Kirmizi Araba

Son güncelleme: 01.07.2023 13:46
 • Kirmizi Araba


  Süleyman kara b1y1kl1 bir isçidir
  Ve bu kara b1y1kl1 Süleyman'1n hikayesidir
  is buldugu günlerde evine dik dönmekte
  Ve götürdügü ekmegi yemektedir
  Kar1s1 Neriman ve oglu Cevahir'le birlikte

  Ne kadar zalim esse de rüzgar
  Ne kadar belini bükse de ekmek paras1
  Aslan gibi bir adamd1r isçi Süleyman

  Onun Cevahir’i vard1r
  Cevahir alt1 yas1ndad1r
  Çünkü gözleri çakmak çakmakt1r
  Çünkü Süleyman’a bir baska bakmaktad1r

  Bir pazar sabah1
  Tutar babas1 Süleyman; Cevahir'in elinden
  Ve yan1nda kader yoldas1 kar1s1 Neriman
  Ç1karlar gezmeye 0stanbul’u inad1na
  Bir yol düsünür Süleyman
  Ulan bu baht1 kapal1 kentte
  Yürümek de parayla degildir elbette
  Üstelik Neriman’a hanidir istedigi o naylon terlikle
  Can1ndan özgü Cevahirine
  Bir gazozla bir simidi alabilecek kadar
  Para da vard1r cepte

  Yürürler istanbul sehrinin kalbine
  Önce Neriman1n naylon terligi al1n1r bir seyyardan
  Sonra da begenirler simidin en hasosunu umutlar1 Cevahir’e

  Anlat1r isçi baba Süleyman
  is ararken ad1m ad1m ars1nlad1g1 sokaklar1
  Bak Cevahir iste su Yeni Cami
  Hem cami hem güvercinlerinin bakmas1 nas1lsa bedavad1r

  Bak Cevahir su duman1 tütenler vapur
  su ç1gl1k ç1gl1ga ag1t yakanlar mart1lard1r
  Hem vapurun duman1 hem vapurun düdügü de bedavad1r
  Bak Cevahir su uzakta görünen de köprüdür
  Geçmesi degilse de onun da bakmas1 bedavad1r

  O pazar günü
  Kara b1y1kl1 isçi Süleyman
  Kar1s1 can yoldas1 Neriman
  Ve gözleri çakmak çakmak olan ogullar1 Cevahir
  Gezerler istanbul sehrini böyle bedavadan

  Ve birden mumun alevi söner
  istanbul’un yalan1 biter
  Nas1l olur bilinmez tak1l1r Cevahir’in gözü
  Bir oyuncakç1 vitrininde
  P1r1l p1r1l yanan k1rm1z1 oyuncak arabaya
  Döner karab1y1kl1 dag gibi babas1 Süleyman’a
  Bana su k1rm1z1 arabay1 alsana baba
  Alsana be Süleyman
  Can1na can parçana
  Bir oyuncak araba almayacaksan eger
  Yuh olsun sana
  Nas1l olsa babas1 onu çok sevmektedir
  isin belas1 küçük Cevahir bunu bal gibi bilmektedir

  Bir vitrindeki k1rm1z1 arabaya bakar Süleyman
  Bir kar1s1 Neriman’a
  Sonra tak1l1r gözleri Cevahirin gözlerindeki umuda inad1na
  Ulan alt taraf1 bir oyuncak araba
  Dünya yansa yorgan1n yok içinde Süleyman
  Alem çökse üstüne hay1f1n çok Süleyman
  Bakars1n cepteki son gazoz paras1na
  Cevahir’in o kocaman umuduna
  Yak1s1r su k1rm1z1 araba

  B1rak1r kar1s1 Neriman’la Cevahir’i d1sarda
  Girer iflah etmez bir umutla dükkana
  Sorar dag gibi Süleyman
  Usta su vitrindeki nazl1 gelin
  su zal1m1n 1s1lt1s1
  su baht1m1n kara y1ld1z1
  su istanbul agr1s1
  su Cevahir’in çakmak çakmak gözleri
  su k1rm1z1 araba kaç para
  Bir Süleyman’a bakar adam bir arabaya
  Çok para der hemserim yani çok para
  Süleyman cebinde bir gazoz paras1
  Y1k1lm1s bir dag art1g1
  Bir tufan sonras1 perisanl1g1
  Döner kap1ya ç1kmak için d1sar1
  Oglu Cevahir
  K1rm1z1 arabayla getirecek
  Babas1n1 beklemektedir
  Nas1l olsa babas1 ordan
  O k1rm1z1 arabayla ç1kacakt1r
  Nas1l olsa
  Kara b1y1kl1 dag gibi
  isçi Süleyman babas1d1r
  Yani Cevahir’in gözünde o
  Dünyan1n en güçlü
  Dünyan1n en zengin
  Dünyan1n en büyük adam1d1r
  Süleyman

  Ama Süleyman
  Eli bos ç1kar dükkandan
  Sorar Cevahir hani baba
  Hani k1rm1z1 araba
  Sorar hesab1 bulutlar daga
  Nas1l desin Süleyman
  Nas1l desin adam yüregi
  Ben onu sana alamad1m
  Benim ona param yetmedi diye
  Baslar aglamaya Cevahir
  Baslar bulutlar aglamaya
  Yanar yerin yedi arz1
  Ve güvercinlerin kalbi baslar kanamaya
  Ulan istanbul yanar içine Süleyman’1n
  Sorar Cevahir
  Hani baba hani k1rm1z1 araba
  Mart1lar1 gösterir Süleyman
  Bak ne güzel uçuyor
  Cevahir mart1lar havada
  Bos ver k1rm1z1 arabay1
  Baksana mart1lara
  Bakmaz mart1lara Cevahir
  Bakar yang1n gibi arabaya
  Ama bak der Süleyman
  Ne güzel uçuyor mart1lar havada
  Cevahir bir çocuktur küçük yüreginde yer çoktur
  Tak1l1r gözü mart1lara
  Gözünden sel olup akan kan rengi yaslar1n1 siler
  Evet der ne güzel uçuyor mart1lar havada
  Ve unutur gider Cevahir k1rm1z1 arabay1

  Unutur gider dalar gözleri mart1lara
  Cevahir unutur unutmas1na ya
  Kara b1y1kl1 dag gibi isçi baba Süleyman
  Ömrü boyunca unutmaz o k1rm1z1 arabay1
  Her gece dösegine yatt1g1nda
  Uyumak için gözlerini kapad1g1nda
  Demir lokma gibi
  Bir k1rm1z1 araba tak1l1t durur kursag1na
  Bütün ömrü boyunca

  iste bu
  Kara b1y1kl1 Süleyman’1n hikayesidir
  Ve herkesin bir yerine
  Birgün bir Süleyman ac1s1 degmistir

  ibrahim Sadri
#30.03.2004 07:50 1 0 0
 • Etkilenmemek mümkün degil Allah kimseyi böyle durumlara düsürmesin
#03.04.2004 17:22 0 0 0
 • :oki: :galip: :galip: :D
#03.04.2004 17:37 0 0 0
 • Etkilenmemek mümkün degil Allah kimseyi böyle durumlara düsürmesin
  katilyorum usta
#03.04.2004 22:22 0 0 0
 • vaktim olmadigi icin türkce karakter olayi yapamadim anlayisiniza tesekkürler...
#04.04.2004 10:46 0 0 0
 • Ellerine Sağlık Arkadasım
#16.05.2005 01:40 0 0 0
 • Tesekkürler Ellerine Emeqine SaqLıK ArKaDa$ıM
#12.06.2005 09:42 0 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#01.07.2023 13:46 0 0 0