Atatürk'ün Genclige Hitabesi

Son güncelleme: 31.07.2006 23:30
 • Atatürk'ün Genclige Hitabesi

  Ey Türk gençligi! Birinci vazifen,

  Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

  Bu temel, senin, en kiymetli hazinendir.

  istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahlarin olacaktir.

  Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düsersen, vazifeye atilmak için, içinde bulunacagin vaziyetin imkân ve seraitini düsünmeyeceksin!

  Bu imkân ve serait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düsmanlar, bütün dünyada emsali görülmemis bir galibiyetin mümessili olabilirler.

  Cebren ve hile ile aziz vatanin, bütün kaleleri zaptedilmis, bütün tersanelerine girilmis, bütün ordulari dagitilmis ve memleketin her kösesi bilfiil isgal edilmis olabilir.

  Bütün bu seraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler.

  Hatta bu iktidar sahipleri sahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düsmüs olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdi! Iste, bu ahval ve serait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktir!

  Muhtaç oldugun kudret, damarlarindaki asil kanda, mevcuttur!

  M.K.Atatürk


  GENCLIGE ARMAGANI ATAMIZIN
#06.04.2004 22:40 0 0 0
 • eline saglik...
#09.04.2004 09:37 0 0 0
 • güzel olmus eliine saglik
#31.07.2006 23:30 0 0 0