Spor > Nasıl Hakem Olunur?

  futbol hakemi olmak için - hakemlik başvurusu - hakem olmak için aranan özellikler - hakem olmak hakkında
  [COLOR="royalblue"]Hakemliğe giriş için aşağıdaki koşullar aranır

  1- En az lise ve dengi ok3ul mezunu olmak ( Kurs tarihinde Lisede öğrenim görmekte olan öğrencilerde bu şart aranmaz ) ve bunu belgelemek,

  2- En az 18, en çok3 26 yaşında olmak ( En az bir sezon Türkiye Profesyonel Liglerinde oynamış olanlarla, 2 sezon Amatör Liglerde oynamış olanlar için, durumlarını belgelemek koşulu ile en fazla 28 yaşında olmak. Belgelemede, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtları esas alınır),

  3- Tam teşekküllü hastanenin Dahiliye, Göz, Asabiye, Hariciye, Kulak Burun Boğaz uzmanlarından "Hakemlik Yapabilir" onaylı Sağlık Raporu almak,

  4- Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi almak,

  5- Atletik yapıya sahip olmak ( Erkekler için; 1.75 m. 'den, Bayanlar için ise, 1.65 m.'den kısa olmamak ).  [COLOR="royalblue"] Kurs Açılması ve Zamanı

  Hakem Yetiştirme Kursları, 1 Eylül -31 Mayıs tarihleri arasında açılır.
  Hakem Yetiştirme kursu açılması önerisi, aşağıdaki maddelerde belirtilen Kural, Prensip ve Yöntemlere göre yapılır.

  [COLOR="royalblue"] Kurs Açılmasını Gerektiren Aday Sayısı

  Bir ilde Hakem Yetiştirme Kursu açılabilmesi için, en az 25 adayın başvurusu gerekir. Kursiyerlerin otuzu aşkın olması durumunda, her 50 aday için bir sınıf oluşturulur. Kursun başlayacağı gün mevcudun 2/3'ünden az adayın bulunması durumunda, kurs açılmaz. MHK Bölge Eğitim Sorumlusunun ve EPAK 'nun önerisi ile özel koşulları olan yerlerde, gerekli sayının altında aday başvurusu ile de kurs açılmasına karar verilebilir.


  [COLOR="royalblue"]Aday Hakemlik İçin Gerekli Belgeler

  Aday Hakem olabilme koşullarını taşıyan ve aşağıdaki belgeleri zamanında tamamlayarak, İl Hakem Kurulu'na teslim edenler, Hakem Yetiştirme Kursu'na katılmaya hak kazanırlar. Belgelerde eksiklikleri bulunanlar kursa katılamazlar.

  1- Eksiksiz doldurulmuş, imzalı Başvuru Formu,

  2- Noter tasdikli öğrenim belgesi veya öğrenci belgesinin aslı,

  3- Noter tasdikli nüfus cüzdan örneği veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

  4- Lisans ve / veya kulüp belgesi ( 26-28 yaş arasındakiler için ),

  5- 3 Adet vesikalık fotoğraf,

  6- Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen Kurs Katılım Ücreti.

  Diğer belgeler, kursu başarı ile tamamlayan adayların, saha denemeler için müracaat etmeleri sırasında tamamlanır.  [COLOR="royalblue"]Kurslarda Uygulanacak Eğitim ve Öğretimin Kural, Prensip ve Yöntemleri

  Hakem Yetiştirme Kursları'nın öğretim programı, kurs yerinin özellikleri ve kursiyer sayısı dikkate alınarak EPAK tarafından belirlenir. Kurs Eğitimcisi, EPAK Başkanının onayını almak koşuluyla kurs programında değişiklik yapabilir. Eğitim ve öğretim, MHK-EPAK tarafından düzenlenmiş program esaslarına uygun olarak yapılır. Kurslarda kullanılacak dok3ümanlar, EPAK denetiminde Bölge Eğitim Sorumlularında bulundurulur.

  Teorik Dersler; Hafta içi günlerinde 3 saat / gün, hafta sonları ve tatil günlerinde ise 7 saat / günü geçemez. Kurslarda, %80 oranında devam zorunluluğu vardır.

  Öğretim; FİFA tarafından yayınlanmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nca çevirisi yapılan “Uluslararası Futbol Oyun Kuralları” ile Merkez Hakem Kurulu ve EPAK tarafından hazırlanmış video - slayt- asetat ve yayınlar ile Talimat esaslarına göre yapılır.

  Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve EPAK tarafından onaylanmamış veya tavsiye edilmemiş hiçbir dok3üman, kurslarda yardımcı unsur olarak kullanılamaz.  [COLOR="royalblue"]Kurslarda Uygulanacak Sınavların Genel Prensipleri

  Adaylar, aşağıda belirtilen sıralama esasına göre sınava tabi tutulurlar. Atletik Teste başarılı olamayanlar, Yazılı Sınava kabul edilmezler. Sınav sonuçlarına itirazlar, Aday Hakemlikleri onaylananların İl Hakem Kurulları'nca açıklanmasını takip eden 7 gün içinde EPAK Başkanlığı'na yazılı olarak yapılır.


  [COLOR="royalblue"]Sınav Aşamaları

  Sınavlar, Hakem Yetiştirme Kursu’nun tamamlanması sonrasında, kursun verildiği merkezde, aşağıdaki prensip ve de kriterlere göre 3 aşamalı olarak yapılır.

  Atletik Testlerde Başarı Barajı;
  ERKEK 2400 metre......... 12 dakika
  BAYAN 2000 metre......... 12 dakika

  Atletik testlerde önce adaylar, koşulara katılabileceklerine ilişkin sağlık denetiminden geçirilirler. Sağlık ekibi Atletik Testler süresince test mahallinde hazır bulundurulur.

  Mülakat;
  Mülakat değerlendirmesi, Adayların Yaş-Tahsil-Kişilik- Fizik Yapı sı göz önüne alınarak 100 puan üzerinden yapılır, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı kabul edilirler.

  Yazılı Sınav;
  Atletik Testlerde ve Mülakatlarda başarılı olan Adayların katılacağı sınavdır. Bu sınavdaki sorular; Uluslararası Futbol Oyun Kuralları ile Talimatların hakemleri ilgilendiren konularından, test yöntemine göre, MHK-EPAK tarafından hazırlanan çok3tan seçmeli sorulardır. Her soru 2 puan değerinde olup, 100 tam puan üzerinden, 60 ve üzeri not alanlar başarılı kabul edilirler. Sınav süresi 50 dakikadır. Kopya çekenler veya buna teşebbüs edenler başarısız olarak değerlendirilir.
  AmaTöR HakemLer

  YıLdız , A Takım MaçLarı Maç ÜcretLeri 50 YtL :) 'ydi 3 Sene Önce
  hakemmi olalim acaba :D
  arkadşlar ben maç başlamadan luganoya sarı kart veririm.çünkü maç içerisinde sarı kart yiyeceği garanti...
  :D:D:D:D:D:D:D
  :D:D:D:D:D:D:D
  :D:D:D:D:D:D:D
  :D:D:D:D:D:D:D
  :D:D:D:D:D:D:D
  FUTBOL Hakemliği Başvuru Sistemi

  Dünyanın en çok ilgi uyandıran ve takip edilen oyununun en önemli parçalarından biri olma şansını yakalamak isterseniz; sporu hayatınızın çok geniş bir zaman diliminde yapmak isterseniz; Herkes için Futbol projemizde bizlerle beraber olmak isterseniz;


  Göstereceğiniz performans ve ilgiye göre, bundan sonraki aşamalarda Amatör Liglerde, Profesyonel Liglerde görev alma şansınız olabileceği gibi, FIFA Hakemliğine bile ulaşabilme şansınız olacaktır.

  Futbol Hakemliği için ilk adım olan HİF Hakemliği'ne başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir:

  • Sağlık Kurumundan hakemlik yapabileceğine ilişkin sağlık raporu almak,
  • En az 15, en çok 55 yaşında olmak,
  • Savcılıktan adli sicil bilgilerini gösterir belge almak,
  • 18 yaşından küçükler için kaza-i rüşt veya anne ve baba muvafakatini almış olmak.

  Eğer yukarıdaki koşulları yerine getiriyorsanız, başvurunuz onayladıktan sonra başlayacağınız eğitimin ilk aşaması internet üzerinden "e-öğrenme" teknolojisi kullanılarak yapılacaktır. Bu sebeple, başvuru formunuzu doldururken TC kimlik numaranızı, e-posta adresinizi ve cep telefonu numaranızı hatasız ve eksiksiz biçimde yazdığınızdan emin olunuz.

  hakemlik başvuru formu örneği

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız