Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır
İnsanı bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur
NLP Kişinin Kendisiyle ve Diğer İnsanlarla İletişimidir…
NLP Bir Davranış Biçimidir… Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama ender bir öğrenme fırsatı olarak bakar

NLP bir yöntemdir… Her davranışın bir yapısı vardır Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar Şu an dünyadaki en gelişmiş yöntemdir

NLP Bir Teknolojidir… NLP’ yi öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edilebilmesini sağlar

NLP’ de soru şudur; Nasıl Yapılır?
Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki fark nedir?
Neden bazıları ideallerindeki hayatı yaşayabiliyorlar da kimileri bu sonuçlara ulaşamıyorlar?

NLP; önce insanın doğal olarak neler yaptığına bakar, bunu tanımlar, nasıl yaptığını ortaya koyar ve sonra yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar Onun alanını genişletir Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımaya başladığımızda, yaşamınıza nelerin yardımcı olacağını ve nelerin de engel olacağını görmeye başlarsınız NLP sizin bir nehir gibi akabilmenizi sağlar

NLP’ nin amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli araçlar sağlar Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar Bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır

Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir?
NLP, 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur

Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir Bu sürece modelleme adı verilmektedir

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler NLP, içimizdeki deneyimi araştırır

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir


Değişmek, yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir

Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız, eğer buna hazır değil isek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırakmalıyız

Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriR
NLP kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir NLP bir sanattır; çünkü herkesin kendine özgü düşünme ve davranma biçimleri vardır ve bunlar – özellikle duygular, tutumlar ve inançlar – tanımlanmaya çalışıldığında oldukça öznel sonuçlar ortaya çıkacaktır NLP bir bilimdir; çünkü başarılı davranış yöntemlerinden destek alır
Şimdi NLP’ yi açarak her harfin neyi temsil ettiğine bir bakalım:
Neuro… Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir Yani yaşadığımız olayları zihnimizde nasıl canlandırdığımızdır Kısacası sinir sistemine yaptığımız bir göndermedir
Linguistic… Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı, anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir Yani hayata bakışımızı sözcüklerle nasıl ifade ettiğimizle ilgilenir
Programming… Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektedir Yani istenilen sonuçlara ulaşma yolunda düşünceleri düzenleme ve değiştirilmesi gereken inançlarla ilgilenir
İşte NLP ‘ yi daha kolay anlamınızı sağlayacak uzmanların ifadeleri;
NLP, çoğaltabilmek amacıyla, mükemmeli modelleme yöntemidir “
(Dr Wyatt Woodsmall)”

NLP, işe yarayan bir şeydir”
(Robert Dilts)

NLP, dilin zihnimiz ve onu izleyen davranışlarımız üzerindeki etkisidir”
NLP, insanlar arası iletişimin sistemli bir çalışmasıdır”
(Alix Von Uhde)

NLP, kişisel deneyimler yapısının incelemesidir”
NLP, dünyadaki kalıpların saptanması ve kullanımı için hızlandırılmış bir öğrenim stratejisidir”
(John Grinder)

NLP, ardında bir dizi teknik bırakan bir tutum ve bir metodolojidir”
(Richard Bandler)

NLP, kaybettiğimiz şeylere geri dönüş – bilgi kuramıdır – Tanrının bir lütfudur”
(John Grinder)


Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 298
favori
like
share