Akciğer Grafisi Nedir

Son güncelleme: 18.09.2022 21:43
 • Akciğer grafisi nedir - Akciğer grafisi neyi gösterir


  Akciğer grafisi; X ray ışınları kullanarak akciğer, kalp, damarsal yapılar, göğüs boşluğu, akciğere komşu kemik ve yumuşak dokuların radyolojik olarak incelendiği görüntüleme yöntemidir.

  Akciğer grafisinde hangi hastalıklara bakılır?
  Akciğer grafisiyle aşağıda belirtilen bölgelerdeki hastalıklar incelenebilmektedir.

  Akciğer ve göğüs boşluğu
  Yapısal durum, deformasyonlar, malformasyonlar (bir dokunun ya da organın şekil bozukluğu), enfeksiyon kaynaklı hastalıkları, zatürre, bronşit, verem ve daha az görülen atipik enfeksiyonlar...

  Başka tedavilere ek olarak; sistemik/ romatolojik hastalıklara ya da mesleki maruziyetlere bağlı gelişen ani ya da kalıcı hastalıklar

  Yer kaplayan tümoral hastalıklar

  Hava yolu patolojilerini (KOAH, astım vb)

  Akciğer zarı hastalıkları

  Diafragmanın yapısal durumu ve hareket kusurları

  Kalp
  Yapısal durum, boyut, pozisyon, doğumsal ya da sonradan gelişen malformasyonları

  Kalp zarı hastalıkları

  Damarsal yapılar
  Yapısal durum, doğumsal vesonradan gelişen malformasyonları, damar duvarı hastalıkları

  Yemek borusu ve mide
  İlgili organların yapısal durumu, doğumsal ve edinsel malformasyonlar, tümoral hastalıklar

  Sinir sistemi
  Omurilik patolojileri ve tümoral hastalıkları

  Kemik ve yumuşak dokular
  Omurgaların ve kaburgaların yapısal durumu, dizilimi, doğumsal ve edinsel malformasyonları ve travmatik belirtileri

  Köprücük kemiği ve omuz eklemini oluşturan kemik yapıların sorunları

  Diğer
  Görüntüleme alanına giren boyun ve karın içi yapılarını ilgilendiren hastalıklar ve göğüs duvarının diğer patolojileri

  Akciğer grafisinin avantajları nelerdir?
  Akciğer grafisi kısa sürede ayrıntılı bir çekim olanağı sağlamaktadır. Elde edilen görüntülere göre sağlık problemlerinin olup olmadığı belirlenip tanı konularak, gerekli tedavi planlaması yapılabilir.

  Akciğer grafisi nasıl çekilir? Akciğer grafisi nasıl alınır?
  Akciğer grafisi, hastanın durumu elverdiği sürece ayakta kişiye uygun pozisyon verilerek, X ışınlarını hastanın arkasından alabileceği şekilde çekilmektedir. Hastanın ayakta duramayacağı durumlarda yatarak çekilebilir.

  Ayrıca bazı durumlarda X ışınlarını önden aldığı, sağ ya da sol kol üzerine eğilindiği veya her iki akciğerin üst kesimlerinin öne çıkarıldığı özel tetkikler de mevcuttur.

  SIK SORULAN SORULAR
  Akciğer grafisine ne zaman başvurulur?

  Akciğer grafisine; akciğer ve kalp hastalıkları, göğüs duvarı sorunları, travma sonrası ve işe giriş muayenesi, check up gibi rutin kontrollerde ihtiyaç duyulabilir.

  Akciğer grafisi nasıl raporlanır?
  Akciğer grafisi bu konuda deneyimli uzman radyologlar tarafından incelenerek raporlanır. Raporlarda; akciğerin yapısı, kalp oluşumları, göğüs boşluğu, diafragma yapısı, kalp ve akciğer zarı, omurgalar, kaburgalar ve görüntüleme alanına giren komşu alanlar incelenerek belirli bir sıraya göre ayrıntılı olarak kayıt edilir.

  Akciğer grafisi çok radyasyon içerir mi?
  Akciğer grafisi; X ışınları ile gerçekleştirilen bir tetkik oluğundan, radyasyondan korunma temel prensipleri göz önünde bulundurularak alınmalıdır. Maruz kalınan radyasyon günümüz teknolojileri ile minimize edilmiştir. Klinik gereklilikte endişe duyulmadan yapılabilir. Ancak radyasyondan kaçınılması gereken gebelik gibi özel durumlarda farklı tetkiklerle yer değiştirilmesi uygun olabilir.

  Akciğer grafisi çeşitleri nelerdir?

  PA Akciğer Grafisi: X Işınının arkadan alındığı grafi
  AP Akciğer Grafisi: X ışınının önden alındığı grafi
  Telegrafi: Kalp yapılarının daha ön planda değerlendirilmesi sağlayan grafi
  Dekübitis Grafi: Sağ ya da sol dirsek üzerine eğilerek akciğer zarları arasında biriken sıvının tespiti için kullanılan grafi
  Apikolordotik Grafi: Akiğer üst kısımlarını değerlendiren özel grafi
  Floroskopi: Diafragma patolojilerini değerlendiren dinamik grafi

  Akciğer grafisi çekimi ne kadar sürer?
  Akciğer grafisi için önceden özel bir hazırlık gerekmez ancak çekim esnasında yanıltıcı görüntüye neden olabilecek giysiler ve takılar çıkarılarak çekim gerçekleştirilmelidir. Çekim sırasında teknisyen yardımı ile sağlanan uygun pozisyonla nefes alınıp tutulur. Toplam çekim süresi bir kaç dakikadır.

  Güncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2022
#18.09.2022 21:42 1 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#18.09.2022 21:43 0 0 0