ATASÖZÜ NEDİR?

Son güncelleme: 11.03.2023 09:19
 • ATASÖZÜ NEDİR?
  Atasözleri Ve Anlamları - A'dan Z'ye En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ve Atasözü Örnekleri

  Atalarımızın geçmişteki tecrübe ve birikimlerinin günümüze kadar ulaştığı öğüt dolu sözlere atasözü adı verilir. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan atasözleri, günlük hayatımızda da sıkça duyduğumuz ve özellikle sosyal medyada daha çok karşımızda çıkmaktadır. Atasözleri ve anlamları ile en güzel, kısa, uzun öğütlü sözlere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Türkçe Atasözleri sözlüğü ve atasözü örnekleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. En güzel, kısa, uzun atasözleri ve anlamları ile örnekleri


  Atasözleri, atalarımızın tecrübe, birikim ve uzun deneyimlerden yararlanarak söylemiş olduğu kısa, uzun ve öğüt dolu sözlerdir. Toplum tarafından benimsenmiş ve ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözcükler olarak da bilinir. Bir toplumun duygu, düşünce ve kültür yapısını yansıtmaktadır. Kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan atasözleri sözlüğü ve atasözü örnekleri için doğru yerdesiniz. En güzel, kısa, uzun Türkçe Atasözleri ve anlamları bu başlık altında yer alıyor. En güzel atasözleri ve anlamları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.  ATASÖZÜ NEDİR?

  Atasözü, geçmişten günümüze kadar gelen ulaşan kalıplaşmış sözlerdir. Türkçe'de ''sav'' ve''irsal-i mesel'' olarak da adlandırılmaktadır. Atamalarımızın uzun deneyimlerden yararlanarak tüm bilgi ve tecrübelerini aktardığı bu sözler günümüzde de sıkça karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ve öğretim hayatımızın yanı sıra sosyal medyada da birçok atasözüne rastlamak mümkündür.

  Atasözleri kalıplaşmış ve mecaz anlam kazanmış sözlerden oluşmaktadır. Bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını oluşturur. Toplum tarafından benimsenmiş ve ortak olarak kullanılan sözlerdir.
#11.03.2023 09:12 0 0 0
 • ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?  Halkın düşüncesini anlatan ve kültürünü yansıtan sözlerdir.

  Ulusaldırlar.

  Kişinin ruhuna hitap ederler ve kesin tavırlıdırlar.

  İnandırıcı özelliği sahiptir.

  Uzun tecrübeler taşıyan öğüt dolu sözlerdir.

  Yalın sözlerdir ve anlatımları açıktır.

  Doğa olaylarının oluşunu bildirirler.

  Ahlak aşılarlar.

  Mecaz anlam taşırlar.

  Söz sanatları vardır.
#11.03.2023 09:12 0 0 0
 • ÜNLÜ ATASÖZLERİ ÖRNEKLERİ  Ev alma komşu al

  Bir elin nesi var iki elin sesi var

  Ayağını yorganına göre uzat

  Damlaya damlaya göl olur

  Komşu komşunun külüne muhtaçtır

  İyilik eden iyilik bulur

  Ne ekersen onu biçersin

  Sakla samanı, gelir zamanı

  Bugünün işini yarına bırakma

  Yalnız taş duvar olmaz

  Üzüm üzüme baka baka kararır

  Ak akçe kara gün içindir

  Aslan yattığı yerden belli olur

  Ağaç yaşken eğilir
#11.03.2023 09:13 0 0 0
 • ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI SÖZLÜĞÜ

  Abanın kadri yağmurda bilinir.

  Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

  Aba vakti yaba, yaba vakti aba (Kürklü orak vaktinde, orağı kürk vaktinde.)

  Kişi, kendisine gerek olan şeyleri vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman satın almalıdır. Yazın aba, kışın yaba satın almak gibi.

  Abada "kar yağıyor" demişler,"titremeye hazırım (durmuşum)"demiş.

  Varlıklar için bir sıkıntı söz konusu olan durum, yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek ve sıkıntı içinde yaşamakta olan kişi için kaygı verecek bir şey değildir. O, bu yaşantıya alışıktır.
#11.03.2023 09:14 0 0 0
 • Atasözleri Ve Anlamları - A'dan Z'ye En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ve Atasözü Örnekleri

  Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.

  Görmemiş kişi, rastlantı olarak layık olmadığı bir duruma kavuşsa bu durum kendisinin hakkı imiş gibi aptalca böbürlenir.

  Abdal düğününden, çocuk oyunda usanmaz.

  Bir kimse sevdiği işi döne döne ve uzun süre yapmaktan bıkmaz.

  Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.

  Çıkarı dolayısıyla size yakınlık gösteren kişi, işini yürütecek başka yollar bulunca sizinle ilgisini keser.

  Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur) .

  Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

  Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine (Çobanın yağı çok olursa çarığına sürer)

  Varlıklı, ama akılsız ve hesapsız kişi, malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

  Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış

  Aç olan kimse, ne türlü rahatlık sağlanırsa sağlansın, dinlendirilemez; uyuyamaz. Bir gerekseme içinde bulunan kimse, ancak onun giderilmesiyle rahata kavuşturulabilir.
#11.03.2023 09:16 0 0 0
 • Atasözleri Ve Anlamları - A'dan Z'ye En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ve Atasözü Örnekleri

  Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da

  Değerli kişi, gösterişi, giyim kuşamı olmasa da değerinden bir şey yitirmez; nerede olsa tanınır.

  Acele ile menzil alınmaz

  Acele etmekle daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır.

  Acele işe şeytan karışır

  İvilerek yapılan iş yanlış, bozuk olur.

  Acele yürüyen yolda kalır

  İş yaparken iven şaşırır, işini sona erdirmez.

  Baba eder, oğul öder

  Babanın yaptığı kötü bir işin sıkıntısını oğlunun çekebilir.

  atBaba himmet. – Oğul hizmet

  Büyüklerin, kendilerine el uzatıp yardım etmelerini istemeye hak kazanabilmek için küçüklerin görevlerini iyi yapmaları gerekir.

  Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır

  Babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuk çeker
#11.03.2023 09:16 0 0 0
 • Atasözleri Ve Anlamları - A'dan Z'ye En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ve Atasözü Örnekleri

  Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana

  Baba malına güvenip kazanç yolunu tutmamak çok yanlıştır. Baba malının değeri pek bilinmediği gibi hazır mal da çabuk biter.

  Babamın (anamın) öleceğini bilseydim, kulağı dolu darıya satardım ı

  İnsan en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden gideceğini, kaybedeceğini bilebilse, onu yok denilecek kadar az para ile satmak ister.

  Babanın sanatı oğla mirastır

  Çocuk daha küçük yaşta ister istemez babasının sanatı ile ilgilenir.

  Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babayı bir salkım üzüm vermemiş

  Çabalama ile çarık yırtılır

  Olmayacak işi zorla yapmaya çalışan zarara uğrar.

  Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme

  Kişi, çağrıldığı yere gitmelidir. Bu en azından bir nezaket gereğidir; ödev de olabilir. Çağrılmadığı yere gitmemelidir. Gitmek, yüzsüzlük ve arsızlık olur.
#11.03.2023 09:17 0 0 0
 • Atasözleri Ve Anlamları - A'dan Z'ye En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ve Atasözü Örnekleri

  Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider

  Çağrılmadığın yere gitme. Sen çörekçi yada börekçi misin ki satış yapacakmış gibi şu kapıya, bu kapıya çağrılmadan gidesin?

  Çalışanın yatanda hakkı vardır

  Çünkü çalışmayan, çalışanın kazancını yiyor.

  Çalma elin kapısını, çalarlar kapını

  Kimseye kötülük yapma. Yoksa aynı kötülüğü onlar da sana yaparlar.
#11.03.2023 09:17 0 0 0
 • Atasözleri Ve Anlamları - A'dan Z'ye En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ve Atasözü Örnekleri

  Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan oğul olmaz

  Her şeyin değeri vardır; yapacağı iş, kullanılacağı yer ayrıdır. Bir şeyin yerine, ona benziyor diye başka bir şey konulamaz.

  Çam sakızı, çoban armağanı

  Varlıksız kimsenin armağanı küçük birşey olur. Hediyede çokluk ve değerden önce içtenliğe bakılmalıdır.

  Çanağa ne doğrarsan kaşığında o çıkar

  Kişi, kendisi için önceden ne gibi hazırlıklar yapmışsa elleri de onun veriminden yararlanır.

  Çanakta balın olsun, Yemen'den arı gelir

  Güzel malı olan kimse, müşteri bulma kaygısı çekmez. Reklam yapmasa bile en uzak yerlerden istekliler çıkar.
#11.03.2023 09:18 0 0 0
 • Atasözleri Ve Anlamları - A'dan Z'ye En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ve Atasözü Örnekleri

  Çaputluya çalı düşman

  İyi giyimlilerin giysilerinden kaza eksik olmaz.

  Yoksullar varlıklarından bir şeyler koparmaya çalışırlar.

  Çarık çarıkla, sarık sarıkla

  Kişi kendi düzeyindeki kimselerle arkadaş olur.

  Çarşı iti ev (koyun) beklemez

  Başıboş gezmeye alışanlar, disiplinli iş yapmaya gelemezler.

  Çatal kazık yere batmaz

  Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez.

  Davulun sesi uzaktan hoş gelir

  İçindekilere hiç tat vermeyen, onları rahatsız eden kimi işler vardır ki uzakta olanlara kolay, hoş ve sevimli gelir. Ne zaman ki işin içine girerler, işte o zaman gerçeği görüp yanıldıklarını anlarlar.
#11.03.2023 09:18 0 0 0
 • Atasözleri Ve Anlamları - A'dan Z'ye En Güzel, Kısa, Uzun Türkçe Atasözleri ve Atasözü Örnekleri

  Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan

  Birlikte iş görmek, birlikte yolculuk etmek, birlikte yaşamak isteyen karı-koca gibi insanlar arasında öncelikle bir uyumun olması şarttır. Bu uyum da karşılıklı saygı ve sevgi temeline dayanır. Tek taraflı sevgi ve saygı uyumu sağlamaya yetmez, ortada düzen diye bir şey kalmaz, kurulan beraberlikten de hayır gelmez.

  Deli deliden hoşlanır, imam ölüden

  Kişiler, her bakımdan (mevki, yaş, fikir, duygu, eğitim v.b.) kendilerine benzeyen, uygun olan ya da yarar yağlayabilecekleri kimse ve şeylerden hoşlanıp onlara yaklaşırlar.

  Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane

  Her canlı gibi insan da yaşar ve ölür. Her insanın da Yüce Allah tarafından takdir edilmiş bir ömrü vardır. İnsan bunu ne uzatabilir ne de kısaltabilir. Ecel saati gelen kimse bir nedenle ölür. Ancak ölüm nedeni olarak gösterilen hastalık, kaza gibi bir şeyler aslında bir bahanedir. Asıl neden kişinin kendisine takdir edilen yaşam süresinin dolmasıdır.

  Eceli gelen köpek cami duvarına işer

  Tutum ve davranışlarıyla herkesin nefretini kazanmış, büyük bir cezayı hak etmiş ve çaresiz kalmış kimse, şaşkınlığa düşer; sanki hak ettiği cezanın biran önce uygulanmasını ister gibi daha büyük suçlar işler; kendisini yargılayacak kimselere çatar, onları kötüler, öfkelerini üzerine çeker. Bütün bu hareketleri onu kötü bir sona ulaştırır.

  Eden bulur, inleyen ölür

  Bir durumun nasıl sonuçlanacağı olayın gidişatından bellidir. Birilerine kötülük yapmayı kural edinenler, yaptıkları kötülüğün cezasını eninde sonunda görürler; bu dünyada olmasa bile öbür dünyada. Öte yandan inlemekten kurtulamayan ağır hasta da ölür.
#11.03.2023 09:19 0 0 0