ALLAH'a TANRI diyebilirmiyiz

Son güncelleme: 05.01.2009 13:19
 • Selam Dostlar!!!!

  Aklima bi soru takildi....simdi yüce ALLAH'imizin 99 tane ismi var öyle degil mi??? Bazilari "Tanri" diyor ve ben buna cok kiziyorum!!! ALLAH'imizin 99 tane isminde "Tanri" diye bir isim gecmiyor.....acaba ALLAH'a TANRI diyenler sizce günah mi isliyorlar....bence EVET!! Ya siz ne düsünüyorsunuz bu konuda????? Belki ben yanlis düsünüyor olabilirim!!!! Eger bilen varsa lütfen cevap yazsin!!!!!

  SSSAYGILARRR SSSEVGILERRR SSSELAMLARRR!!!
#12.09.2005 03:39 0 0 0
 • aslen Allah yerine tanrı kelimesi kullanılmaz çünkü bu kelime Allah kelimesini karşılığı olmadığı gibi tanrı kelimesi bir ve sonsuz kudret sahibi manalarını taşımaz. Eğer biz Allaha tanrı dersek bir ve sonsuz kudret sahibi olduğu için yanılgıya düşeriz. Mesala nemrut, firaun ben tanrıyım demişlerdir. Tanrı inançı daha çok yuyan mitolojisindeki gibi çok tanrı inançı için kullanılır. fakat Allah bir olduğu için biz tanrı dediğimizde şirke düşmüş oluruz. buda büyük günahlardandır.
#12.09.2005 08:19 0 0 0
 • Vallahi bende öyle düsünmüstüm omasozturk kardesim!!!
  Cevap icin cok tesekkürler!!!!

  SSSAYGILARRR SSSEVGILERRR SSSELAMLARRR!!! :coffee:
#12.09.2005 13:56 0 0 0
 • HERŞEY ASLIYLA GÜZELDİR..DOĞRU OLANI SÖYLEMEK EFTALDİR. TABRI KELİMESİNİN ALLAH İLE UZAKTAN YAKINDAN BİR ALAKASI YOKTUR.
#12.09.2005 14:50 0 0 0
 • ben sahsen tanri kelimesini tercih etmezdim
#12.09.2005 14:59 0 0 0
 • Kur-an-ı kerimde Allah-ın bütün isimleri var ve TANRI keimesi asla geçmemektedir.
#12.09.2005 18:53 0 0 0
 • Allaha Tanrı Demek Caizmidir

  Yada şöyle söyleyeyim allahı tanrı diye zikretmek doğrumudur

  Doğru değilse neden

  Bu konuda fikirlerinizi ve bildiklerinizi paylaşırsanız seviniri

  ayrıca ankete katılmanızı önemle rica ediyorum
#14.10.2008 22:17 0 0 0
 • Bir âyet-i kerimede "En güzel isimler Allah'ındır. Allah'a bu isimlerle dua ediniz"1 buyurulur. Bu âyet, Cenab-ı Hakkın birçok isimlerinin bulunduğuna işaret etmektedir. Her birisi güzel ve ulvî mânâlar ihtiva eden bu yüce isimlere "güzel isimler" mânâsında "Esmâü'1-Hüsnâ" denilmektedir. Bu İlâhî isimlerden bazıları şunlardır: "Vâhid, Evvel, Âhir, Zahir, Bari, Musavvir, Rahman, Rahîm, Hayy, Kayyum, Halım, Kerîm, Tevvâb, Rezzâk, Muhyî, Mümît."

  Cenab-ı Hakkın isimlerinin tamamı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı âlimler Esmâ-i Hüsnânın bin kadar olduğunu beyan ederler. Nitekim, Peygamberimiz (a.s.m.) Cevşenü'l Kebîr isimli hususî duasında Rabbine bin bir isim ve sıfatla niyaz etmektedir. Yine bazı ulema ise bu isimlerin dört bini bulduğu kanaatindedir. Bu isimlerin ise ekserisini sadece Cenab-ı Hak bilir. Bir kısmını melekler, diğer kısmını da meleklerle birlikte peygamberler bildiği gibi; mü'minler de Peygamberimizden öğrendikleri kadarıyla malûmat sahibidirler.  îbnî Mâce ve Tirmizi gibi hadis kitaplarında Esmâ-i Hüsnâ hakkında rivayet edilen hadis-i şeriflerde Peygamberimiz bu isimleri bir bir zikretmekte ve faziletini bildirmektedir. Esmâ-i Hüsnânın sayıldığı hadis-i şerifin baş kısmının meali şöyledir:

  "Şüphesiz, Allah'ın doksan dokuz, yüzden bir eksik ismi vardır. Muhakkak Allah tektir, tek olanı sever. Kim o doksan dokuz ismi sayarsa veya ezberlerse Cenab-ı Hak onu Cennetle mükâfatlandırır."2

  Ancak, bu müjdeye mazhar olmak için sadece isimleri sayıp ezberlemek kâfi gelmez. Bu İlâhî isimlerin içinde bulunan ve taşımış oldukları ulvî mânâları düşünüp, kâinat yüzündeki tecellî ve akislerini müşahede etmeyi de unutmamalıdır. Meselâ, Allah'ın Rezzak olduğunu bilip düşünerek rızık için endişeye kapılmamalı. Rızkı helâlinden aramalı, kanaatkar olmalı. Cenab-ı Hakkın sadece insanın kendisini değil, en küçük mikroptan file kadar, parmak kadar balıklardan tonlarca ağırlıktaki balinalara kadar milyarlarca canlının ve bitkinin rızıklarını hiç şaşırmadan, ihmal etmeden, en güzel bir şekilde ihsan ettiğini düşünüp tefekkür etmek Rezzâk ismini okumanın bir cihetidir.
  Cenab-ı Hakkın isimleri tevkîfîdir, yani semavîdir. Bu isimlerin büyük bir kısmı Kur'ân-ı Kerimde zikredildiği gibi, geriye kalanlarını Peygamberimiz bildirmektedir.

  Peygamberimiz de (a.s.m.) zikretmiş oldukları isimleri Rabbinden öğrenerek bildirdiğine göre, Cenab-ı Hak için bu isimlerin dışında bir isim kullanılmaz. Yani, Allah sadece Kur'ân'ında bildirdiği ve Habibine öğrettiği isimleriyle kendisine niyaz edilmesini istemektedir. Başta mealini verdiğimiz âyet-i kerime bu mânâya işaret etmektedir.
  Cenab-ı Hakkın, söylendiği zaman kalb ve gönülleri dolduran ve kâinatı mânâlandıran "Allah" ismi-i celâli ve doksan dokuz mübarek ismi ve sıfatları bulunuyorken Onu başka uydurma isimlerle anmak ne kadar yakışıksız bir hareket olduğu açıktır. Bilhassa "Allah" ismini söylememek için ısrarla "tanrı" kelimesini kullanmak iyi niyetten kaynaklanan bir düşünce değildir. Çünkü esasen "tanrı" kelimesi, bir olan Allah'ı tanımayıp başka "uydurma" mabutlara isim olarak verilmiştir. "Yer tanrısı, gök tanrısı" gibi. Halbuki Cenab-ı Hakkın böyle bir isme ihtiyacı olmadığı gibi, kendi bildirdiği isimlerin dışında çağrılmamasını, dua ve niyaz edilmemesini istemektedir.

  İsmi Ahmed olan bir insanı "ağaç" diye çağırsanız size ne kadar kızacağını, hattâ darılıp küseceğini; yanlışlıkla söylemişseniz hemen "Benim ismim ağaç değil Ahmed'dir" diyeceği kesindir. Bir kul olan insan kendi ismiyle çağrılmayıp başka uydurma bir isimle çağrıldığı zaman nasıl kızıyorsa; kâinatın Rabbi olan Yüce Allah, kullarının kendisini uydurma isimlerle çağırmasına, dua etmesine hiç rıza gösterir mi? Bir insanı kendi ismiyle çağırmaya dikkat eden insan, Cenab-ı Hakkı yüce isimleriyle çağırmazsa ne kadar anlayışsızlık gösterdiğini, ne kadar hata ettiğini artık anlamalı. Bilhassa "Allah" ismi celilî Allah'tan başka hiçbir mahluka verilmediği için de ismi âzam olmuştur. Bundan dolayı Kur'ân-ı Kerimde "Allah" lafz-ı celâli, müstakil olarak iki bin sekiz yüz küsur yerde geçmektedir.

  Buna göre Tanrı kelimesi Allah lafzının yerini tutmaz. Ancak kişi isterse Allah'ı niyet ederek, bir yaratıcıyı kasdederek, İlah ya da Tanrı diyebilir.

  Kaynak: sorularla islamiyet
#14.10.2008 22:23 0 0 0
NaZ NaZ foto
 • Cahiz veya degildir diye birsey diyemem, zaten gerekli açiklamayi mollycan yenge yapmis. Ben kendi adima ALLAH, Rabbim ve mevlam demeyi dogru buluyorum
#14.10.2008 22:31 0 0 0
 • Bende Haville aynı fikirdeyim

  Nedense bende Allaha tanrı diye hitap edenleri çok onaylamıyorum

  Tanrı İnsanların Allaha vermiş olduğu bir isim gibi gelıyor bana

  hep kafamı kurcalamıştır.Yalnişta konuşmak istemiyorum çok derin bilgim yok sadece kendi görüşümdür
#14.10.2008 22:40 0 0 0
 • Tanri kelimesi bence gayrimüslim olanlarla özdeslesmis.
  Bence müslümanlar icin ALLAH kelimesi daha dogru ve güzeldir.
#14.10.2008 22:44 0 0 0
 • @Nevra-61 adlı üyeden alıntı:
  Tanri kelimesi bence gayrimüslim olanlarla özdeslesmis.
  Bence müslümanlar icin ALLAH kelimesi daha dogru ve güzeldir.
  Orijinali Göster...
  Tanri kelimesi bence gayrimüslim olanlarla özdeslesmis.
  Bence müslümanlar icin ALLAH kelimesi daha dogru ve güzeldir.

  Kırmızı olan kısıma olabilir diyorum

  Mavi kısıma ise tamamen katılıyorum aynı fikirdeyim sizinle
#14.10.2008 22:51 0 0 0
 • ALLAH [c.c.] doksandokuz ismi arasinda tanri kelimesi bulunmazken
  neden biz müslümanlar olarak gayrimüslümlere has bir kelimeyi söyleyelim?
  yoksa daha mi modern geliyor bize yada herzamanki gibi özentimi?
#14.10.2008 22:52 0 0 0
 • ALLAH'A TANRI DENİR Mİ? Ve YARATMAK KELİMESİ


  Allah'a "tanrı" denip denmeyeceğini yine Allah'ın bize öğrettiği isimlerine bakarak cevap verelim.

  Eğer Allah'ın ve Resulü'nün öğrettikleri isimler arasında varsa, Allah'a Rahman dediğimiz gibi tanrı da deriz. Ama yoksa, Allah kullarına kendini o isimle tanıtmamışsa diyemeyiz. Bu konuya bir ayetle açıklık getirelim;

  "En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin...." (Araf 180)

  Yani bu ayetin bir diğer mânası da, bu isimler arasında olmayan isimlerle dua etmeyin manasına da gelir. Kaldı ki, tanrı kelimesi yer tanrısı, gök tanrısı gibi insanlar tarafından uydurulan ve ilah olma özelliklerinden uzak olan şeyler için kullanılıyor.

  Allah içinde tanrı kelimesini kullanan kişinin kastı, yukarıdaki ilahlar kategorisinde Allah'a bir yer vermekse, bu niyet o insanı baş aşağı götürür, yok eğer cehaletinden dolayı söylüyorsa mâzur görülmesi umulur.

  İnsanlar bile kendilerini kendilerinden düşük mahlûkat kategorisinde bir isimle anan kişilerden rahatsız olurlar. Mesela bir insanı "inek" diye çağırsak her halde memnun olmayacak ve tepki gösterecek, insan bile kendinden aşağı başka mahlûkların seviyesinde bir isimle isimlendirildiğinde sinirleniyorsa, Allah'ın cc. ne derece gazaplanacağı çok açık görülmektedir.

  Bundan sakınmalı, böyle söyleyen insanları da tatlı bir şekilde uyarmalıyız.....
  Bilhassa dinle pek alâkası olmayan kişilerin Allah demeyi dillerine yakıştıramadıkları için (veya Allah ismini söylemek onların dillerine yakışmadığı için) özellikle Allah demeyip "Tanrı" demeye özen gösterirler.

  Ama çok enteresan bir tesbit vardır: Bir kaza bela, zelzele ve ölüm ve bir tehlike anında hiç kimsenin (Tanrı Tanrı) diye bağırdıkları duyulmamıştır. Hepsi Allah Allah diye bağırırlar. Çünkü "Allah c.c lafzı" Cenâb-ı hakkın 99 ismini içinde gizleyen en büyük ismi dir.

  Bir de yine bir çok insan tarafından çok kullanılan sakıncalı bir kelime "Yaratmak"
  Yaratmak Ancak Allah'a mahsustur. Bu kelimeyi dilimize sokanlar kasdi olarak sokmuşlardır ve bir çok insanın dilini de ifsad etmekte başarılı olmuşlardır. (Benim yarattığım eser, Olay yarattı, Bazı sanatçılar için: o'nu yaratan benim) gibi dinen insanı tehlikeye düşürecek kelimeler çok kullanılmaktadır.

  Aslında bu kelimenin dilimize sokulmasındaki asıl sebep "Allah'ın hâlık" yaratıcılık vasfını, yaratmak Allah'a mahsus değildir, bak biz de hâşâ yaratabiliyoruz imajını meydana getirerek insanların inanç ve itikadını bozmaktır. Yaratmak yoktan var etmektir, Yâsin-i şerifin son âyetlerinde "Cenâb-ı hak bir şeyin olmasını murâd ettiği zaman ol der hemen oluveriri" buyuruluyor. İnsanların bunu yapmaları mümkün değildir, insanlar ancak "Allah'ın önceden yarattığı şeyleri açığa çıkarıp icâd edebilirler)

  Onun için bu kelimeyi Allah'ın dışında başka sözlerin içinde kullanmamaya özen göstermeliyiz. Bile bile bu kelimeyi kullanan insan dinden çıkar.
  İnanan insanların bu konularda çok hassas olmaları gerekmektedir.
#14.10.2008 22:57 0 0 0
 • ezanin nasil türkce okunmasi tuaf geliyorsa
  allaha tanri denilmesi bir o kadar tuaf geliyor eger özlesmis olarak bakarsak..
  ama allah birdir biz allaha inaniyoruz biz müslümaniz ve biz müslümanlar icin en dogrusu olani ALLAH dir
  (Allah'u Teala Beni Güzel Isimlerimle çağirin Diyor.)
#14.10.2008 23:04 0 0 0
 • Garip07

  Hocam tam isabet diyorum

  işte aradığım tam cevap
#14.10.2008 23:04 0 0 0
 • DeGiLDiR aLLaHü TeaLaNiN eSMa-üL HüSNa -99 iSMi VaRDiR Ve Bu iSiMLeR aRaSiNDa TaNRi iSMi YoK!

  HeM TaNRi KeLiMeSi CoK SoGuK BiR KeLiMe..
  aLLaH DeDiMMi iNSaNiN iCi TiTReRKeN aLLaHi KeNDiNe YaKiN HiSSeDeRKeN
  TaNRi GiBi BiR KeLiMeYe GeReK YoK SaNiRiM..

  SaYGiLaR
#14.10.2008 23:11 0 0 0
 • Şimdi aklıma geldi askerlık yapanlar bilir
  askerdeyken yemekten önce dua yapılırdı
  Ordu millet var olsun
  Tanrımıza hamdolsun diye yaptırılırdı yemek duası

  Allah bilyor hiç içime sinmezdı

  Neden Tanrımıza hamdolsun derdikde

  Allahımıza hamdolsun demezdik
#14.10.2008 23:12 0 0 0
 • gayri müslüm denildigi zaman hak olan sadece müslümanlikmidir ?

  bence bir konuda yaniliyorsunuz arkadaslar her din mevzep ne olursa
  olsun..eger allahin (c.c) varligina inaniyorsa ve tanri kelimesini allah
  olarakta bugüne bu sekilde inanmislardir..

  onun icin bizler kullanmiyoruz diyerek var olani inkar etmek dogrumudur?
  bizlerce caiz olan seylere de saygi göstermek olduguna inaniyorum..
#14.10.2008 23:15 0 0 0