Kahvehanelerin yararlarını biliyor musunuz?

Son güncelleme: 27.12.2005 22:46
 • Eleştiri konusu olan kahvehanelerin, zararlarının yanı sıra, bazı yararları olduğu da belirlendi.

  Akdeniz Üniversitesi (A.Ü) İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Hüseyin Burak Taşpek tarafından, Antalya'da alt, orta ve üst gruba mensup 325 kişi üzerinde ''Kahvehanelerin Toplumsal İletişimdeki Yeri ve Önemi'' adlı araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda, Antalya'daki 514 kahvehaneye daha çok ilköğretim mezunlarının gittiği ve kahvehaneleri üst gelir grubundakilerin oturduğu semtlerde yaşlılar, alt gelir bölgesinde ise gençlerin daha çok tercih ettiği ortaya çıktı.

  Üst ve orta gelir bölgelerinde kahvehanelerin, emeklilerin boş zamanlarını değerlendirme faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğu belirlenirken, daha çok evlilerin tercih ettiği kahvehanelere gelenlerin çoğunluğunun ise, dar ve orta gelirli kişiler olduğu kaydedildi. Araştırmaya ilişkin raporda konuyla ilgili, ''Hatta, kahvehaneye gidenlerin büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamaktadır'' görüşü dile getirildi.

  KAHVEHANENİN YARARLARI

  Raporda, kahvehanelerin toplumsallaştırma işlevinin, orta ve alt gelir bölgelerinde hala önemini sürdürürken, üst gelir bölgesinde ise bu önemini yitirdiğine dikkat çekildi. Kahvehaneye gidenlerin en çok spor olaylarından konuşurken, bunu güncel konuların izlediğinin de saptandığı raporda, insanların kahvehaneye daha çok, vakit geçirmek, arkadaşlarını görmek ve oyun oynamak için gittiği, kişisel gelir düştükçe kahvehanede geçirilen zamanın da arttığı belirlendi.

  Raporda, ''Alt gelir bölgesinde kahvehaneler, çeşitli sorunlar yaşayan insanların bir grup içerisinde yer alıp rahatladıkları, birer rehabilitasyon ve dayanışma merkezidir'' görüşüne de yer verildi. Alt gelir bölgesindeki insanların yaşamlarını kahvehanelere taşıdıklarına da işaret edilen raporda, şu bilgiler yer aldı: ''Bu insanlar için kahvehaneler, boş zamanlarında geldikleri mekanlar değil, yaşamlarını devam ettirdikleri mekanlardır. Oysa üst gelir düzeyine mensup insanlar, kahvehanelere daha çok vakit geçirmek için gitmektedirler. Ayrıca, alt gelir bölgesindeki kahvehanelerde az da olsa siyasi bir gruplaşma yaşanmaktadır. Kahvehaneler, toplumsal yaşama farklı mekanlarda katılamayan orta ve dar gelirli insanların kendi iletişim süreçlerini yarattıkları mekanlardır. Kahvehaneler, toplumsal yaşama katılmada sorun yaşayan dar ve orta gelirli insanların, kendi iletişim şebekelerini yarattıkları mekanlar olarak, toplumsal dengenin korunması yönünde de işlev görmektedir.

  Kahvehaneler çevrede olup biten her türlü bilginin başka insanlara aktarılmasını ve duyurulmasını sağlamaktadır. Ayrıca kahvehaneler, söylentinin de yayıldığı mekanlardır. Bilgi ve haberlerin toplanması ve çevreye yayılmasına aracılık eden kahvehanelerin haberleşme açısından içeriği değişse de, toplumsal iletişimin haberdar etme işlevine gönümüzde de aracılık etmektedir.''

  Raporda, kahvehanelerin grupsal nitelikte oyunların oynandığı mekanlar olarak, insanlara bir arada olma, arkadaşlık kurma, toplumsal ilişkiler ve işbirliği yapmaya yönelik fırsatlar sağladığına değinildi. Bu nedenle alt gelir bölgesinde kahvehanelerin, çeşitli sorunlar yaşayan insanların bir grup içerisinde yer alıp rahatladıkları, birer rehabilitasyon ve dayanışma merkezleri olduğuna işaret edildi.
#17.09.2004 07:49 0 0 0
 • ben hic daha göremedim
#30.10.2004 01:48 0 0 0
 • ßiLgi İçin Te$ekkürler...........
#06.12.2004 12:43 0 0 0
 • EMEKLERİNE SAĞLIK PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER
  HERKESE SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM
  :cubuk:
#27.12.2005 22:46 0 0 0