Eğlence > astronot

  NASA uzay üssünde yeni bir deneme yap1l1yormu_. Gönüllü ba_vuranlar aras1ndan Temel, astronot aday1 olarak seçilmi_. Ön elemede oldukça s1k1 testleri geçen Temel 3 ayl1k ikinci bir eitim ile iyi bir astronot olabilmi_. Beklenen an gelmi_ ve Temel bir maymunla birlikte uzay mekiine binerek havalanm1_lar. Atmosfer a_1ld1ktan sonra Temel'e SIKI s1k1ya söylenildii gibi zarflar1 aç1p maymunun ve kendisinin görev kartlar1n1 okumak ilk i_i olmu_. Maymunun görevleri : "Yerküre ile balant1y1 sürekli kontrol alt1nda tutmak. Her 2 saatte bir yörüngedeki sapmalar1 ayarlamak. Füze içindeki hava bas1nc1, 1s1, iletkenlik deerlerini a_a1ya bildirmek. Yak1t harcamas1n1 ve motorlar1n s1ras1n1 belirlemek..." diye devam ederken okumaktan s1k1lan Temel kendi görev kart1n1 açm1_ : "Maymunu iyi besle!"
  :D :tokmak: :D :tokmak: :D :tokmak:
  Göreve bak :D :D
  bu kadarda olmaz :tokmak:
  nasil ama
  :tokmak: :tokmak: :tokmak: :tokmak: :tokmak: :tokmak:
  vay temel bir maymun kadar olamamis
  Yazı fontu bozuktu okuyamadım...
  astronot maymun ha?
  :tokmak:
  eline sağlık

  teşekkürler

  ellerine sağlık teşekkürler:D
  teşlekkürler paylaşım için göreve bak :)))
  paylaşım için sağol kardes