Ahmet Say'dan Terimler - Ahmet Say'dan Kavramlar - Terim Ve Kavram

Aranjman : (Fr.) Uyarlama.,düzenleme .Bir eserin insan seslerine çalgı ya da çalgılar toplulğuna bestecinin müzik düşüncelerine uyarak düzenlenmesi.

BWV :Bach Eserleri Kataloğu anlamındaki "Bach-Werke-Verzeicnes"sözcüklerinin inlk harfleri J.S.Bach'ın eserler sıralamasını numaralandırararak hazırlayan Wolfgang Schmieder'in 1950'de yayınlanan çalışması.

Diapason(Yun.)La sesini vererek çalgıların akort edilmesinde kullanılan "U" biçimindeki küçük çelik çatal.

Fantasia(İt.)Türkçede "Fantezi" olarak yer alan bu terim batı dellerinde küçük yazım farklarıyla değişir. Özgür formda düş gücüne dayanan şiirsel kısa çalgı eseri.Bu çekici özellikleriyle solo çalgı ya da orkestra için yazılmış geniş ilgi görmüştür.Bu başlık altında Mozart,Beethoven,Schubert,Paganini,Chopin,Tchaikov sky ve Rimsky Korsakov'un yazdığı eserler ünlüdür.

Filarmoni:Müzik tutkusu.Yunanca filos=dost ve armonia=uyum sözcüklerinin birleşimi.Gelişkin ülkelerde yaklaşık 200 yıldan beri bu ad altında kurulan derneklerin işlevi önem kazanmıştır.

Flageolet(Fr.)Genelde kemandan elde edilen ıslıksı ses için kullanılır.Oysa batı dünyasında genelde"armonikler'i niteler.

Kadans(Fr) Fransızca yazılışıyla "Cadance" Almancası "Kadenz"İtalyancası,"Cadanza" Şarkı ya da çalgı sanatçısının ustalığını göstermek amacıyla"solo"^olarak yorumladığı gösterişli geçişleri niteler.Klasik dönemin bestecileri,örneğin Mozart,bestelediği konçertolarda kadansları notada belirtmez,kendisi doğaçtan çalardı.

Konzertmeister(Al.)Konser ustası anlamına gelen bu terim,orkestradaki baş kemancıyı nitelemek için kullanılır.

KV:Mozart'ın eserler listesinin sıralamasında kullanılan harfler,Mozart,bestelediği 623 esere opus numarası vermemiştir.Günümüzde KV harflerinin yanında bulunan rakamlar,19.yy da L.Köchel’in hazırladığı ve Almancası Verzeichnis olan listenin Alfred Einstein tarafından 1937 ve 1947 yıllarında yeniden gözden geçirilişiyle verilmiştir.

Libretto( İt.)Opera ve operet gibi sahne eserlerinin sözlerini içeren metin.

Madrigal:Rönesans İtalya’sında özellikle 16.yy’da kimlik bulan,kontrpuan tekniğiyle yazılmış din dışı ses müziği.

Metronom:Üzerinde bir ağırlık parçası bulunan ve ağırlığın yerinin değiştirmekle sallanma hızının dolayısıyla temponun değiştirilmesini sağlayan sarkaç.1816 yılında J.N.Maelzel tarafından icad edilmiştir.Tempo sarkacın üzerindeki rakamlara göre belirlenir.40-208 arasındaki rakamlara göre tempolar şöyledir:

40-42:Grave
44-50:Largo
52-56.Lento
58-66Larghetto
66-72 Andante
72-80.Sostenuto
80-88:Comodo-maestoso
88-104:Moderato
104-120:Allegretto
120-132:Animato
132-144:Allegro
144-160:Allegro i
168-184:Vivace
184-192:Presto
192-208:Prestissimo

Notasyon(İlk çağdan günümüze uzanan süreçte geliştirilerek kullanılan müzik yazısı sistemi.

Opus:Latince “eser”demektir.Eserlerin sıra numarasını belirtmek için kullanılan terim.Genelde kısaltılarak”op.”yazılır.

PartisyonFr.)Çalgılar,insan sesleri ya da her ikisi için bestelenmiş bir eserin bütün partilerini bir araya getiren notaların toplamı.Terimin Almancası”Partitur”dur.

Prozodi(Fr.)Ses müziğinde sözlerle müziğin vurgu,deyiş ve anlam açılarından uzlaştırılması ve doğal bir kaynaşma içinde olmasını öngeren yönseme.

REQUİEM Lat.)İLK ÖZGÜN BİÇİMİYLE CENAZE TÖRENİ SIRASINDA KİLİSEDE SESLENDİRİLMEK ÜZERE BESTELENMİŞ ŞARKILI YAKARIŞ.LATİNCE”DİNLENİŞ”DEMEKTİR.ÖLÜM MİSSASINA DA BU İSİM VERİLİYORDU.”YAKARIŞ”TEMASI,MOZART,SCHUMANN,BERLİO Z,LİSZT,VERDİ,GİBİ BİR ÇOK BESTECİ TARAFINDAN İŞLENMİŞ,BU FORMUN BÜYÜK ESERLERİ YARATILMIŞTIR.

Scherzo(İt.)Anadilinde “şaka” anlamına gelen bu form,hafif ,espirili,sevimli müzik eseri için yaygın olarak kullanılır.Beethoven,klasik dönemin sonat,senfoni ve yaylılar rötlüsü biçinminde bir saray dansı olarak yer alan”menuet”yerine .”Scherzo”yu kullanmış,Chopin ise onu bağımsız bir parça gibi ele almıştır.

Virtüöz(Fr.)Usta sanatçı,Kökeni Latince”yetenek”anlamına gelen “virtüs”dür.Bütün teknik zorlukların üstesinden gelen,yorumladığı eserlerin ruhunu kavrayarak hissettirmekte katkıda bulunan ses veya çalgı sanatçısı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 485
favori
like
share