Eğlence > İskambil Numaraları 1

  İSKAMBİLl NUMARALARI

  Desteyi masa üzerine yelpaze şeklinde açarsınız, izleyicinizden bir kart seçmesini istersiniz ve
  hangi kartın seçildiğini söylersiniz. Kartlarla gösteri yapan her sihirbazın başarmayı arzu
  ettiği bir durumdur. Kartı seçtir ve derhal ne olduğunu bil.

  Bunu başarmak için önceden işaretlenmiş kartlar ya da sıralanmış deste kullanılmıyorsa yukarıdaki
  senaryoyu başarmak için mutlaka bir ya da iki el çabukluğunun yapılması gerekir. Burada sorun,
  izleyicinin sanki serbestçe "herhangi" bir kartı seçtiği hissini yaratan ya da gerçekten de
  "herhangi" bir kartı seçmesine izin veren bir tekniğin seçilmesindedir. "Yelpaze" oyunu iki temel
  hileye dayanır. İlkinde, deste bilinen bir sırada önceden dizilmiştir. İkincisinde kart rastgele
  seçilirken bu kartı daha sonra deşifre edecek bir "anahtar" kartın belirlenmesi yöntemine
  başvurulur.

  Hazırlık: Bir çok sihirbaz sıralanmış deste fikrinden, böylesi bir desteyi hazırlamanın uzun
  süreceği ve zahmetli denemeler yapmak gerekeceği düşüncesiyle uzak durma eğilimindedirler.
  Aslında böylesi bir desteyi hazırlamak bir kaç dakikada yapılabilecek bir iştir. Oyunun sihri,
  seçilen kartın bir altındaki ya da bir üstündeki karta bakıldığında hangi kartın seçilmiş
  olduğunun anlaşılmasına dayanır. Bu etkiyi açıklamak üzere hatırlması kolay bir sıralama
  verelim: As, Papaz, 2, Kız, 3, Joker, 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7. Renkler de her kartta değişir:
  Sinek As, Karo Papaz, Kupa 2, Maça Kız, Sinek 3, Karo Joker, Kupa 4, Maça 10... Sıralamadan
  sonra kartlar kutusuna yerleştirilir. Destenin daha "rastgele" sırada görünmesini sağlamak
  belleğinizin gücüne bağlı olacaktır. Gösteri: Deste kutusundan çıkarılır, gösteri becerinize
  bağlı olmak kaydıyla, bir kaç kere kesilir ya da "sahte" bir şekilde karıştırılır. Sahte
  karıştırmada, kartlar sol elde tutulur, sağ elle kartların yarısı alınır ve yukarıdan sol el
  başparmak tarafından diğer kartların üzerine doğru kartları birbirine karıştırmadan atılır.
  Yapılması gereken sadece kesme işlemi yapmaktır. Kartların birbirine karışmış izlenimini vermek
  üzere sol el başparmağı destek alınarak atılan kartların basamak oluşturacak şekilde görünmesi
  sağlanır. Sonra sağ elle basamaklı görünümdeki kartların üzerine vurularak tüm kartların aynı
  sıraya gelmesi sağlanır. Bu işlem bir kaç kez tekrarlanabilir. Sonrasında kartlar masaya yelpaze
  oluşturacak şekilde açılır. İzleyiciden bir kartın seçilmesi istenir. İzleyici istediği kartı
  seçtikten sonra sihirbaz masadaki kartları toparlar ve kutusuna yerleştirir. Burada iki olay
  gerçekleşir. İzleyicinin kartı seçtiği yer ortaya çıkar. Çünkü seçilen kartın komşusu az da olsa
  diğer kartların sırasında olmayacaktır ve çıkan kartın yeri boş olacaktır. İşte bu komşu kart
  bizim anahtar kartımızdır. Yelpaze kapatılırken ve deste masadan kaldırılırken bu "kesik"
  noktadan tutulur ve anahtar kartın destenin altına ön yüzünün görülecek şekilde gelmesi sağlanır.
  Bundan sonra kart kutusu alınır ve deste kutuya yerleştirilir..ken alttaki anahtar karta bir
  bakış atılır. Bu anda yapacağınız espriler izleyicilerin dikkati dağıtmanıza yardımcı olacaktır.
  Kutu, aslında tamamlanmış oyunun devamını merakla bekleyen izleyiciye uzatılır. Sıralanmış deste
  ve anahtar kart izleyicinin "gizlediği" kartı deşifre etmiştir. İzleyiciye son bir kez karta
  baktıktan sonra kutudaki destenin arasına koyması söylenir. Bu andan sonra yapacağınız
  "atraksiyon" espri gücünüze kalmıştır. Parmaklarınızı kapatılmış kutuya dokundurup trans haline
  geçebilirsiniz ya da izleyicinin sürekli olarak seçtiği kartı düşünmesini söyleyebilirsiniz...


  Tesadüf

  Etki: Sihirbaz ve izleyicisi iki farklı iskambil kağıdı destesinden birer kart seçerler ve ne
  tesadüftür ki iki kart da birbirinin aynısıdır.

  Yöntem: Bu oyunu gerçekleştirmek için sıradan iki desteye ihtiyacınız var.Destelerden birini
  izleyiciye verin diğeri sizde kalsın. Aynı anda desteleri karıştırın. Desteleri değişin ve
  tekrar karıştırın. Desteleri tekrar değişin, ancak bu kez desteyi izleyiciye verirken en alttaki
  karta belli etmeden bakın ve aklınızda tutun. İzleyiciye desteden bir kart seçmesini ve size
  göstermeden karta bakarak ezberlemesini söyleyin. Sizde destenizden bir kart seçin, ama
  hatırlamak için bir çaba göstermeyin. Seçilen kartın destenin en üstüne konmasını isteyin.
  Desteleri bir kez kesin. Şimdi seçilmiş kartlar kendi desteleri içinde kaybolmuştur. Bir kez
  daha desteleri değiştirin. Herkes elindeki desteyi yelpaze şeklinde masaya açsın ve kendi
  seçtiği kartı bulsun. Aslında siz biraz önce destenin altında gördüğünüz kartı arayın.
  İzleyicinin seçtiği kart, sizin gördüğünüz kartın altındaki karttır. Sanki seçmiş olduğunuz kart
  buymuş gibi alın ve yüzü aşağı bakacak şekilde masaya koyun. İzleyiciden de aynısını yapmasını
  isteyin. Aynı anda kartları açtığınızda her ikisinin de eşdeğer olduğu görülecektir. Ne tesadüf


  Yine bildiniz

  Etki: İzleyici bu kez de rastgele bir kart seçer ancak sihirbaz seçilen kartı yine bulur.  Yöntem: Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi bir kart destenin altında diğer kartlara bakacak
  şekilde yerleştirilmelidir. Bunu oyun öncesinde hazırlayabileceğiniz gibi oyun esnasında deste
  karıştırırken de halledebilirsiniz. Deste sol avucunuzda iken kartların sayılar olan yüzü baş
  parmağınıza bakacak, kapalı yüzleri diğer dört parmağınıza dokunur şekilde tutun. Karıştırma
  esnasında diğer dört parmağınızın ucuyla en dıştaki karta bastırırken sağ elinizle geri kalan
  kağıtları hızla çekin, ters çevirin ve sol elinizdeki kartın üzerine koyun. Bundan sonra kartları
  her iki elinizde tutarak en alttaki kartın görünmemesini sağlayacak şekilde yelpaze biçiminde
  açın. İzleyiciden bir kartı seçmesini söyleyin. Karta iyice bakıp ezberlemesini söylediğiniz anda
  elinizde desteyi ters çevirin. Böylelikle biraz önce hazırladığınız kart en üste gelecek ve
  aslında sayı bulunan yüzleri üste bakan kağıtları maskeleyecektir. Deste elinizde kalacak
  şekilde, izleyiciden seçtiği kartı destenin arasına koymasını isteyin. İzleyici kapalı
  yüzü yukarı olacak şekilde kartı desteye sokacaktır. Destedeki diğer kartların sayı bulunan yüzü
  tavana bakarken, izleyicinin kartı yere bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Desteyi hızla çevirip
  masa üzerinde yelpaze şeklinde açtığınızda izleyicinin kartı kapalı olan kartların arasından
  yüzünü gösterecektir. Maskelemede kullandığınız kartın görülmemesine özen gösterin. Böyle bir
  tehlike görüyorsanız, ellerinizi arkaya götürün ve maske kartını düzeltin
  Sihirli Külah

  Sitemizde çoğunlukla araç/gereç gerektirmeden kolayca deneyebileceğiniz oyunlara yer vermeye
  çalışıyoruz. Ancak ilüzyon sanatının inceliklerini daha iyi anlamanız için bu sayfadaki gibi
  "özel düzenek" gerektiren oyunları da bilmeniz gerekir.

  Kolunuzdaki saati çıkarır masa üzerine koyduktan sonra izleyicilerin şaşkın bakışları eşliğinde
  küçük bir çekiçle kırmaya başlarsınız. Bir yandan saati parçalarken bir yandan da kırık
  parçaları izleyicilerin daha iyi görmesi için elinizle tutup sonra tekrar diğer kırıkların
  arasına serpersiniz. Sonra sihirli torbanızın içini dışarıya bir kaç kez çıkararak boş olduğuna
  izleyicileri ikna edersiniz. Sonra kırık saat parçalarını sol elinizde tuttuğunuz sihirli
  torbaya atarsınız. Bir iki sihirli söz ve el hareketinden sonra izleyicilerden birini çağırır ve
  torba içinden saati çıkarmasını söylersiniz. İzleyicinin bulup çıkardığı saat biraz önce
  paramparça olduğu görülen saattir ama sapasağlam ve tek parça halindedir.

  Sihirbazların yaygın kullandığı gereçlerden biri de sihirli külahtır. Aslında burada anlatmak
  istediğimiz "gizleme" yöntemidir. Farklı ilüzyonistler aynı prensibi kullanan farklı görünümde
  kutular, kese kağıtları v.s. kullanabilir. Bir çok sihirli gereç burada anlatılan sihirli
  külahtaki gibi "gizli bölmeleri" içerir.

  Buna benzer bir tek gereçle birden fazla oyun türetmek mümkündür. Unutmayın yapabilecekleriniz
  hayal gücünüzle sınırlıdır.  Sihirli torbanın dışarıdan bakıldığındaki görünümü birinci şekildeki gibidir. Konik biçimli bez
  bir külahtır. Metal bir halkaya bağlıdır ve sapı ile tutulabilmektedir. Bezin dışardan görünümü
  parlak ve şık desenlidir. Torbanın iç kısmı siyah renkte ve kaba kumaştan yapılmış olmalıdır.
  Kaba kumaş, torbaya konulan cisimlerin şişkinlik yaparak fark edilmesini engeller. Sihirli
  torbanın sihri, ikinci şekilde görülen ama izleyicilerin hiç bir zaman bilmedikleri gizli yarım
  halka ve buna bağlı üçgen biçimli siyah renkli gizli bez parçasıdır. Halka sapa bağlıdır ve sap
  döndürüldüğünde dıştaki metal halkanın sağ ya da sol yarısına takılır. Gizli bez dıştaki konik
  biçimli beze sınırlarından dikilmiştir. Böylelikle konik dış torbanın içi iki odaya bölünmüş
  olur. Sap bir yöne çevirildiğinde üstten bakıldığında görülen kısım birinci oda, diğer yöne
  çevirildiğinde görülen kısım ikinci odadır.


  Sihirbaz birbirinin aynısı iki saate sahiptir. Bir tanesi sihirbazın kolunda, diğeri gösteriden
  önce torbaya atılmıştır. Torbanın içi dışarıya çıkarılırken izleyicinin gördüğü boş olan birinci
  odadır. Sağlam saat ikinci odada gizlidir. Kırılan saat parçaları birinci odaya atılır. Sihirli
  sözler söylenirken torba havada daireler çizecek biçimde hareket ettirilir. Bu sırada sap
  döndürülerek içteki yarım halka karşı kenara getirilir ve görünen oda sağlam saatin bulunduğu
  ikinci oda olur. Eline sağlam saat gelen izleyicinin şaşkınlığı ve kumaşın kaba olması gizli
  odadaki kırık parçaların hissedilmesini engeller.
  Ellerine saglik BERK dostum!
  SAĞOLASIN DOSTUM
  ellerine sağlık bir bakalım nasılmış tsk
  sağolasınnn..........
  bakalim neyler varmis
  Eline saglik
  selam bir bakalım su numaralara eyvallah
  sagol
  saol ussta bi bakalım......
  cok sagolun....................
  bakalim nasilmis

  cok tesekkürler
  ellerine saglik kardes
  ellerine sağlık arkadaşım
  tesekkuler
  cok sagolun varollun
  teşekkürler......
  tsk
  sağolun
  cevap veriyorum
  güzel numaralar sağol
  teşekkürler arkadaşım.
  bi bakalım nasılmış
  tsk dostum
  İskambil numaraları ile insanları şaşırtmak eğlenceli oluyor.
  Teşekkürler
  Ellerine saglik
  Merhaba arkadasim
  emegin ve e-kitab icin tesekkur ederim
  saygilarimi sunarim
  Konu icin burasi daha uygun sanirim