SİNOP

  SİNOP


  sinop,sinop resimleri,sinop anadolu,sinop anadolu lisesi,sinop ayancık,sinop belediyesi,sinop boyabat,sinop cezaevisinop com,sinop davul,sinop davul zurna,sinop dikmen,sinop durağansinop erfelek,sinop eğitim,sinop gerze,sinop haber,sinop haberleri,sinop köyleri,sinop lisesi,sinop otel,sinop tarihi,sinop türkeli,sinop üniversitesi,www sinop,
  Sinop

  Sinop Coğrafyası

  Kuruçeşme Sokağı

  Sinop, Karadeniz kıyı şeridinin kuzeye doğru sivrilerek uzanmış bulunan Boztepe yarımadası üzerinde kurulmuştur. Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri arasında bir geçiş bölgesinde yer alan il toprakları 41, 2-43, 5 paralelleri ve 34, 5-35, 5 meridyenleri arasında bulunmaktadır.

  Sinop 5.862 Km2''lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının % 8''ini kaplar. İl doğudan Samsun''un Alaçam, güneyden Samsun''un Vezirköprü, Çorum''un Osmancık, Kargı, Kastamonu''nun Taşköprü, batıdan Kastamonu''nun Taşköprü ve Çatalzeytin ilçeleriyle çevrilidir. 475 Km. uzunluğundaki sınırlarının 300 Km.si kara, 175 km.si denizdir.

  İl olarak 8 ilçesi (Merkez ilçe hariç), 2 beldesi, 11 belediyesi ve 465 köyü bulunmaktadır.

  İlin nüfusu 2000 sayımına göre 225.574 olup, aynı sayıma göre İl Merkezinin nüfusu 30.502''dir. İlçeleri, Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli''dir.

  Şehrin kuzeybatısında Akliman, güneydoğusunda bulunan Hamsilos koyu, eski devirlerin barınak yerlerindendir.

  Dağlar

  Sinop ormanlık dağları

  İl''deki yeryüzü şekillerinin ağırlık bölümü (%74,3) oluşturan dağların yükseltileri pek fazla değildir. Sinop genel olarak engebelidir. Karadeniz kıyılarından iç kısımlara doğru görülür derecede yükselme vardır. Yüksek dağlar, daha çok doğuda ve kuzeybatıdadır. İl''in doğu tarafını Kuzey Anadolu dağlarının kolları çevreler. Bu dağlar, Karadeniz kıyısına paralel uzanırlar. Bölgedeki dağlar sık, dik ve sert değildir. En yüksek dağın 2000 m.yi aştığı görülmez.

  AYANCIK''ta: Çangal Dağı 1.065 m., Zindan Dağı 1.750 m .dir.
  DİKMEN''de: Göktepe Dağı 1.200m .
  GERZE''de : Elma ve Köse Dağları 900 m.dir. Dıranaz 1.345 m. dir.
  BOYABAT''ta: Elekdağı 1.400 m .dir.

  Bu dağlar ormanlarla kaplıdır. Güneye inildikçe, iç Anadolu''ya yaklaştıkça orman azalır.

  Yaylalar

  Kurugöl Yaylası

  Sinop yakınlarında yayla yoktur. Boyabat ve Gerze ilçeleri yayla bakımından oldukça zengindir. Durağan ve Boyabat''ta Mehmetli, Aluç, Marif, Gün­düzlü, Darıözü, Doğaçam, Yaylacık, Uzunöz, Sakızlı, Bayat, Yassıalan, Gökalan, Buzluk yaylaları vardır. Gerze''de Altmışdört, Güdek oğlu, Avlağısökü, Kuzfındık, Çam Altınyayla bulunmaktadır. Türkeli ilçesinde de Kurugöl yaylası bulunmaktadır.

  Ovalar

  Sinop ovaları

  Sinop''ta ovalar genellikle kıyı ya da ırmak ovalaridır. Daha ziyade büyük düzlükler halindedir. En önemlisi Boyabat Ovasıdır. Bu ovayı Gökırmak, Arım, Gazidere, Asarcık ovaları meydana getirir. Yüksek dağlar arasında uzanan bu ovalar çok verimli ve sulaktır. Gavur ovası da denilen Karasu Ovası ile Akliman yöresindeki Aksaz ve Sarıkum ovaları kıyı ovalarıdır. Bu ovalar, yer yer bataklık durumundadır.

  Vadiler

  Arap Yaylası - Çatak köyü

  Sinop''ta Boyabat ve Durağan ilçeleri çevresinde yer alan ve Kızılırmak''sın kollarından olan Gökırmak Vadisi dışında büyük vadi yoktur. Bununla birlikte küçük akar sularca açılmış çok sayıda küçük vadi vardır. Bunlar il topraklarını engebeli hale getirmiş oluşumlardır. Gökırmak Vadisinden başka Ayancık Vadisi, Kabusu Vadisi, Kanlıdere Vadisi sayılabilir.

  Akarsular

  Sinop akarsuları

  Sinop, yağışlı bir bölge olduğundan her tarafta çay ve derelere rastlanır. Bu akarsular, yağmur ve kar sularıyla beslenir. Sular yağmur mevsiminde çoğalır, dereler kabarır. Yaz aylarında azalır ya da kurur.

  Çay ve nehirler ulaşıma elverişli değildir. Yatakları taşlı, akışları hızlıdır. Sulamada ve orman ürünlerinin taşınmasında yararlanılır. Hepsi Karadeniz''e dökülür.

  Başlıcaları şunlardır:

  Gökırmak: Kastamonu''dan çıkar. Daday''da Ballıdağ eteklerinden inen sular, Daday Çayı''nı oluşturur. Bu çay Taşköprü''nün Gölveren kesimin­de Kastamonu''nun içinden geçen bir suyla birleşerek Gökırmak adını alır. Gökırmak Boyabat Ovası''nı sular ve doğuda Kızılırmak''a karışır.

  Kızılırmak: İlin güneydoğu sınırlarını çizer. Yurdumuzun en uzun nehri olan Kızılırmak, büyük kollarından Gökırmak''ı Sinop''tan alır.

  Tepeçay: Sinop''un Türkeli ilçesi ile Kastamonu''nun Çatalzeytin ilçesi arasında sınır oluşturur. Denize döküldüğü yerde hayli genişler.

  Ayardın Deresi: 1.000 m yükseltide Çatakgeriş Köyü yakınlarından doğar. Türkeli ilçe merkezinin hemen doğusundan denize dökülür. Uzunluğu 240 km. kadardır.

  Ayancık Çayı: Küre Dağları''ndan kaynaklanan çok sayıda küçük derenin birleşmesinden oluşmuştur. Uzunluğu 90 km. kadardır, ilçe merkezin­den denize dökülür.

  Karasu Çayı: Küre Dağları''nda, Gündüzlü Ormanları''ndan doğar. Uzunluğu 80 km.dir. Sinop''un 8 km. batısından denize dökülür.

  Çakıroğlu Çayı: Dıranaz Dağları''ndan doğar. Gerze-Sinop arasında Çakıroğlu yöresinde denize dökülür. Denize döküldüğü yerde küçük bir delta oluşturur.

  Kanlı Çay: Uzunöz Dağları''nın eteklerinden doğar. Çok sayıda küçük kolu vardır. Çayağzı denilen yerde denize dökülür.

  Göller

  Sarıkum gölü

  Sinop''ta çok sayıda doğal göl vardır. Bunların tamamı çeşitli jeolojik zamanlarda oluşmuştur. Başlıcaları şunlardır:

  Sarıkum Gölü: Sinop yarımadasının batısında yer alan Sarıkum Gölü, il merkezine 21 km. uzaklıktadır. Gölün uzunluğu 2 Km., genişliği 750 m. ve alanı 400 hektardır. Deniz düzeyinde olan gölün sulari kışın çoğalır, yazın azalır. Küçük akarsularla beslenen gölün fazla suları denize dökülmektedir.

  Aksaz Gölü: Karagöl''ün kuzeydoğusunda yer alan Aksaz Gölü, denizle hemen hemen aynı düzeydedir. Yılın büyük bir bölümünde saz ve kamışlarla kaplı olan gölün yüzölçümü 200 hektardır. Yağışlı dönemlerde ise gölün suları denize ulaşır.

  Karagöl: Akliman''a yakın bir bölgede Aksaz ve Sankum Gölleri yakınında yer alan, deniz düzeyindedir. Yüzölçümü 80 hektar dolayındadır. Denize uzaklığı 40-50 m. kadar olan gölün suları kışın artar, yazın ise göl kurur.

  Sülük Gölü: Sinop yarımadasının üzerindedir. Yükseltisi 210 m. dolayında olan Sülük Gölü, eski bir yanardağ krateridir. Derinliği 1-2 m.dir Yaz mevsiminde kurur.

  Akgöl: Ayancık İlçesi''nin güneyinde Ayancık Boyabat yolunun 31. Km.de, 4 Km. içeride yer alan Akgöl, çevresinde sık çanı ormanlarının oluşturduğu çangal ve Akgöl ormanlan içinde bulunmaktadır.
  Bitki Örtüsü

  Doğa manzarası

  Sinop yöresi, Karadeniz ikliminin bir özelliği olarak her zaman yağış aldığından orman ve bitki örtüsüyle kaplıdır. Ormanlar hem zengin hem de çeşitlidir. Çam, köknar, meşe, gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç ve kavak başlıca türlerdir. Ağaç denizi olarak nitelendirilen Çangal Ormanları, Ayancık, Türkeli ve Boyabat yörelerini kaplar. Dıranaz, Göktepe, Soğuksu ve Elekdağı Ormanları da hem önemli doğal güzellikleri oluşturur, hem de ekonomik yönden büyük değer taşır.

  Ormanların altında yaban menekşesi, çuha çiçeği, mayıs karanfili, küçük kırlangıç otu, ciğer otu gibi bitkilere de rastlanır.

  Sinop yöresindeki bitki örtüsü, çok çeşitli ağaç türlerinden oluşmuştur. Kıyı şeridinde Akdeniz bitkileri de görülür. Meşe, defne, karaağaç, çınar, fın­dık, kızılcık, kayın, gürgen, karaçam ve sarıçamdan oluşan bu bitki örtüsü, yükseltinin 1.800 m.ye ulaş­tığı kesime kadar yayılır.

  İlin güneyine doğru gidildikçe iklim kuraklaşmaya başlar. Bu kesimde kuzeydeki gür bitki örtüsünün yerini bozkır bitkileri alır.

  İklim Verileri

  Sinop, Doğu ve Batı Karadeniz iklim özellikleri­nin içiçe geçtiği bir yöredir, ilde mevsimler arası sıcaklık farkları pek büyük değildir, ilin kuzey kesiminde Karadeniz iklim tipi görülür, güney kesimlerinde ise Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalır. Burada yağışlar azalır, sıcaklık düşer ve bozkır ikliminin etkileri görülür.

  Sıcaklık

  Sinop İl Merkezinde yıllık sıcaklık ortalaması 14 derece, en yüksek sıcaklık 29.4 derece, en dü­şük sıcaklık -2 derecedir. Yıllık nispi nem ortalaması % 78''dir.

  Kaynak: Sinop İl Yıllığı, 1993

  Sinop''ta Gezilecek Yerler

  Sinop Kalesi

  SİNOP KALESİ:

  M.Ö. 7. y.y. da şehri korumak amacıyla yarımadanın üzerine kurulmuştur. Roma, Bizans ve Selçuklular döneminde onarılarak kullanılmıştır. Günümüzde hâlâ özelliğini koruyan kalenin 2050 m. uzunluğu, 25 m. yüksekliği, 3 m. genişliği olup, iki ana giriş kapısı bulunmaktadır. Kale duvarı şehri çevrelemektedir.

  Cezaevi surları

  SİNOP CEZAEVİ:

  Tersane alanında iç kalenin ortasında etrafı yüksek kale bedenleriyle çevrili alandır. Bu özelliğinden dolayı mahkumların kaçışını imkansız kılmıştır. Cezaevi Osmanlılar döneminde 1877 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

  Paşa Tabyası

  PAŞA TABYASI:

  Yarım adanın güney doğusunda 19. y.y. da Osmanlı Rus savaşları sırasında denizden gelen tehlikeleri önlemek amacıyla yapılmıştır. Yarım ay şeklindedir. 11 top yatağı bulunan cephanelik ve mahzenlerden oluşmaktadır.

  Çömlek Örneği - Sinop Müzesi

  SİNOP MÜZESİ:

  Şehir merkezinde bulunmaktadır. Sinop kazılarında ve çevresinde bulunan eserler sergilenmektedir. Müze bünyesinde Prehistorik, Helenistik, Roma, Bizans, Etnoğrafik eserler ile, Sinop çevresinden toplanmış ikonalar bulunmaktadır.

  İkona Detayı - Sinop Müzesi

  İKONALAR:

  Sinop Müzesi''nde teşhir edilen eserler arasında ayrı bir yeri ve önemi bulunan, sanat tarihi bakımından seçkin bir örnek teşkil eden ikona koleksiyonudur. Koleksiyonda yer alan ikonalar; İkona Aziz Minas, Melek Mihail, İkona İsa, İkona Meleklerin Düşmanlarla Savaşı, İkona İsa ve Meryem, İkona Büyük Ruh, İsa ve Azizler yer almaktadır.

  AKLİMAN:

  Şehre 9 km. uzaklıktadır. Kilometrelerce uzanan ince beyaz kumu, ormanla denizin adeta kucaklaştığı orman içi piknik ve mesire yerleriyle ünlüdür. Kumsal boyunca plajlar, kamp-çadır yerleriyle moteller bulunmaktadır.

  Hamsilos Koyu

  HAMSİLOS:

  Akliman piknik alanına 1 km. uzaklıktadır. Denizin kara içine bir ırmak gibi girdiği, çevresi çam ağaçlarıyla kaplı, güzelliğine doyum olmayan Hamsilos Fiyordu, Türkiye''nin tek fiyordudur.

  Erfelek Şelaleleri

  ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ:

  İl merkezine 42 km. uzaklıkta, Erfelek ilçesi Tatlıca köyü sınırları içerisindedir. Aynı vadi içinde ardarda sıralanmış 28 irili ufaklı şelaladen oluşmuştur. Bu özelliği ile dünyada benzeri yoktur. Dar ve 2 km. uzunlukta bir vadi içinde, şelaleler kenarında, kayın ormanları içinde yapılacak iki saatlik yürüyüş oldukça zevkli ve heyecanlıdır. Doğal sit alanı olan bölgede trekking, piknik, gezi ve av turizmi olanakları sağlanmaktadır. Bölgede yeme içme, haberleşme ve kamp çalışmaları ile ilgili iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

  İnaltı Mağarası

  İNALTI MAĞARASI VE AKGÖL:

  Her ikisi de Ayancık ilçesi sınırları içerisindedir. İnaltı mağarası köknar ormanlarının ortasında 1070 m. yükseklikteki bir yaylada yer almaktadır. Ayancık ilçesinden 50 km. ve İnaltı köyü yakınlarındaki Akgöl''den 6 km. uzaklıktadır. Mağaranın gerçek derinliği bugüne kadar ortaya çıkarılamamıştır. Bugüne kadar sadece 2200 m. derinliğe kadar olan bölge keşfedilebilmiştir. Ortalama 15 m. yüksekliğe ve 12 m. genişliğe sahiptir. Muhteşem sarkıtları ve dikitleri hala oluşma safhasında bulunmaktadır. İnaltı mağarası jeolojik olarak kireçtaşı katmanlarında oluşmuştur. İnaltı mağarasına giderken yolda muhteşem ormanların ve derin vadilerin güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz.
  Ayancık ilçesinin güneyinde bulunan Akgöl, Ayancık-Boyabat karayolunun 31. km''sinden 4 km. kadar içeride yer almaktadır. Çam ormanları ve Çangal ormanı ile çevrilidir. Elektrik üretimi için 1926''da inşa edilen bu baraj gölünün çevresinde çok güzel piknik yerleri bulunmaktadır.

  Akgöl manzarası

  KARAKUM YÖRESİ:

  Kente 2 km. uzaklıktadır. Sinop yarım adasını çevreleyen yol üzerindedir. Mevcut plajları harika simsiyah kuma sahiptir. Kamu ve özel kişilere ait oteller, tatil köyü, kafe, restoran, bungalov tipi evler, kamp, çadır yerleri bulunmaktadır. Sinop halkının yürüyüş parkurudur.
  Karakum Plajı
  BAHÇELER MEVKİİ:

  Şehrin girişinde iç limana bakan kısımda ağaçlarla kaplı kumsalı ve plajı bulunan mesire, piknik, kamp ve çadır alanıdır. Yanında kamu kuruluşlarının sosyal tesisleri bulunmaktadır.

  MOBİL MEVKİİ:

  Gelincik mahallesinin devamıdır. Plajları, otel, motel ve restaurantlarıyla güzel bir tatil yeridir.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Cok guzel, tesekkur ederim
  Sinop Bizim...

  Sinop'a ve sorunlarına sahip çıkalım.
  İmece ile bilgi ve güçlerimizi birleştirip doğduğumuz,
  büyüdüğümüz kentin sorunlarının çözümüne katkıda bulunalım.
  Değerlerini ortaya çıkaralım, gururla herkesle paylaşalım.
  http://www.geocities.com/boyabat34/sinopilcebannerfotoesasyazili.JPG
  http://www.geocities.com/boyabat34/sinopilcebannerfotoesasyazili.JPG
  sinop çok güzel bir yerdir deniziyle yeşillikleriyle harikadır kısacası sinop gibisi varmıdır ya
  elıne sağlıkm
  Karadenizin incisi . Sinop gibisi yok ama maglesef sadece izin zamaninda gidib geze biliyorum
  gelebiliyosun ya ona bak arkadaşım
  sinop çok güzeldir gittim bikaçdefa ,kardes eline sağlık
  Sinop=Memleket baska söze ne hacet
  http://img222.imageshack.us/img222/738/aya0lb.jpg  AYANCIK 57 YOK BUNUN GİBİSİ
  Free Image Hosting" target="_blank" rel="nofollow">Free Image Hosting" class="img-fluid" alt="image" style="max-width:270px;">
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Bir sevdadır Ayancık.. TIKLA
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  BİR SEVDASIN SEN........57 SİİİİNNN.....YOK SENİN GİBİSİ......
  Arkadaslar bügün okudugum bir habere göre Sinop a Nükler Enerji santrali kuracaklarmis.
  Harika olmus tatli_bela

  belliki suumlarin devam edecek

  gercekten insanin sinopta olasi geliyor bu manzaralari görünce

  tesekkürler devaminide merakla bekliyecegim
  teşekkür ederim marab artık devam eder bakalım!!beğendin demek memleketimi beğenilmicek gibimi dime yardımların içinde saol arkadaş
  ellerine saglik tatli-bela, cok güzel olmus...

  simdi sinopta olmak vardi...
  teşekkür ederim hemşom çok güzel dime ya memleketimiz inşallah olursun gülcan57
  tatli bela eline saglik cok güzel olmu$ tsk insallah izin de sinop da olurum
  merhaba arkadaşlar and hemşehrilerim ;)

  Hasan Yılmaz - AYANCIK EYMELERİ ni mp3 bölümüne ekledim BURADA
  DİLERSENİZ DAVUL ZURNA VERSİYONUNUDA EKLERİM ;)
  Nükleer bir facia ülkemizde baş göstermekte hemde ayağımızn dibinde SİNOP ta
  Sinop a nükleer santral kurmak istiyor devlet herkezin hatırladığı gibi çernobil faciası geri dönüyor aslında hala etkilerini gösteren bir facia içimize kuruluyor
  ABD de 1973 yılından sonra yeni nükleer santral yapımına başlanamamıştır
  Avusturya devleti 1973 yılında tamaladığı nükleer santralini hiç bir zaman çalıştıramamıştır
  Alman hükümeti mevcut santralleri kapatma kararı almıştır.Mevcut santrallerin kapatılmasının ancak 20 yılda mümkün olabileceğini açıklamıştır
  Nükleer santralde çalışanlarda onların çocuklarında ve nükleer santrale yakın yaşayan insanlarda;kanser,sakat doğumlar,bağışıklık sistemindeki bozukluklar diğer insanlara göre çok daha fazla görülmektedir buda nükleer santrallerin normal çalışırken bile çevreye yaydıkları düşük radyasyonun,insan sağlığını nasıl tehdit ettiğinin bir göstergesidir
  Radyasyona maruz kalma yoluyla oluşan genetik bozukluklar malesef kuşaktan kuşağa geçebilmektedir(çernobil faciasını unutmayalım)
  internetten bile küçük bir araştırmayla bunun gibi onlarca bilgi var maddi ve tıbbi bir faciayı neden istiyor devlet anlamıyorum

  şimdi gerisi bize düşüyor sesimizi çıkarmadıkça biryere ulaşamayız nitekim hatırlayanlar bilir izmir bergamada ki maden ocaklarının açılmasına izmir halkı ayaklanarak nasıl karşı çıktı
  bizim burdan elimizden gelenlerde var SİNOP NÜKLEER KARŞITLARI bu projeden vazgeçilene kadar bu kampanyayı sürdüreceklerini ve her türlü demokratik mücadeleyi vermeye hazır olduklarını kamuoyuyla paylaşmışlardır.bu düşüncelerini eyleme dönüştürüyorlar tüm nükleer karşıtlarını;29 nisan 2006 cumartesi günü sinop uğur mumcu meydanına nükleere hayır yürüyüşüne bekliyorlar.Ben uzaktayım gidemem diyorsanız benim gibi www.sinopbizim.org sitesinde oyunuzu gönderebilirsiniz herkezi duyarlı olmaya davet ediyorum ben yada bir başkası için değil tüm ülke için......
  nükleer istemiyoruz şirin sinop umuza bu yüzden herkezin desteklerini bekleriz
  ILMIK ILMIK ESEN SEHER YELLERIN,
  AYDINLATIR SENI DENIZ FENERIN,
  GÖZÜMDE CANLANIR SAHIL GÜNLERIM,
  SINOP BENI BEN SINOPU ÖZLEDIM
  KÖYÜM BENI BEN KÖYÜMÜ ÖZLEDIM!

  HEM EKMEGIM ASIM HEMDE SUYUMSUN,
  ESIN BENZERIN YOK SEN BIRTANESIN,
  KISKANIRIM SENI NAZAR DEGMESIN,
  SINOP BENI BEN SINOPU ÖZLEDIM,
  KÖYÜM BENI BEN KÖYÜMÜ ÖZLEDIM!