astronot

Son güncelleme: 01.04.2008 19:07
  • NASA uzay üssünde yeni bir deneme yap1l1yormu_. Gönüllü ba_vuranlar aras1ndan Temel, astronot aday1 olarak seçilmi_. Ön elemede oldukça s1k1 testleri geçen Temel 3 ayl1k ikinci bir eitim ile iyi bir astronot olabilmi_. Beklenen an gelmi_ ve Temel bir maymunla birlikte uzay mekiine binerek havalanm1_lar. Atmosfer a_1ld1ktan sonra Temel'e SIKI s1k1ya söylenildii gibi zarflar1 aç1p maymunun ve kendisinin görev kartlar1n1 okumak ilk i_i olmu_. Maymunun görevleri : "Yerküre ile balant1y1 sürekli kontrol alt1nda tutmak. Her 2 saatte bir yörüngedeki sapmalar1 ayarlamak. Füze içindeki hava bas1nc1, 1s1, iletkenlik deerlerini a_a1ya bildirmek. Yak1t harcamas1n1 ve motorlar1n s1ras1n1 belirlemek..." diye devam ederken okumaktan s1k1lan Temel kendi görev kart1n1 açm1_ : "Maymunu iyi besle!"
#04.03.2004 16:29 0 0 0
  • :D :tokmak: :D :tokmak: :D :tokmak:
#06.03.2004 05:53 0 0 0
  • Göreve bak :D :D
#07.03.2004 12:23 0 0 0
  • bu kadarda olmaz :tokmak:
#08.03.2004 03:48 0 0 0
  • nasil ama
#09.03.2004 14:11 0 0 0
  • :tokmak: :tokmak: :tokmak: :tokmak: :tokmak: :tokmak:
#11.03.2004 17:17 0 0 0
#16.06.2004 21:20 0 0 0
  • vay temel bir maymun kadar olamamis
#19.06.2004 00:32 0 0 0
  • Yazı fontu bozuktu okuyamadım...
#02.07.2004 23:37 0 0 0
  • astronot maymun ha?
#03.07.2004 08:01 0 0 0
#01.11.2004 07:52 0 0 0
#01.11.2004 11:15 0 0 0
  • :tokmak:
#01.11.2004 14:37 0 0 0
#01.11.2004 15:17 0 0 0
#01.11.2004 20:45 0 0 0
#01.11.2004 21:04 0 0 0
#01.11.2004 23:04 0 0 0
#01.11.2004 23:31 0 0 0
#03.11.2004 13:02 0 0 0
Sürüklemek İçin Tıkla