Atatürk Yaşasaydı İsrail Kurulmazdı

Son güncelleme: 24.11.2022 17:04
 • Ortadoğuyu kan gölüne çeviren, çolukçocuk demeden Müslüman katliamına girişen İsrailin bugünlere gelmesinde, kuşkusuz Osmanlının yıkılmasından sonra bölgede İsraili bir ileri fitne karakolu olarak olarak besleyen/konuşlandıran İngiliz siyaseti baş rolü oynuyor.
  Herkesin kafasına takılan bir sorudur: Acaba Atatürk olsaydı İsrail Devletinin kuruluşuna nasıl yaklaşırdı? Acaba Atatürk on onbeş sene daha yaşasaydı bugünkü Ortadoğuda dengeler nasıl olurdu?
  Bugünkü yazımızda bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

  Dünya Gündemi Gazetesinin son sayısında yer alan ve bana gazetenin genel yayın yönetmeni değerli dostum Ömer Özkayanın ulaştırdığı haber ve belgeler tarihe ışık tutacak bir gerçeği ortaya koyuyor.
  Önümde 20 Ağustos 1937 tarihli, İçişleri Bakanlığı Matbuat Umum Müdürlüğü antetini taşıyan bir belge var. Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Cumhurbaşkanlığına hitaben yazdığı sunuş yazısında Bombay Chronicle gazetesinin 27.08.1937 tarihli nüshasında, Filistine el sürülemez! Kemal Paşa Avrupaya ihtar ediyor! başlığı altında bir yazı yayınlanmıştır. Bu yazının Türkçe örneği ilişikte sunulmuştur deniliyor.
  Belgeden anlaşıldığına göre Mustafa Kemal Atatürkün Mecliste yaptığı bu konuşmayı, önce Ankarada Türkçe yayınlanan Hakimiyeti Milliye Gazetesi yayınlamış. Hindistanda yayınlanan Bombay Chronicle Gazetesi de bu açıklamayı Hakimiyeti Milliyeden alarak sayfalarına taşımış.

  Aslı Ankarada Milli Arşivde 0301026679325 numaralı dosyada bulunan bu belgeye göre Atatürk TBMMde yaptığı mezkur konuşmada şunları söylüyor:
  Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için, İslamiyetin mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.
  Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki; Buraları Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyete lakayt olmakla ittiham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen Peygamberin son arzusuna yani mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız.

  Cedlerimizin Selahaddinin idaresi altında, uğrunda Hristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve nüfuzunun altında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar, bugün Allahın inayeti ile kuvvetliyiz.
  Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam aleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur.
  Mustafa Kemalin ölümünden bir sene önce yaptığı bu konuşma, onun en önemli amaçlarından birinin, Ortadoğudaki Yahudi ve Hristiyan yayılmacılığına karşı bütün İslam alemini de içine alacak bir ittifak ile kaşı durmayı planladığını gösteriyor.
  Henüz 1937lerde Kudüsün adım adım Yahudi kontrolüne doğru gittiğini görmüş ve gidişe dur demek için bütün İslam alemine çağrıda bulunmuştu.

  Bu sözler, Atatürk yaşasa idi İsrailin kurulmasına engel olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ortaya koymuyor mu? Atatürkün ölümü hakkındaki bir sürü şüpheli iddialar, bu sözlerini okuduktan sonra benim için çok daha anlamlı hale geldi.
  Atatürkün baş doktorunun mason locasına kayıtlı bir üst düzey mason olması bu kuşkularımı daha da derinleştiriyor.
  Atatürkün kasten öldürüldüğüne dair iddialar acaba doğru mu?
  Daha ötesinde bugüne kadar ilk defa sorulan bir soruyu soralım:
  Acaba Atatürk öldürülerek İsrailin kurulmasının önündeki en önemli engel ortadan mı kaldırılmıştı?

  Kaynak:http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=6017688&tarih=2006-08-02
#03.08.2006 07:22 1 0 0
 • Arkadaşlar Atamızın takındığı tavıra bakın bi de şimdikilerinkine...
  Atam Avrupaya İhtar ediyor, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyor...
  Resmen avrupaya kafa tutuyor, bu beni nasıl gururlandırdı, koltuklarım nasıl kabardı anlatamam size...
#03.08.2006 07:24 0 0 0
#24.08.2006 12:08 0 0 0
 • keşke yaşasaydı
#23.10.2006 14:53 0 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler Ellerine Emeğine Sağlık
#24.11.2022 17:04 0 0 0