Şanlıurfa Rahibeler Evi

Son güncelleme: 21.10.2008 12:00
  • Rahibeler Evi

    Ellisekiz Meydanı, Şeyh Safvet Tekkesi'nin do*ğusundaki çıkmaz sokak içersinde yer alan bu ki*lise, plan itibariyle avlulu bir Urfa evini andırır. 1883 yılında Urfa'ya gelen Fransisken rahibeleri (gezici misyoner rahibeler) için hem ev, hem de

    ki*lise olarak inşa edilmiştir. Avlunun güneyinde, doğu-batı istikametinde dikine dikdörtgen planlı kilise kısmı, arka arkaya eş değerde üç çapraz to*nozla örtülüdür. Kilisenin avluya bakan ve kuzeye bakan giriş cephesi önde iki sütuna oturan tonoz*larla örtülü üç gözlü revaklıdır. Kilisenin dikdört*gen niş şeklindeki apsisinin ön kısmı yanlardan merdivenle çıkılan sahne şeklindedir. Apsis önün*deki çapraz tonozun kollarının kesiştiği yerde dört melek kabartması işlenmiştir. Ayrıca apsis çevresini dolaşan renkli freskler arasına da figürler işlenmiş*tir.

#21.10.2008 12:00 0 0 0