Coğrafya > BAYBURT

  BAYBURT  YÜZÖLÇÜMÜ: 3.652 km²

  NÜFUS: 107.330 (1990)

  İL TRAFİK NO: 69

  İLÇELER: Bayburt (merkez), Aydıntepe, Demirözü.

  İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Bayburt Kalesi, Bent, Ali Şingâh, Meydan, Paşaoğulları, Pulur Hamamları, Bayburt Ulucamisi, Kutluk Bey, Pulur, Yukarı Hınzevrek Camileri, Hart, Ksanta, Varzahan Kalıntıları, Korgan Köprüsü, Taşhan, Şehit Osman Türbeleri.

  İl Kültür Müdürlüğü

  Tel: (458) 211 60 27
  Faks: (458) 211 74 90

  Önemli Günler

  Kurtuluş Günleri:

  Bayburt'un Kurtuluşu
  Bayburt
  21 Şubat
  Bayburt

  Eski çağlarda halcilerin yaşadığı sahada yer alan Bayburt'un bir müddet Roma İmparatorluğu hakimiyetine girdiği ve bu imparatorluğun ikiye ayrılması üzerine Doğu Roma toprakları içinde kaldığı bilinmektedir. Bizans İmparatorluğu teşkilatına göre ülke, bugünkü eyaletlere benzer bir takım temalara ayrılmıştı. Bayburt Heldia temasına bağlıydı ve bu eyaleti meydana getiren yedi piskoposluğun dördüncüsünü meydana getiriyordu. İmparator Justinianus tarafından kalesinin tahkim ve tamir edildiği bilinen Bayburt, Arap fetihleri sırasında Bagrat sülalesinin hakimiyeti altında bulunmaktaydı.

  Bayburt ve yöresi, Türklerini Anadolu'da ilk yerleştikleri bölgelerdendir. Tuğrul Bey'in Anadolu seferi (1054) sırasında Bayburt, Çoruh nehri ve Karadeniz dağlarına (Parhar) uzanan sahalara akınlarda bulunan Selçuklu kuvvetlerinin hücumlarına maruz kaldı ise de fethedilemedi. Kesin Türk hakimiyeti Malazgirt zaferinden sonra gerçekleşti. Şehir 1072'den 1202'ye kadar bazen Erzurum yöresinde hüküm süren Saltuklar'ın bazen de Danişmendiler'in hakimiyetinde kaldı. Bir ara Trabzon imparatoru I.Alexis Comnen'in kumandanı Theodore Gabras tarafından işgal edildiyse de, kısa süre sonra yeniden Danişmendli hakimiyetine girdi. (1098) Selçuklular 1202'de Saltuklu Devletine son verince Bayburt'u da ele geçirdiler.

  Bayburt'un asıl gelişmesi, Süleyman Şah'ın kardeşi Erzurum Meliki Mugisuddin Tuğrul Şah ve oğlu Cihan Şah (1020-1230) döneminde oldu. Tuğrul Şah Bayburt kalesini yeniden inşa ve tahkim ettirdi. I:Alaeddin Keykubad tarafından Moğollara karşı sınırlar kuvvetlendirilirken Bayburt da Erzurum ile birlikte Konya'ya bağlandı. 1243 Kösedağ savaşının ardından Moğolların Anadolu'yu istilası esnasında yapılan anlaşma gereği Baybırt Selçukluların kontrolünde kaldı. Bu durum 1291'de burada Giyaseddin Mesud tarafından para bastırılmasından anlaşılmaktadır.

  İlhanlılar devrinde Tebriz-Trabzon yolu üzerinde bulunması sebebiyle daha da gelişen Bayburt, Ceneviz ve Venedik kervanlarının konakladığı bir yerdi. Moğolistan'a giderken buraya uğrayan Marko Polo şehirde zengin Gümüş madenlerinin bulunduğunu belirtir. Hatta İlhanlılar buradan yüklü bir vergi geliri temin ediyorlardı. Bu dönemde Darül Celal adı ile anılan ve iktisadi bakımdan canlılık kazanan şehir aynı zamanda bir kültür merkezi durumundaydı. Burada Mahmudiye ve Yakutiye medreseleri kurulmuş, Mevlevilik gelişme göstermiş, ayrıca ahilik teşkilatı da yayılmıştı.

  Son İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'ın ölümünden sonra (1334) Bayburt, Eretnaoğulları'nın eline geçti. Zaman zaman Erzincan Beylerinin hücumlarına uğrayan şehir, bir ara Mutahharten'in idaresine girdi. Fakat çok geçmeden Kadı Burhaneddin zamanında Akkoyunlu beylerinden Kutlu Bey oğlu Ahmet Bey'in yardımı ile alındı ve Ahmet Bey'e ikta olarak verildi. Bir ara Karakoyunluların da eline geçen şehir sonra tekrar Akkoyunluların eline geçti ve uzun süre öyle kaldı.

  Bayburt yöresi 1501'de bir ara Safeviler tarafından alındı. Bu dönemde Trabzon valisi olan Yavuz tarafından bun bölgeye akınlar yapıldı (1507). Yavuz tahta çıktıktan sonra da çıktığı İran seferinde bir kısım kuvvetlerini Bayburt üzerine gönderdi. Ekim 1514'te Bayburt Şah İsmail'in elinden alındı. Bundan sonra Bayburt Erzincan ile birlikte Trabzon Beyi Bıyıklı Mehmet Paşa'ya verildi ve Sancak merkezi ilan edildi.

  Kanuni'nin İran seferi sırasında önemi daha da artan Bayburt kalesi 1541'de esaslı bir tamir gördü. 1553'te Şah Tahmasb'ın akınlarına şahit olunduysa da, bundan sonra XIX. Yüzyıla kadar önemli bir olay yaşanmadı. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Rus birliklerinin işgaline uğradı. 1878 ve 1916'da Ruslar tarafından yeniden işgal edilen Bayburt bu işgaller sırasında önemli oranda tahrip edildi.

  1927'ye kadar Erzurum'a bağlı olan Bayburt bu tarihte Gümüşhane'ye bağlandı. 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuştu.
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Emeqine saqLık
  elıne sağlık kardeş
  elinize sağlık arkadaşlar
  ellerine saglik
  işte budur ya memleketım benim sağolasın kardes
  BİR SOHBET EDELİM BİZ BAYBURT'LUCA,SOHBETİN ADI DA YARENLİK BİZDE...

  Bayburtumda sözler çokça dadlıdır. Gözdeki çapağa denilir CIRBIT

  Dinlede dillerin başını tanı Yırtık elbisenin eteği CILDIK

  Her birinde binbir mana saklıdır. Baldırdan aşağı kısımlar DIRCIK

  Heceyi cümleyi, lisana tanı DODUKİ, AŞUĞİ, OYNAĞI tanı

  Büyük olan burun için pindirek HOGAL Taştan saçak, süt kabı SİTİL

  Tavanda Arıştağ,Samanlık merek Yüzsüz yorganada denilir MİTİL

  LOBİYA çorbası mideye HEREK İşlikli GÖMLEKLİ, İşliksiz ÇIBIL

  YEMEĞİ, DADAĞI, DÜRÜMÜ,tanı BASMAyı, galağı, SAŞMAyı tanı.

  EZE de TEYZEDİR. BİBİ de hala Saçlarda yapılır güzün ERİŞTE

  Kişi çocuğuna demede BALA Lor dolması sarar GUDİ, GÜVEŞTE

  Verilir tarlalar her yıl GABALA BARANİ, BULGURLİ, çokta revaşta

  Kiracı MARABA, ORTAKÇI tanı. KÜLÜRİ, GAVUDİ, GURUDİ tanı  Kadınlar üstüne giyer TÜTÜNLÜK EHRAMı, KİLİMi, ĞESİRi öğren

  Tandırda yakılır her gün ve Günlük YABA ile ne iş yapıyor DİRGEN

  Ayakta çarıklar,mökkem,ömürlük Yerlere serilen halılar SERGEN

  LALİNi Lastiği KALUĞİ tanı HERAMLIK Odayı SEKÜYİ TANI.  Fuzuli sözlerse bize KEMANE LAZUTda Mısırdur. pürçükli Havuç

  Gidecek bu sözler ahır zamane Lahana KELEMdür, koşalar AVUÇ

  Sorarım CECİM le İRAPATA ne? Kuşburni Toplanır yapılır KOKOÇ

  KETEyi, ÇÖREĞİ, LAVAŞı tanı. GALBURi, GASNAĞI, DİBEĞİ tanı  KUSTUBA Kısadır, uzunsa ŞİLGA Sözünde mertlikler yatar bu elin

  KARPUSA mıhdır, ELBİSE URBA Bak şeker gibidir, söylerse dilin

  Yarmayı kavurup eder GAVURGA Mahmutum korukta solmuştur gülün.

  Keyvani hünerli ABAnı tanı. Hülasa Bayburtlum, Bayburtu tanı.  BAYBURT'TAN BEDDUALAR

  · Akşamlar üsteen kara gele

  · Allahın ateşi karnaan dola

  · Allah kökünü kuruta

  · Allah sana uyuz vere, kaşınacak tırnak vermeye

  · Ayakların kırıla kud olasan

  · Bemurat tahtasına uzanasan

  · Benden sonra gün görüp sefa sürmeyesen

  · Bir solukluk olasan

  · Ekmek atlı, sen yaya olasan

  · Elin ayağın kırıla da yanahan uzana

  · Gezen dert karnına dolsun

  · Gidişin olada, dönüşün olmaya

  · Gözlerine betire ağa.

  · İtinen alâmete, kurd unan kıyamete kalasın

  · O boydan yukarı çıkmayasan

  · Ocağın bata, kapın kitlene

  · Ölmeye, itmeye, sürünesen

  · Seni çor tuta

  · Seni gorbagor olasan

  · Seni karayola gidesen

  · Surataan baba çıka

  · Suya sabuna dokunmadan gidesen

  · Tandur başlarında kalasan (bakacak kimsen olmaya, başkalarına muhtaç olasan)

  · Yazın ayrana, kışın yorgana muhtaç olasan

  · Allah seni bemirat tahtasına uzada

  · Seni nediyim, ne olasan

  · Toprak başaan ola

  · Umaram Allah tan Gelin Abuğuna galasan.  Bemirat : Teneşir

  Kud : Kötürüm

  Çor : Bir Hastalık

  Karayol : Bilinmeyen Ölüm

  Abuğ : Muhtaç olmak.
  BAYBURT'TAN ATA SÖZLERİ

  · Açığı it yer , sahipsizi kurt yer.

  · Anası ne ki , danası ne ola.

  · At beslenende , kuş seslenende , kız istenende güzeldir.

  · Bilinmeyen aş , ya karın ağrıtır , ya baş.

  · Çok çalışanın hakkı yaban tezeğidir.

  · Çocuk kundakta , gelin duvakta belli olur.

  · El eli yur , el döner yüzü yur.

  · Eldeki yara , duvardaki deliktir.

  · Erin seni sağ sever , komşun seni tok sever.

  · Evden yetme oldu mu , danalıktan sığıra mal katmazlar.

  · Deliye el ver , eline bel ver.

  · Kalın incelene kadar , incenin canı çıkar.

  · Koçluk kuzu , kom önünde belli olur.

  · Kurt gitti yazıya , meydan kaldı cıngıllı tazıya.

  · Saç sefadan , tırnak cefadan büyür.

  · Sürü ters dönmüş , aksak önde gider.

  · Tandır sıcak iken ekmek tutar.

  · Tarlayı taşlı yerden , kızı kardeşli yerden alasın.

  · Yağmur yağdı , yarıklar kapandı.

  · Yaza çıkardım danayı , beğenmez oldu anayı.  Yaban tezeği : Hayvanların arazide bıraktığı dışkının kurumuş hali

  Yur : Yıkar

  Kom : Küçük baş hayvan ahırı

  Bel : Bir çeşit kürek

  Cıngıl : Hayvanların boynuna takılan , ses çıkaran
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  verdiğin bilgiler için teşekkürler arkadaşım
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  karadeniz tarafi gibisi yok ya

  BAYBURTLUM69
  dogru söze ne hacet
  valla bizim trabzondaki yayla bayburta çok yakın oraya gidince hep bayburta iskender yemege gideriz o ırmak boyunca çay içmesi valla çok hoş
  sagol
  valla bizim trabzondaki yayla bayburta çok yakın oraya gidince hep bayburta iskender yemege gideriz o ırmak boyunca çay içmesi valla çok hoş

  bayburtun donerı meshurdur zaten
  ßenim arkada$LAr ßayßurtLu ama ßeni hiiic götürmüyoLar ühühüüh
  arkadaslarından şıkayatın yok demı honey

  bayburtlular cok ıyıdır
  cOk iyidirLer ßiLmem mi ;pPp

  yOk cnm $aka ßi yAna iidirLer ya
  ben ustume alınıyorum hemen

  tesekkurler :D:D:D
  eems34
  Galerdeki hamamdan bahset meşhurdur..

  Herşeyi yazmışında GOLOZ ne onu neden anlatmadın
  Sen nerdensin Hayklımı Kerenkeslimi yoksa Danzutlumusun ...

  [Ben Bayburtlu değilim yanlış anlam olmasın..]
  Bizim yesil daha gormedi sanirim burayi kendiside bayburtludur , eems kardesim cok guzel paylasimlar yapmissin ellerine saglik yaw bi tane soz vardi cok ilginc geldi bana Allah sana uyuzluk versinde kasimaya tirnak vermesin mana olarak kotu ama bu sekil taiflerde nasil gelir akillara , ellerine saglik gercekten guzeldi
  @KONAMI

  abi sen benden ıyı bılıyon galıba

  @DeNiZKiZi

  rica ederim abla
  LOR DOLMASI

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kullanılan malzemeler: 1 kg. taze lor (çökelek), 1 su bardağı bulgur, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt kaymağı, 4 kaşık tereyağı, dargın, 1 kg pancar yaprağı veya evelik, 1 deste taze soğan (kuru soğanda olabilir), tuz
  Hazırlanışı: Yapraklar yumuşaması için kaynar suda bir taşım haşlanır. Taze lor içerisine yumurta, süt kaynağı, haşlanmış bulgur, ince doğranmış taze soğan, sıkılarak yaprağa sarılır. Yağlanmış tepsiye düzgün bir şekilde dizilir üzerine yarım su bardağı su veya süt ilave edilerek orta sıcaklıktaki fırında pişirilir. Servis yaparken üzerine eritilmiş tereyağı dökülür.

  EKŞİ LAHANA

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kullanılan Malzemeler: 250 gr. parça et veya kavurma, 1 kg. ekşi lahana (salamura) 1 su bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı börek yağı, 1 adet kuru soğan (orta), 1 çay kaşığı kırmızı biber, 2 yemek kaşığı salça (domates), 1 tutam tuz

  Hazırlanışı: Su ile et yaklaşık 20 dk. haşlanır . Önce üzerine bulgur ilave edilerek bir taşım kaynaması sağlanır, sonra küçük küçük doğranmış ekşi lahana ilave edilir . Bir başka kapta soğanlar pembeleşinceye kadar yağ, kırmızı biber, salça karıştırılarak pişirilir . Bu karışım ekşi lahananın içine konulur, kavurma ile pişiriliyorsa bu aşamada ilave edilir ve yaklaşık 45 dakika pişirilir . Bir müddet dinlendirildikten sonra servis yapılır.

  GALACOŞ

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kullanılan malzemeler: 250 gr yeşil mercimek, 200 gr. tereyağı, ½ kg. kıyma, 1 adet soğan (irice), 2 kaşık salça, 250 gr. gurut (kurutulmuş ayran süzmesi) veya yoğurt süzmesi

  Hazırlanışı: Mercimek, et, soğan, salça ve yağ ile birlikte mercimek suyu çekinceye kadar pişirilir. Diğer taraftan gurut veya yoğurt süzmesi sulu bir kıvama gelinceye kadar sıcak suyla ezilerek kaynama noktasına kadar ısıtılır. Kaynamamasına özen gösterilir, kaynama olursa çökelek haline gelir ve kullanılmaz, hazırlanan bu eriyik önceden tabağa doğranan bayat ekmekler üzerine dökülür. Üzerine de bol yağlı mercimek ilave edilerek servise sunulur.

  YALANCI DOLMA

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kullanılan malzemeler: ½ kg. lahana yaprağı, 2 su bardağı bulgur, 250 gr. parça et veya kavurma, 2 yemek kaşığı salça,150 gr. tereyağı, 2 çorba kaşığı un, 1 adet kuru soğan (büyük), tuz ve kırmızı biber.

  Hazırlanışı: Önce bulgur, pilav gibi pişirilir, lahana yaprakları ise sıcak su ile haşlanır, pişirilmiş bulgur içerisine 2 çorba kaşığı un karıştırılır dolma iç hazırlanarak yapraklara sarılır . Başka bir kapta soğan pembeleşinceye kadar kızartılır üzerine parça etler eklenerek pişirilir, sonra dolmalar eklenir, kavurma ile pişiriliyorsa dolma ile birlikte kavurmalar konulur, 2 bardak su konularak birkaç taşım pişirilir .
  * eems34 *

  Kardeşim tarif iyide Bayburt olunca Tırnaklıpideyle Döner olmadan olmaz

  Unutmadan PÖRÇÜKLÜDEN görmedim

  Senden iyi bildiğim kesin benim..
  kesın abı kesın
  Vatanın her karış toprağı kutsaldır.Elinize sağlık
  eline sağlık