Araba Kazasi

Son güncelleme: 10.08.2008 14:25
 • Araba Kazasi


  Bir kad1nla bir adam ayr1 ,ayr1 arabalar1nda giderlerken çarp1_1rlar. 0kisinin de arabas1 mahvolur ama _ans eseri ikisi de hiç yara almadan kurtulur. Arabalar1ndan sürünerek ç1karlar ve kad1n adama bak1p:
  - Çok ilginç! Sen erkeksin ben de kad1n. Arabalar1m1z mahvoldu ama ikimize de hiçbir _ey olmad1. Bu belki de tan1_1p, dost olup, hayatimizin sonuna kadar huzur içinde birlikte yasamam1z için bir i_arettir,' der.
  Müthi_ heyecanlanan adam:
  - Evet, galiba haklisin,' diye cevap verir _a_k1nl1kla. Kad1n :
  - Bak, arabam hurdaya döndü ama bir _i_e _arap sapasalam. Bu kesin bir i_aret. Bu _arab1 içip _ans1m1z1 kutlamal1y1z,' diye devam eder ve _arap _i_esini adama uzat1r. Adam _i_eyi al1r, açar ve yar1s1n1 içip kad1na verir. Kad1n hemen _i_enin mantar1n1 kapat1p adama geri uzat1r. Bunun üstüne adam sorar:
  - Sen içmeyecek misin? Kad1n cevap verir :
  - Hay1r, ben polisi bekleyeceim!
#28.03.2004 18:47 0 0 0
 • :D :oki:
#30.03.2004 08:54 0 0 0
 • :super:
#02.04.2004 23:21 0 0 0
 • :oki: :oki: :oki:
#11.04.2004 22:03 0 0 0
 • :oki:
#12.04.2004 21:56 0 0 0
 • :super: :super:
#09.06.2004 07:23 0 0 0
#15.08.2004 13:26 0 0 0
 • Nasıl geliyor böyle fikirler insanların aklına. Anlamıyorum...
#15.08.2004 14:12 0 0 0
#23.12.2004 15:35 0 0 0
 • Ellerine sağlık kardeşim
#17.10.2005 04:10 0 0 0
 • uyanık kadın
#17.10.2005 14:48 0 0 0
#09.11.2005 12:04 0 0 0
 • €LL€RiN€ S@ĞLıQ
#06.11.2007 09:01 0 0 0
 • €ll€rine Sağlık
#03.12.2007 11:12 0 0 0
 • Eline sağlık
#30.12.2007 12:03 0 0 0
 • vaLLa süper kadın çok zekiymiş yhaaa
#30.12.2007 16:59 0 0 0
 • Paylaşım İçin Teşekkürler..:!
#30.12.2007 21:39 0 0 0
 • güzeldi teşekkürler...
#24.01.2008 00:38 0 0 0
 • valla süperdi ya kırılıyorum gülmektennn:D:D:D:D:D:D:D:D:D
#24.01.2008 11:19 0 0 0