendileri ve bakmakla yükümlü olduklari kisiler icin fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradir.

  35- Gusül Nedir?
  Agzi, burnun icini ve bütün bedeni yikamaktir.

  36- Günah Nedir?
  Allah'in emir ve yasaklarina aykiri olan amel, söz ve davranislardir.

  37- Hadis Nedir?
  Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarinin sözle ifadesine denir.

  38- Haram Nedir?
  Dinen yapilmasi kesin olarak yasaklanan seydir.

  39- Hasir Nedir?
  Bütün canlilarin yeniden diriltilerek mahserde, hesap vermek üzere toplanmasidir.

  40- Hatim Nedir?
  Kur'an-i Kerim'in bastan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir.

  41- Hayir Nedir?
  Hayir, Yüce Allah'in rizasini kazanmaya vesile olan güzel amellerdir.

  42- Helal Nedir?
  Yapilip yapilmamasi konusunda dinî bir hüküm bulunmayan seylerdir.

  43- Hicret Nedir?
  Hz. Muhammed'in Miladi 622 yilinda Mekke'den Medine'ye göc etmesi olayidir.

  44- Hilye-i serif Nedir?
  Peygamber Efendimizin dis görünüsünü ve vasiflarini anlatan eserlere verilen addir. 'Hilye-i Saadet' de denir.

  45- Hurafe Nedir?
  Akla ve ilme aykiri olan ve hicbir temeli bulunmayan batil inançcar ve uygulamalardir.

  46- Hutbe Nedir?
  Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dini konularda aydinlatmak üzere hatibin yaptigi konusmadir.

  47- Ibadet Nedir?
  Allah'a gönülden, isteyerek yönelmek ve karsiliginda sevap vadedilen dini görevleri ve amelleri Allah'in rizasini kazanmak amaciyla yerine getirmektir.

  48- Icma Nedir?
  Hz.Peygamber'in vefatindan sonra, herhangi bir asirda, bütün Islam müctehitlerinin, dini bir konuda ortak hüküm vermeleridir.

  49- Ictihat Nedir?
  Müctehidin herhangi bir dini mesele hakkinda bir hükme ulasabilmek icin belli tekniklere basvurarak bütün gücünü harcamasi demektir.

  50- Iftar Nedir?
  Oruc acmaktir.

  51- İhram Nedir?
  Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin, diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır. Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir.

  52- İhsan Nedir?
  İnsanlara iyilik etmek, yararlı ameller işlemek ve "Allah'ı görüyormuş gibi, O'na ibadet etmek" demektir.

  53- İlahi Kudret Nedir?
  Yüce Allah'ın gücü ve kuvvetidir.

  54- İlâhî Ne Demektir?
  Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiir türünden dizelerdir.

  55- İlk Müslümanlar Kimlerdir?
  İlk Müslümanlar Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd b. Hârise ve Hz.Ebu Bekir'dir.

  56- İlk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmiştir.
  İlk vahiy, Miladî 610 yılında, Hz. Peygamber, kırk yaşında iken, Mekke yakınındaki Nûr Dağı'nda ve Kadir Gecesi'nde gelmiştir.

  57- İmam-Hatip Kimdir?
  Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir.

  58- İman Nedir? Veya İnanç Nedir?
  Hz.Peygamber'in, Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

  59- İmsak Nedir?
  Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaktır.

  60- İrşâd Nedir?
  Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır.

  61- İslam Nedir?
  Allah'ın, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdir.

  62- İsrâ Nedir?
  Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)'in bir gece Allah tarafından Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesidir.

  63- İtâat Nedir?
  Allah'ın emirlerine uyup, yasaklarından sakınmaktır.

  64. İtikad nedir?
  İnanma, gönülden tasdîk etme demektir. İtikadî konular denilince, iman esasları akla gelir.

  65- İzar nedir?
  Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

  66- Kâbe nedir?
  Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke'deki Mescid-i Haram'ın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma'bettir.

  67- Kaç Çeşit İbadet Vardır?
  İbadetler bedenî, malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir.

  68- Kader Ne Demektir?
  Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları, bunların zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir.

  69- Kâfir Kime Denir?
  İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen, Hz.Peygamber'in, Yüce Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir.

  70- Kaza Ne Demektir?
  Yüce Allah'ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır.

  71- Kelime-i Şehadet Nedir?
  "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim" anlamındaki, "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü" ifadesidir.

  72- Kelime-i Tevhit Ne Demektir?"
  Allah'tan başka ilâh yoktur, Muhammed O'nun elçisidir" anlamındaki "Lailâhe illâllah, Muhammedürresûlullah" ifadesidir.

  73- Kıble nedir?
  Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf, Kâbe cihetidir.

  74- Kırâat Nedir?
  Namazda Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak demektir.

  75- Kıyam Nedir?
  Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından biridir.

  76- Kıyamet Ne Demektir?
  Yüce Allah'ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.

  77- Kıyas Nedir?
  Kur'an ve Sünnet'te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.

  78- Kirâmen Kâtibîn Nedir?
  Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır.

  79- Kul Nedir?
  Allah'ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir.

  80- Kur'an-ı Kerîm'de Kaç sûre Vardır?
  Kur'an-ı Kerîm'de 114 sûre vardır.

  81- Kurban Nedir?
  Allah'a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir.

  82- Kürsü Nedir?
  Camilerde vaizlerin va'z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

  83- Mahşer Ne Demektir?
  Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir.

  84- Meâl nedir?
  Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur'an tercümeleri için kullanılmaktadır.

  85- Mekruh Nedir?
  Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.

  86- Melek Ne Demektir?
  Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî varlıklardır.

  87- Mevlid Nedir?
  Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır.

  88- Mi'rac Nedir?
  Peygamberimizin, Kudüs'deki Mescid-i Aksa'dan, Yüce Allah'ın, manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır. Dinî literatürde, Recep ayının 27. gecesi "mîrac gecesi" olarak bilinir.

  89- Mihrap Nedir?
  Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür.

  90- Minber Nedir?
  Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir.

  91- Mîzan Ne Demektir?
  Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.

  92- Mucize Ne Demektir?
  Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah'ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir.

  93- Mukâbele Nedir?
  Kur'an-ı Kerim'i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.

  94- Mukaddesât Nedir?
  Dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir.

  95- Mushaf Ne demektir?
  Kur'an-ı Kerim'in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.

  96- Mü'min Kime Denir?
  Allah'a, Hz.Peygamber'e ve O'nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir.

  97- Mübah Nedir?
  Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

  98- Müezzin-Kayyım Kimdir?
  Namaz vakitleri girince ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir.

  99- Müfsid Ne Demektir?
  Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır.

  100- Müftü Kimdir?
  Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir.

  101- Mükellef Ne Demektir?
  Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir.

  102- Münâcât Nedir?
  Allah'a sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyaz etmektir. Dua içerikli şiirlere de münacât denir.

  103- Münafık Kime Denir?
  Kalben inanmadığı halde, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

  104- Münker Nekir Nedir?
  Kabre konulan kimseye "Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?" diye soru soran meleklerin adlarıdır.

  105- Müstehab veya Mendup Nedir?
  Hz.Peygamber'in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir.

  106- Na't Nedir?
  Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür.

  107- Nafile, Kaza Nedir?
  Nafile; farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir.
  Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir.

  108- Nebî veya Resûl Ne Demektir?
  Allah'tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır.

  109- Nisap miktarı ne demektir?
  Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.

  110- Niyâz Nedir?
  Duâ etmek demektir.

  111- Niyet Nedir?
  İnsanın bir şeyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesidir.

  112- Orucun Kazası Ne Demektir?
  Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır.

  113- Orucun Kefareti Nedir?
  Ramazan'da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar.

  114- Oruç Kimlere Farzdır?
  Oruç ergenlik çağına ulaşmış, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

  115- Öşür Nedir?
  Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır.

  116- Peygamberimiz Hz.Muhammed Ne Zaman Doğmuştur?
  Peygamberimiz Hz.Muhammed Miladî 571 yılında, Rebîulevvel ayının on ikinci gecesi seher vaktinde dünyaya gelmiştir.

  117- Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler Nelerdir?
  Sözünde ve özünde doğru, her yönüyle güvenilir, günahlardan korunmuş, üstün akıl ve zeka sahibi, Allah'tan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir.

  118-Rab Nedir?
  Yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlamına gelir ve Yüce Allah'ın güzel isimlerindendir.

  119-Rahman ve Rahîm Ne Demektir?
  Allah'ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir.

  120-Rahmet Nedir?
  Allah'ın, yaratıklarına merhamet etmesi ve lütufta bulunmasıdır.

  121- Regâib Nedir?
  Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir. Örfümüzde Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinmektedir.

  122- Rekat Nedir?
  Namazın kıyam, rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür.

  123- Rida nedir?
  Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

  124- Ru'yet-i Hilâl Ne demektir?
  Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal'in görülmesidir.

  125- Rükû Nedir?
  Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş, düz bir satıh oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir.

  126- Sa'y nedir?
  Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepeleri arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmektir.

  127- Sadaka Nedir?
  Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır.

  128- Sahur Nedir?
  İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir.

  129- Salih Amel Nedir?
  Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır.

  130- Secde Nedir?
  Namaz kılanın, ayak parmaklarını, dizlerini, ellerini, alnını ve burnunu yere koyması ile oluşan durumdur.

  131- Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?
  Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir.

  132- Sevap Nedir?
  Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olan amel, söz ve davranışlardır.

  133- Sûre Nedir?
  Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.

  134- Sünnet Nedir?
  Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

  135- Şirk Ne Demektir?
  Allah'a ortak koşmak demektir. Bu da Allah'tan başka ilah edinmek veya O'ndan başkasına ibadet etmek şeklinde olur.

  136- Şükür Nedir?
  Nimetleri Allah'ın verdiğini bilip O'na şükranda bulunmaktır.

  137-Taassup Nedir?
  Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır.

  138- Tahiyyata oturmak Ne Demektir?
  Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

  139- Takvâ Nedir?
  Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır.

  140- Tavaf nedir?
  Hacer-i Esved'den başlayarak, Kâbe'yi sola almak suretiyle, yedi defa Kâbe'nin çevresinde dönmektir.

  141- Tebliğ Nedir?
  Peygamberlerin getirdikleri ilahî mesajın insanlara aynen ulaştırmalarıdır.

  142- Tefsir nedir?
  Kur'an-ı Kerim'i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.

  143- Tekbîr ve Tesbîh Nedir
  Tekbir, "Allâhuekber", Tesbih de, "Sübhânallâh" demektir.

  144- Terâvih Namazı Nedir?
  Ramazan ayına mahsus olmak üzere, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.

  145- Teşrik Tekbiri Ne Demektir?
  "Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi'l-hamd" demektir.
  Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazların sonunda teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

  146- Tevbe Ne Demektir?
  Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah'a yönelmesi ve günahları terk etmesidir.

  147- Tevekkül Nedir?
  İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah'a bırakmasıdır.

  148- Tevhîd Nedir?
  Allah'ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır.

  149- Teyemmüm Nedir?
  Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.

  150- Vâcib Nedir?
  Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.

  151- Vahiy Nedir?
  Yüce Allah'ın dilediği şeyleri peygamberlerine, özel yolla bildirmesidir.

  152- Vaiz Kimdir?
  Dinî konularda insanları aydınlatma görevi yapan ve bu amaçla va'z eden kimsedir.

  153- Vakfe nedir?
  Zilhicce Ayının 9.ncu gününde hac için ihramlı olarak Arafat'ta bulunmadır.

  154- Vitir Nedir?
  Yatsı namazından sonra kılınan üç rek'atlık vacip namazdır.

  155- Yemin Kefareti nedir?
  Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah akşam doyurması ya da giydirmesi veya bunlara gücü yetmeyenin üç gün peş peşe oruç tutmasıdır.

  156-Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?
  Yer yüzende ilk mâbed, Kâbe-i Muazzama'dır.

  157- Zekat Nedir?
  Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır.


#20.04.2004 02:46 0 0 0
 • uyarilin icin :razi: :razi:
#20.04.2004 17:34 0 0 0
 • bilgiler icin :razi:
#20.04.2004 21:14 0 0 0
 • :razi:
#03.05.2004 15:08 0 0 0
 • Allah razi olsun senden MertTurk bilmemiz gereken önemli seyler bunlar.
#03.05.2004 16:46 0 0 0
 • @MertTurk


  Ellerine Saglik Dostum allah Kimseyi dinsiz ve imaniz Birakmasin


  Sagolasin......  :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
#03.05.2004 16:50 0 0 0
 • ben tsk eterim ilginize doglayi
#03.05.2004 20:45 0 0 0
 • Tesekkürler mert kardes :razi:
#05.05.2004 00:32 0 0 0
 • Ellerine saglik Mert, cok güzel bir calisma :razi:
#05.05.2004 11:00 0 0 0
 • :razi:
#12.05.2004 23:37 0 0 0
 • ellerine saglik kardes
  allah herkeze bu bilgileri bilip "te tadbik etmeyi nasip etsin
  allah kimseyi dinden -imandan ayirmasin
  allah razi olsun
#10.06.2004 23:34 0 0 0
 • :razi:
#11.06.2004 03:35 0 0 0
 • Sagol arkadas, hepimizin bilmesi gereken seyler aslinda.. Allah imanlilarin yardimcisi olsun ve imansizlarada iman eylesin.. (amin)
#19.06.2004 19:28 0 0 0
 • :razi: aßi SendeN Allah Razı olsun ßaşKa ßişe Demiyorum Okudukca Siteye hayran kalıyorum t$k..
#02.07.2004 19:05 0 0 0
 • COK GUZEL YAZMISSIN.. ELINE YUREGINE SAGLIK.. :razi:
#15.07.2004 10:22 0 0 0
 • emeğine sağlık tşk
#06.11.2007 18:38 0 0 0
 • ALLAH razı olsun. paylaşımın için teşekkürler.emeğine sağlık.
#06.11.2007 21:41 0 0 0
 • alllah razı olsun
#02.10.2007 00:06 0 0 0
 • gercekten güzel bilgiler Allah razı olsun
#02.10.2007 09:37 0 0 0