Kadınlar sağlıklarının kıymetini biliyor

Son güncelleme: 29.06.2023 14:01
 • Ege Üniversitesi (EÜ) İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu ile EÜ Hemşirelik Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilen "Kadınların Ruh Sağlığı Sorunlarında 1. Basamak Sağlık Hizmetlerini Tercih Etme Durumu" konulu araştırma, kadınların yüzde 78'inin ruhsal sorunlarında sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ortaya çıkardı.

  Araştırmanın, Karşıyaka 14 No'lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ile Göztepe Sağlık Ocağı'nda kayıtlı olan 111 kadın üzerinde ev ziyaretleri yapılarak gerçekleştirildiğini açıklayan EÜ İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ayşegül Bilge, "İstatistiksel sonuçlara göre, kadınların yüzde 24.3'ü 30-40 yaşları arasında. Yüzde 46'sı ilkokul, yüzde 19'u yüksek okul mezunu. Yüzde 9'u serbest meslek sahibi ve yüzde 69.4'ü ise ev hanımı. Ayrıca sosyal güvence ve ekonomik durumları araştırıldığında, yüzde 36'sının Emekli Sandığı'na bağlı olduğu, yüzde 21.5'inin sosyal güvencesinin olmadığı belirlendi. Kadınların yüzde 78'inin ruhsal sorunlarında sağlık kuruluşlarına başvurduğu, tedavi için ise yüzde 25.6'sının özel doktoru tercih ettiği, sadece yüzde 9.3'ünün sağlık ocağına gittiği gözlemlendi" dedi.  Kadınların ruhsal sorunlar yaşadıklarında en iyi yardımı yüzde 53.2 oranında aile üyelerinden, yüzde 18.9'unun ise doktordan aldığının görüldüğünü kaydeden Bilge, şöyle devam etti:

  "Birinci basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığı bozulmuş bireylere tarama, takip ve psikiyatriste yönlendirme hizmetleri uygulanmaktadır. Kadının yaşadığı aile içi çatışmalar, baskıcı bir geniş ailede yaşama, erken yaşta evlendirilmiş olma ya da ilkokuldan sonra okutulmama gibi engeller, onun birçok psikolojik sorun yaşamasına neden olmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki ruh sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının yetersizliği, ruh sağlığı ile ilgili yetersiz bilgi ve kendine güven eksikliği, üniversite eğitimi sırasında ruh sağlığı ve hastalıkları eğitiminin içerik ve süresinin yetersiz olması, kadınlar başta olmak üzere bireylerin birinci basamak hizmetlerinde ruh sağlığını tercih etme durumlarını etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırma, kadınların ruh sağlığı sorunlarında birinci basamak sağlık hizmetlerini tercih etme durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır."

  Ruhsal sorunların tüm süregelen sağlık sorunlarının önemli bir oranını oluşturduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olcay Çam ise, "Kadınlar, ruhsal sorunlarının sağaltımı (tedavi) için yüzde 90.7 oranında 1. basamak sağlık kurumlarını tercih etmemektedir. Tercih ettikleri kurumlardan yüzde 55 sağaltım sağlanmasına rağmen, ruhsal sorunlar yaşadıklarında yüzde 53.2'sinin ailelerinden yardım aldıkları saptanmıştır. Birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeline tanı, tedavi ve bakım konusunda eğitim verilmesi, halkın ruh sağlığı durum kaydının tutulması, tedavi devamlılığının sağlanması, ruh sağlığı risk alanlarının saptanması, koruyucu hizmetlerin düzenlenmesi ve bunların sonucunda da toplumun birinci basamak ruh sağlığı hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi önerilmektedir" şeklinde konuştu.
#31.07.2004 08:48 2 0 0
 • ßencede Kadınlar SAglıklarına Çok düşkün.......
#06.12.2004 17:42 0 0 0
 • EMEKLERİNE SAĞLIK PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER
  HERKESE SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM
  :cubuk:
#27.12.2005 23:06 0 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#30.08.2022 15:43 1 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#29.06.2023 14:01 0 0 0