Yenidoğan Sarılığı

Son güncelleme: 04.06.2021 13:16
 • Yenidoğan Sarılığı - Bebeklerde Sarılık - Yenidoğan Sarılığı Nedenleri


  Yenidoğan sarılığı, bebeklerde yaşamın ilk haftasnda sık görülen bir sorundur. Sağlıklı bebeklerdeki normal sarılığa ' Fizyolojik Sarılık ' denir. Sarılığa, bilirubin adlı bir maddenin kan düzeyinin artışı yol açar. Kırmızı kan hücrelerimizin parçalanmasıyla oluşan bilirubin, yenidoğan bebeklerin bazılarında vücuttan atılamaz ( Karaciğer henüz yeterince olgunlaşmamıştır, veya bilirubin biraz fazla miktarda ortaya çıkmıştır)

  Sonuçta, bebeğin cildi ve göz aklarındaki sarı renk anne babanın dikkatini çeker. Sarılık, genellikle 2-3. günlerde yüzden başlar, giderek vücudun aşağı kısımlarına yayılır. Sarılığın ilk günde başlaması normal değildir, altta başka bir hastalık olabileceğine işaret eder. Yenidoğan sarılığı, bulaşıcı bir hastalık değildir.

  Doktora başvurduğunuzda, bir kan testi isteyerek bilirubin düzeyine bakacaktır. Sonuca göre, ya bebeği izleme alacak,ya belli bir dalga boyunda UV ışını alması için hastaneye yatıracak ( bu işleme fototerapi diyoruz ), ya da nadiren eğer değer çok yüksekse kan değişimi gerekecektir. Genellikle sarılık 7-10 günde kaybolur. Zor doğumlarda veya prematüre bebeklerde sarılık daha şiddteli olup daha uzun sürebilir. Bebeği sık sık emzirirseniz, barsakları daha sık çalışacak, bilirubin düzeyi daha kolay düşecektir.

  Toksik düzeylerde bilirubin, bebeğin beynine zarar verebilir, işitme kaybına yol açabilir. Bu nedenle, zaman geçirmeden doktora başvurup uygun tedavinin başlanması önemlidir.
#20.04.2009 17:47 0 0 0
 • Yenidoğan Sarılığı Nasıl Oluşur - Yenidoğan Sarılığı Tedavisi - Sarılık Belirtileri
  Yenidoğan sarılığı

  İnsan hayatının ilk 28 günlük sürecine yenidoğan dönemi denir. Zamanında doğan yenidoğan bebeklerin %60'ında; erken doğan bebeklerin ise %80'inde yenidoğan sarılığı görülür. Yenidoğan bebeklerde görülen sarılıkların çoğu fizyolojik sarılıktır; yani belli bir tehlike sınırını aşmaz ve bir iki haftada kendiliğinden geçer.

  Yenidoğan sarılığı nasıl oluşur?

  Sarılık bilirubin adı verilen, cilde sarı rengi veren bir maddenin kandaki seviyesinin yükselmesi ve deride birikmesi sonucu oluşur. Yenidoğan bebeklerin kırmızı küre hücreleri (alyuvarlar) daha fazla olduğu için onların yıkımı (parçalanması) neticesinde bilirubin maddesi ortaya çıkar. Doğumdan önce bebeğin bilirubinini annenin karaciğeri temizler; doğumdan sonra ise bebeğin karaciğerinin bilirubini temizleyebilecek kapasiteye erişmesi birkaç gün alır; bu arada karaciğer tarafindan yeterince atılamayan bilirubin artarak sarılığa neden olur.

  Yenidoğan bebeklerde sarılığın erken tespiti ve takibi oldukça önemlidir çünkü, sarılık çoğunlukla kendiliğinden geçse de, bazı durumlarda bilirubin yüksek seviyelere ulaşıp beyin hasarına neden olabilir. Bu yüzden sarılığı olan yenidoğanların özellikle ilk bir hafta-on gün içindeki doktor takipleri son derece önemlidir. On günden sonra kan beyin bariyeri kapanarak bilirubinin kandan beyne geçmesinin engellendiği kabul edilir.

  Fizyolojik sarılık

  Fizyolojik sarılık genellikle hayatın ikinci günü başlar, üç ve dördüncü günlerde en yüksek seviyesine ulaşır, daha sonra giderek azalır.

  Diğer sebepler

  Yenidoğanda sarılık oluşturabilecek başka nedenler de vardır. Bunlardan en sık görülen ikisi kan grubu uyuşmazlığına (ABO veya Rh uyuşmazlığı) bağlı oluşan sarılıktır. Bu durumlarda alyuvarlar cok hızlı bir biçimde parçalanır ve fazla miktarda bilirubin açığa çıkar.
  Diğerleri;

  Bebeğin yeterince anne sütü ya da biberonla besleniyorsa formüla (mama) alamaması,
  Diabetli annelerin bebekleri,
  Bazı zor doğumlarda, bebeğin kafa derisi altında kan toplanması durumu,
  İdrar yolu enfeksiyonu,
  Anne sütü sarılığı,
  Doğuştan gelen bazı enzim hastalıkları.
  Bu durumları tespit etmek için ekstra testler yapılması gerekir.

  Bebeğinizin sarılık olduğunu nasıl anlarsınız?

  Sarılık önce yüzde başlar, kandaki bilirubin seviyesi arttıkça sırayla göğse, karna, kol ve bacaklara doğru ilerler. Göz akı da sararır.

  Ciltteki sarı renk en iyi gün ışığında ya da florasan lamba altında görülür. Parmakla hafifçe burun ya da karın cildine bastırılıp kaldırıldığında sarı renk daha bariz bir şekilde tespit edilebilir.

  Bebeğinizin sarılık olduğunu farkeder farketmez, beklemeden bilirubin seviyesinin tespiti için bir sağlık kuruluşuna başvurmanız çok önemlidir. Doktor yapacağı muayene ile kandaki bilirubin seviyesine bakıp bakmayacağına karar vererek takipler konusunda sizi yönlendirecektir.

  Bilirubin yükseldikçe bebekte ne gibi belirtiler oluşur?

  En başta bebeğin cildindeki sarılık giderek koyulaşıp belirginleşir. Bebek daha çok uyur, emmesi azalır (bu sarılığı daha da arttırır). Eğer bilirubin çok yükselip beyni etkilemişse (kernikterus), o zaman bebek tiz sesle ağlamaya başlar, başını geriye atar, havaleye kadar gidebilir. Bu durumdaki bir bebekte sonuçta çoğunlukla zeka ve motor gelişim geriliği, işitme, görme sorunları oluşur.

  Hangi bebekler sarılık açısından daha dikkatli takip edilmelidir?

  Erken doğmuş bebekler,
  Doğum esnasında kafa derisi altında kanama meydana gelmiş olanlar,
  Ilk 24 saatte sarılığı tespit edilenler,
  Emme sorunu olup buna bağlı olarak iyi beslenemeyen bebekler,
  Sarılığı iki haftadan uzun süren bebekler,
  Büyük kardeşlerinin bebeklik dönemlerinde ışık tedavisi gerektirecek kadar sarılık tespit edilmiş olanlar.
  Sarılığın Tedavisi

  Yenidoğan sarılıklarının çogu iki hafta içinde kendiliğinden düzelir. Fakat bu dönemin doktor tarafından takibi önemlidir. Eğer bilirubin seviyesi yüksek ise bebek, fototerapi denilen florasan ışığı altında ışık tedavisine tabi tutulur. Bunun için özel lambalar kullanılır. Bu ışık bilirubini idrarda eriyebilecek bir şekle sokarak vücuttan atılmasını sağlar. Fototerapi bebeğe herhangi bir şekilde zarar vermez. Bebeğin gözleri ışıktan zarar görmemesi için kapatılır. Bazen yan etki olarak ciltte kırmızı döküntüler, bronzlaşma veya sık ve sulu dışkılamaya neden olabilir. Aralıklarla bebeğin kanı alınarak bilirubin duzeyinin güvenli sınıra düşüp düşmediği kontrol edilir. Işık tedavisi sonlandırıldıktan bir iki gün sonra bilirubin seviyesi genellikle tekrar yükselir. Bu dönemde de doktor kontrolü tavsiye edilir.
  Bebeğin, sarılık süresince ve tedavi esnasında iyi beslenmesi çok önemlidir çünkü bilirubin gayta (kaka) ile vücuttan atılır.

  Kan grubu uyuşmazlığı olup da bilirubin düzeyi çok yükselmiş hastalarda kan değişimi yapılır. Işık tedavisi veya kan değişiminden hangisinin uygulanacağına bebeğin kilosu, günü ve bilirubin seviyesi göz önünde bulundurularak karar verilir.

  Untumayalım ki;

  Bebeğinizin karın, kol ve bacaklarında sarılık varsa, bunun yanısıra çok uyuyorsa emmesi de zayıflamışsa kaçıncı gününde olursa olsun hemen doktorunuza başvurmalısınız. Çünkü bunlar bilirubin düzeyinin yükselmiş olduğunun göstergeleridir.
  Bebeğinizde sarılık varsa doktor takibi yanında onu sık ve iyi beslemeniz sarılığın çabuk atlatılması açısından önemlidir.

  Yenidoğan sarılığı sık olarak görülmesine ve birçok bebekte de kendiliğinden geçmesine rağmen bu durum her bebek için geçerli değildir. Hangi yenidoğanda bilirubin duzeyinin tehlikeli seviyeye ulaşacağı her zaman tahmin edilemeyeceği için bebeğinizin ilk üç-beş gün içerisinde bir doktor tarafından görülmesi çok önemlidir. Böylece, tedavi edilmediğinde kalıcı problemlere neden olabilecek bir hastalığı kolaylıkla önlemiş olursunuz.

  Dr. Arzu Özşahin
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
#12.07.2009 18:11 0 0 0
 • sarılık nedir - bebek bakımı - yenidoğan bebek bakımı hakkında - bebeklerde sarılık
  Herhangi bir risk faktörü taşımayan bebekte, ilk 24. saatten sonra ortaya çıkan ciltteki sararmaya fizyolojik sarılık denir.
  ABO kan gurubu ve Rh uyuşmazlığı olmadığı bilinen, kan değerlerinde belirgin düşme saptanmayan, "Yenidoğanın anne sütüyle beslenmesi" başlığında tanımlandığı şekilde anne sütüyle iyi beslenen ve bunun göstergesi olarak yeterince idrar çıkımı ve dışkılama gösteren bebekte ileri tetkiklere gerek yoktur.
  Doğumdan sonraki ilk 48 saatten önce hastaneden ayrılan bebekler, ilk 5. gün içinde bir çocuk hekimi tarafından anne sütüyle beslenme ve sarılık varlığı açısından değerlendirilmelidir.
  Muayene sırasında gerek olduğuna karar verilirse, sarılık düzeyini saptamak üzere tetkik yapılacaktır.
  Bebeğin yüzündeki sarılık gövdede de fark edildiğinde, bebeğin memeyi emme sıklığı ve süresi azaldığında, bebek daha fazla uyur göründüğünde, idrar çıkımı ve dışkılaması azaldığında aile vakit kaybetmeden bir çocuk hekimine başvurmalıdır.
  Anne sütüyle beslenen, idrar çıkımı ve dışkılaması iyi olan, emme aralıkları uzamamış, emme süresi kısalmamış sarılıklı bebeğin, anne sütüyle beslenmesine devam edilmelidir.
#21.10.2010 10:14 0 0 0
 • yenidoğanda fizjolojik sarılık - fizyolojik ikter - yenidoğan sarılığı neden olur - yenidoğan sarılığı ne zaman başlarHayatın ilk bir ayında en sık karşılaşılan sorunlardan birisi yenidoğan sarılığıdır. Sağlıklı, zamanında doğmuş bebeklerin % 60'ında, erken doğan bebeklerin % 80'inde sarılık görülür.

  Anne karnındaki bebeğin alyuvarları farklıdır.Bu alyuvarların içerdikleri hemoglobin çeşidi, fetal hemoglobindir(HbF). Yenidoğan bebeğin, anne kanındaki alyuvarlardan farklı alyuvarlara ihtiyacı vardır. Onun için doğar doğmaz bebeğin kanındaki alyuvarlar hızla yıkılmaya başlar ve yerine yeni hemoglobin (HbA) içeren alyuvarlar yapılır. Ancak, yıkılan alyuvarlardan bol miktarda sarılık maddesi(biluribin) üretilir. Normalde biluribin karaciğerde işlenerek vücuttan atılacak hale getirilir. Ancak fazla üretilen biluribin bebeğin karaciğer kapasitesini aşar, bebeğin kanında ve dokularında birikmeye başlar. Sarı renkte pigmentlere sahip olan bilirubin, bebeğin cildini, dokularını sarı renge boyar. Ve yenidoğan sarılığına yol açar.

  Yeni doğmuş bir bebeğin kanında bulunması gereken bilirübin miktarı 1-2 mg/dl kadardır. Bu miktar 5 mg/dl'yi aştığında sarılık fark edilir ve ilk olarak göz akları sararmaya başlar. Kanda bulunan bilirübin düzeyi ile vücuttaki dağılımı arasında iyi bir uyum vardır. Bilirübin 5-8 mg/dl olduğunda sarılık baş ile boyun arasında görülür. 8-10 mg/dl olduğunda gövdenin üst kısımlarında, 10-13 mg/dl olduğunda gövdenin alt kısımlarında, 13-16 mg/dl'de kol ve bacaklarda da sarılık gözlenir. El ve ayaklara kadar inen sarılıkta bilirübin değeri 20 mg/dl civarındadır. Bu değerlere de klinik ölçümler sonucu ulaşılır. Bu yüzden çocuk doktorunuz şüpheli gördüğü durumlarda bebeğinize kan testi yapılmasını isteyecek ve kanındaki bilirübin düzeyini ölçecektir.

  Sarılık, genellikle doğumdan 2-3 gün sonra görülüp, 7-10 gün içinde kaybolur ve sarılığın kaybolması en son göz aklarında olur. Prematüre bebeklerde sarılık daha sık ve şiddetli görülür ve 4-5. günde belli olur.

  Sarılıkta, hangi bebeklerin tedavi edilmesi gerektiğine karar vermek büyük önem taşır. İlk gözlem, vücut renginin sararmasıdır. Bu sararma baştan ayağa doğru yayılır. Deriye parmakla bastığımızda ortaya çıkan renk, sarılığın şiddeti hakkında daha iyi fikir verir. Bu muayenenin sağlıklı olabilmesi için mutlaka gün ışığında veya beyaz ışık altında olması gerekir. Doğumdan sonra ilk 24 saat içinde taburcu edilen bebekler mutlaka 48 saatten sonra görülmeli ve sarılık açısından değerlendirilmelidir.

  Fizyolojik sarılık:

  Anne karnındaki bebekte oluşan sarılık maddesi (bilirubin), plasenta yoluyla anneye geçerek anne karaciğerinde işlenir. Dolayısıyla, bebek bu bilirubinden zarar görmez. Bebek doğduğunda kanındaki bilirubin düzeyi % 1-2 mg civarındadır. Doğumdan sonra yavaş yavaş yükselmeye başlar. Geçici olan bu yükselmeye fizyolojik sarılık denir ve iki evrede incelenir.

  Sağlıklı, zamanında doğmuş bir bebekte birinci evrede kan bilirubin düzeyi 3-5. günlerde % 6-7 mg düzeylerinde bir pik yapar. Daha sonraki ikinci evrede hızlı bir düşüşü takiben bilirubin yavaş yavaş azalmaya devam eder ve birkaç hafta içinde normale döner. Fizyolojik sarılık, bebek karaciğerinin bilirubini tutma ve bilirubini değiştirme sürecindeki enzim eksikliğinden kaynaklanır.

  Yenidoğan bebekte bilirubin yapım hızı artmıştır. Hergün kilogram başına 10 mg bilirubin üretilir. Bu değer, erişkinlerinkinden iki kat fazladır.

  Çocuk doktorunuz tarafından da yakından takip edilecek olan bu sarılık, çoğu zaman özel bir tedaviye gerek kalmadan bir hafta ya da on gün içinde geçebilir.

  Prematüre bebeklerde bu dönemdeki bilirubin düzeyi % 10-12 mg'a kadar ulaşabilir. Prematürelerde, fizyolojik sarılığın ikinci evresi de daha uzundur ve 2-4 hafta sürebilir.

  42 haftanın üzerinde doğanların hemen hepsinde, zamanında normal doğanların ise yaklaşık yarısında, fizyolojik sarılık görülmez veya çok hafif geçer.

  Anneleri şeker hastası olan çocuklarda sarılık daha sık görülür ve daha yüksek seyreder.

  Fizyolojik sarılığın bir çok bebekte görülüp, tedaviye gerek kalmadan geçmesi sık karşılaşılan bir durum olsa da, mutlaka doktor takibi altında bu dönemin geçirilmesi gerekir. Çünkü yüksek seyreden sarılığın tanı ve tedavisinde geç kalınırsa kernikterus denilen bir hastalık göülebilir. Bilirubin beyinde birikir, bazal ganglion denilen bir bölgeyi etkiler.Beyin hasarına yol açar. Bebek; 2-7. günde gevşeklik, tiz sesli ve güçsüz ağlama, yavaş refleksler, zayıf ve isteksiz emme, kusma, ateş, havale gibi belirtiler gösterir.

  Ve ne yazık ki bu bebeklerin %50'si ölür. Bu yüzden bebeğinizde sarılık belirtisi varsa, olayı ciddiye alınız, nasılsa geçer demeyiniz ve mutlaka çocuk doktorunuza danışınız.Doktorunuz bebeğinizde, bilirubin düzeyinin yükselip yükselmediği kontrol eder. Sarılığın fizyolojik mi yoksa patolojik mi olduğunu araştırır.Gerekli tetkikleri yapar. Fizyolojik sarılık olmasına rağmen kan bilirubini fazla yükselirse bebeğin hastanede tedavi edilmesi gerekir.Tedavide geç kalmamak önemlidir.


  alıntı
#20.03.2011 12:59 0 0 0
 • Yenidoğan Sarılığı Nedenleri - Yenidoğan Sarılığı Hakkında - Yenidoğan Sarılığı Tedavisi - Bebeklerde Sarılığı

  YENİDOĞAN SARILIĞI

  Yenidoğanda cilt ve gözaklarının (sklera) sarı bir renk almasıdır. Kan bilirubin düzeylerinin yükselmesi ile oluşur. Yaşlanmış ve bozulmuş kırmızı kan hücreleri tarafından üretilen sarı pigmente bilirubin denir. Biluribin normalde karaciğer tarafından barsak sistemine verilerek atılır. Ancak karaciğer bilirubini yeterli oranda barsağa veremezse kanda birikir ve sarılık oluşur.


  YENİDOĞAN SARILIĞININ SEBEPLERİ

  1. Fizyolojik (normal) sarılık:

  Fizyolojik sarılık vaktinde doğan bebeklerin yaklaşık % 50 sinde, erken doğan bebeklerde ise daha yüksek oranlarda görülür. İlk 24 saatten sonra, genellikle doğumdan sonraki 2.veya 3. günde ortaya çıkar. Karaciğerin henüz olgunlaşmaması ve yeterince bilirubin atamamasına bağlı olarak sarılık oluşur. Genellikle ilk bir-iki hafta içinde kendiliğinden kaybolur ve bilirubin düzeyleri zararsızdır.

  2.Yetersiz anne sütü alımına bağlı sarılık:

  Yetersiz anne sütü alımına bağlı olarak yenidoğanların yaklaşık % 5-10 unda gelişir. Belirtileri fizyolojik sarılığınkine benzer ancak biraz daha şiddetlidir.

  3.Anne sütüne bağlı sarılık:

  Anne sütü alan bebeklerin yaklaşık % 1-2 sinde görülür. Bazı annelerin sütlerinde ürettikleri özel bir inhibitör madde sebep olmaktadır. Bu madde ( enzim ) bebeğin barsaklarından normalden çok daha fazla bilirubini geri emmesine sebep olur. Bu tip sarılık doğumdan sonraki 4-7. günde başlar ; 3.-10.haftaya kadar sürebilir. Genellikle zararsızdır.
  4.Kan grubu uyuşmazlığı: ( Rh veya ABO uyuşmazlığı)

  Rh negatif (-) bir kadının bebeği Rh pozitifse (+) gebelik esnasında bebeğe ait eritrositlerin plasentayı aşarak anne kanında bağışıklık cevabına yol açması ile oluşur. Bu bağışıklık cevabı ancak Rh pozitif bir bebeğin doğumundan veya yapılan düşükten sonra ortaya çıkar. Bağışıklık cevabının şiddeti bundan sonra yapılacak her doğumla birlikte giderek artar.

  ABO uyuşmazlığında ise hemen her zaman anenin kan grubu O, bebeğin kan grubu ise A veya B dir. ( Anti A duyarlılığı daha sık, Anti B duyarlılığı daha ağır seyirlidir.)

  Kan grubu uyuşmazlığında annenin kanında oluşan antikorlar bebeğin kanını yabancı madde olarak algılar ve eritrositlerini parçalar. Eritrositlerin parçalanması ile bol miktarda bilirubin oluşur ve bu da sarılığa sebep olur. Sarılık fizyolojik sarılıktan farklı olarak ilk 24 saatte başlar. Çok ağır tablolara sebep olabilir. Ancak ilk yapılan doğum veya düşükten sonraki 72 saat içinde RhoGam enjeksiyonunun yapılması daha sonra doğurulacak bebeklerin yaşamını tehlikeye atacak antikorların oluşmasını engelleyebilmektedir.

  TEDAVİ

  1.Fizyolojik sarılıkta tedavi:

  Eğer bebeğinizi biberonla besliyorsanız her 2-3 saatte bir beslemeyi deneyin.

  2.Yetersiz anne sütüne bağlı sarılıkta tedavi:

  Asıl tedavi anne sütü miktarını arttırmak olmalıdır. Bebek daha sık emzirilmelidir.( Her saat gibi ) Böylece mide barsak sisteminin hareketliliği arttırılır ve bilirubinin gaita yolu ile vücuttan daha çabuk atılması sağlanır.


  Yeni doğan bebeğinizi sık sık kontrol edin
  Bebeğinizi doğumundan itibaren sarılık açısından sık sık kontrol edin. Unutmayın sarılığın ilk 24 saatte görülüp görülmediği ayırıcı tanı açısından çok önemlidir.

  Bebeğinizi tamamen soyun ve gün ışığında bir pencere kenarında çıplak gözle kontrol edin.

  Bunlardan birini görürseniz acilen doktorunuzu arayınız.
  *Bebeğinizde susuzluk (dehidratasyon) belirtilerinden herhangibirini gördüyseniz.

  *Sarılık ilk 24 saatte ortaya çıktı ise.

  * Bebeğinizin ateşi 38 dereceyi aştı ise.

  *Bebeğiniz hasta ve halsiz görünüyor ise  Bunları görürseniz bebeğinizi doktora muayene ettiriniz.
  *Bebeğiniz koyu sarı veya portakal renginde görünüyorsa

  *Bebeğiniz yeterince süt almıyor ve kilo alımı yetersiz ise

  *Bebeğinizin kaka yapışında azalma oldu, barsak hareketleri yavaşladı ise

  * Her geçen gün bezini daha az miktarlarda ıslatıyorsa.

  * Sarılık süresi 14 günü aştı ise

  *Aklınıza takılan bir başka sorun varsa


  Uyuyan bebeğin de 4 saatlik aralarla uyandırılıp beslenmesi faydalı olacaktır. Sık sık kilo alımı kontrol edilmelidir. Anne sütünün yetmediği durumlarda bir miktar formül mama verilebilir ancak şekerli suyun faydası yoktur.
  3.Anne sütüne bağlı sarılıkta tedavi:

  2-3 gün için anne sütünü keserek formül mama ile beslemek yararlı olabilir. Ancak bu süre içerisinde anne sütünün azalmasını engellemek için annenin göğsü sağılmalıdır. Hiçbirzaman için sarılığı engellemek için anne sütü tam olarak kesilmez. 2-3 gün sonra tekrar anne sütüne başlanır. Şekerli suyun formül mamadan daha fazla bilirubin uzaklaştırıcı etkisi olduğu kanıtlanmamıştır.

  4.Ağır sarılıklarda tedavi: ( Kan uyuşmazlıklarında tedavi)

  Kandaki bilirubin seviyesinin 20 mg/dl nin üzerine çıkması sağırlık beyin felci ( cerebral palsy) veya beyin harabiyetine neden olabilir. Bu kadar yüksek seviyeler genellikle kan grubu uyuşmazlıklarında görülür.

  Bu komplikasyonlar fototerapi uygulanarak önlenebilir. Mavi ışık deride biriken bilirubini parçalar ve bilirubin düzeylerini düşürür.

  Bazı nadir durumlarda ise kan değişimine gitmek gerekebilir. Bebeğin kanı taze kan ile değiştirilir. Ancak fizyolojik sarılıklar bu kadar ağır duruma dönüşmezler
#14.07.2011 13:57 0 0 0
 • Yenidoğan Sarılığı Nedir - Yenidoğan Sarılığı Hakkında - Yenidoğan Sarılığı Tedavisi

  Yenidoğanda sarılık ilk 24 saatte ise mutlaka patolojiktir ve acilen doktor değerlendirmesi gerekmektedir.

  Temel olarak tüm yenidoğanlar sararma eğiliminde iken bu durum bazı yenidoğanlar için patolojik düzeylere varabilmekte bu durumda tedavi gerekebilmektedir.

  Anne kan grubu 0 ise veya anne ve baba arasında Rh grup uygunsuzluğu var ise bu durumda daha dikkatli olmak ve yakın kontrol altında bulunmak gerekmektedir.

  Bebeğin sarılığına karar vermek için göz ile yapılan değerlendirme sıklıkla yanıltıcıdır ve bu sebeple laboratuvarda kan testi ile sarılık düzeylerine bakılması gerekmektedir.İdeali her bebeğin taburcu olmadan önce sarılığına bakılarak risk durumunun değerlendirilmesi ve kontrol zamanının belirlenmesidir.

  Erken dönemde yapılan ışın tedavisi son yıllarda bebekler için kullanılan kan değişimi girişimini alt düzeylere indirmiştir.

  Ancak akraba evlilliği ülkemizde oldukça sık gözlemlendiğ için özellikle bu durumlarda olabilecek sarılıklar bazı metabolik hastalık adını verdiğimiz doğumsal bazı rahatsızlıklar ile beraber görülebilmketedir.

  Bu sebeple bir yenidoğanda ailenin özellikle göz aklarında tespit ettiği andan itibaren sarılık acildir ve mutlaka hekim görgüsü gerektirmektedir.


  Uzm. Dr. Emrah CAN Çocuk Hastalıkları
#22.07.2011 14:23 0 0 0
Sürüklemek İçin Tıkla