Eğlence > Gülümseten Atasözleri ve deyimler

  Şanlıurfa'nın ticari hayatında yüzyıllardır yerel şiveyle kullanıldığı bildirilen bazı terimler, duyanları hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor.

  Araştırmacı yazar Mehmet Oymak'ın, ''Şanlıurfa'dan Derlenen Atasözleri ve Deyimler''adlı kitabından derlenen ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3 ayda bir yayımlanan dergisinin son sayısında yeralan makalede, yöreye özgü ilginç atasözü ve deyimlere yer verildi.

  Halkbilimci Selami Yıldız tarafından ''Şanlıurfa Ağzı''nın fonetik yapısına uygun olarak hazırlanan ve gündelik hayatta hala kullanıldığı belirtilen atasözü ve deyimlerden bazıları şöyle:

  -Kora demışler malın eyısını nerden aynisan?, demiş bahasından

  -Kısmetıne teppık vuri

  -Metelıge kurşun sıhi

  -Karı pısıge yukledıh

  -Madam yüzgeç bılmidi niye çıhti ağaca

  -Koriya mı götıracahsan

  -İlan bıle torpağı kene'etnen yır

  -Kefcının ehmağı tütınını metheder

  -Kor pahlanın kor alıcısı olur

  -Malinan malamat olasan

  -İlan sohmış yatmış, ac yatmamış

  -Komadiz iki yarpağ olah

  -İnnenen kuyu kazmah

  -İskatinan devrola

  -İt doydı, Haydar kaldı


  oda ne


  teşekkürler arkadaş
  thankssssss