foto - BATILIM
  wbb Renk Ayarı Lütfen Yardım
  tşk ederim abim sorun halloldu
  wbb Renk Ayarı Lütfen Yardım
  Arkadaşlar resimde belittiğim beyaz renki kırmızı yapmam lazım sadece bugün açılan konuları cevapları ayırt edebilmem için. Arayüz editleden beyazlarının hepsini kırımızı yaptım fakat sadece bugün ibaresi kırmızı olmuyor kırmızı olunca çoğu yer kırmızı oluyor bilen biri yardım edebilirmi?

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Yetkili Arkadaşlar Yardım...
  Tşk Ederim Sorunum Halloldu Ufak bişi dışında oda öyle durfsun
  Yetkili Arkadaşlar Yardım...
  Bu Konuda Kimsenin Bilgisi yokmu?
  Yetkili Arkadaşlar Yardım...
  Arkadaşlar kolay gelsin. Benim Ufak Bİr Sorunum var abi. thread_postbit girdim profil altını renklendirdim fakat burada location kısmını bir türlü düzeltemedim. Bİrde üye numarasını ekledim wbbturkten uygulamaılı ama resimde görüldüğü gibi ara kalıyor.

  http://img381.imageshack.us/img381/6959/adszdp7.jpg

  şu şekil arkadaşlar o locationu nasıl Türkçe yaparım ve aradaki boşluğu nasıl kaldırırım ayarlarımda şu alttaki dosya içerisinde.

  Burada

  Şimdiden tşk ederim
  NO AVATAR
  Tşk Ederim. Bilgileri doğru şekilde sayenizde algıladım ve şuan sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yardımlarınızdan dolayı tşkler.
  NO AVATAR
  siz gibi usta olmadığımızdan bu tür ayrıntılarda illaki sorun yaşıyoruz.Bir şey öğrenmek için illaki yardım almak zorundayız.Dikkatsizlik illaki olabilir. Bizde siz gibi büyüklerimizen bilen kişilerden yardım istiyoruz.Zaten bu forum ortamınn amacıda bu değilmiki.İlginden dolayı teşekkür edeirm abi.
  NO AVATAR
  2.3.6.
  NO AVATAR
  [HTML] // ************************************************************************************//
  // * WoltLab Burning Board 2
  // ************************************************************************************//
  // * Copyright (c) 2001-2004 WoltLab GmbH
  // * Web http://www.woltlab.de/
  // * License http://www.woltlab.de/products/burning_board/license_en.php
  // * http://www.woltlab.de/products/burning_board/license.php
  // ************************************************************************************//
  // * WoltLab Burning Board 2 is NOT free software.
  // * You may not redistribute this package or any of it's files.
  // ************************************************************************************//
  // * $Date: 2006-01-13 2006 +0100 (Fri, 13 Jan 2006) $
  // * $Author: Burntime $
  // * $Rev: 1686 $
  // ************************************************************************************//


  require('./global.php');
  require('./lib/mod_functions.php');
  @set_time_limit(0);
  $lang->load('ACP_THREADS');

  if (isset($_REQUEST['action'])) $action = $_REQUEST['action'];
  else $action = 'spinning';


  /** threads: mass prune / move / unsubscribe **/
  if ($action == 'threads_mass_edit') {
  checkAdminPermissions('a_can_threads_mass_edit', 1);

  if (isset($_POST['send'])) {
  $where = '';

  // prefix is
  if (isset($_POST['prefix']) && $_POST['prefix']!="") add2where("prefix = '".addslashes($_POST['prefix'])."'");

  // first post older than x days
  if (isset($_POST['starttime']) && $_POST['starttime'] != '') add2where("starttime < '".(time() - intval($_POST['starttime']) * 86400)."'");

  // last post older than x days
  if (isset($_POST['lastposttime']) && $_POST['lastposttime'] != '') add2where("lastposttime < '".(time() - intval($_POST['lastposttime']) * 86400)."'");

  // replies more than x
  if (isset($_POST['replies_morethan']) && $_POST['replies_morethan'] != '') add2where("replycount > '".intval($_POST['replies_morethan'])."'");

  // replies less than x
  if (isset($_POST['replies_lessthan']) && $_POST['replies_lessthan'] != '') add2where("replycount < '".intval($_POST['replies_morethan'])."'");

  // starter is
  if (isset($_POST['starter']) && $_POST['starter'] != '') add2where("starter = '".addslashes(wbb_trim($_POST['starter']))."'");

  // poster is
  if (isset($_POST['username']) && $_POST['username'] != '') {
  $threadids = "";
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT DISTINCT threadid FROM bb".$n."_posts WHERE username='".addslashes(wbb_trim($_POST['username']))."'");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $threadids .= ",".$row['threadid'];

  if ($threadids != '') add2where("threadid IN (0".$threadids.")");
  }

  // is closed?
  if (isset($_POST['closed']) && $_POST['closed'] != '') add2where("closed = '".intval($_POST['closed'])."'");

  // in boards
  if (isset($_POST['boardids']) && count($_POST['boardids'])) add2where("boardid IN (".implode(",", intval_array($_POST['boardids'])).")");


  if (isset($_POST['threadaction'])) $threadaction = $_POST['threadaction'];
  else $threadaction = '';

  $done = 0;
  if ($where != '') {
  $threadids = '';
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT threadid FROM bb".$n."_threads WHERE ".$where." AND closed<>3");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $threadids .= ",".$row['threadid'];

  if ($threadids != '') {
  // unsubscribe users from threads
  if ($threadaction == "unsubscribe") {
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_subscribethreads WHERE threadid IN (0".$threadids.")", 1);
  $done = 1;
  }

  // open threads
  if ($threadaction == "open") {
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_threads SET closed=0 WHERE threadid IN (0".$threadids.") AND closed<>3", 1);
  $done = 1;
  }

  // close threads
  if ($threadaction == "close") {
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_threads SET closed=1 WHERE threadid IN (0".$threadids.") AND closed<>3", 1);
  $done = 1;
  }

  // delete threads
  if ($threadaction == "delete") {
  // update global stats
  list($threadcount) = $db->query_first("SELECT COUNT(*) FROM bb".$n."_threads WHERE threadid IN (0".$threadids.")");
  list($postcount) = $db->query_first("SELECT COUNT(*) FROM bb".$n."_posts WHERE threadid IN (0".$threadids.")");
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_stats SET threadcount=threadcount-".intval($threadcount).", postcount=postcount-".intval($postcount), 1);

  // delete polls
  $pollids = '';
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT pollid FROM bb".$n."_threads WHERE threadid IN (0".$threadids.") AND pollid<>0 AND closed<>3");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $pollids = ",".$row['pollid'];

  if ($pollids != '') {
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_polls WHERE pollid IN (0".$pollids.")", 1);
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_votes WHERE id IN (0".$pollids.") AND votemode=1", 1);
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_polloptions WHERE pollid IN (0".$pollids.")", 1);
  }

  // delete attachments
  $postids = '';
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT postid FROM bb".$n."_posts WHERE threadid IN (0".$threadids.") AND attachments>0");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $postids .= (($postids != '') ? (',') : ('')) . $row['postid'];
  if ($postids != '') {
  $result = $db->query("SELECT attachmentid, attachmentextension, thumbnailextension FROM bb".$n."_attachments WHERE postid IN (".$postids.")");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  @unlink("./../attachments/attachment-".$row['attachmentid'].".".$row['attachmentextension']);
  @unlink("./../attachments/thumbnail-".$row['attachmentid'].".".$row['thumbnailextension']);
  }
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_attachments WHERE postid IN (".$postids.")", 1);
  }

  // delete threads
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_threads WHERE threadid IN (0".$threadids.")", 1);
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_threads WHERE pollid IN (0".$threadids.") AND closed=3", 1);
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_subscribethreads WHERE threadid IN (0".$threadids.")", 1);
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_announcements WHERE threadid IN (0".$threadids.")", 1);
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_votes WHERE id IN (0".$threadids.") AND votemode=2", 1);

  // delete posts
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_posts WHERE threadid IN (0".$threadids.")", 1);

  $done = 1;
  }

  // move thread
  if ($threadaction == "move") {
  if (isset($_POST['movethread'])) $movethread = $_POST['movethread'];
  else $movethread = "";

  if (isset($_POST['newboardid'])) $newboardid = intval($_POST['newboardid']);
  else $newboardid = 0;

  if ($movethread == "onlymove" || $movethread == "movewithredirect") {
  // update announcements
  $result = $db->query("SELECT COUNT(a.threadid) AS acount, t.threadid, t.boardid FROM bb".$n."_threads t LEFT JOIN bb".$n."_announcements a USING(threadid) WHERE t.threadid IN (0".$threadids.") AND t.important=2 GROUP BY t.threadid");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  if ($row['acount'] > 1) $db->unbuffered_query("INSERT IGNORE INTO bb".$n."_announcements (boardid,threadid) VALUES ('".$newboardid."','".$row['threadid']."')", 1);
  else $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_announcements SET boardid='".$newboardid."' WHERE threadid='".$row['threadid']."' AND boardid='".$row['boardid']."'", 1);
  }

  // add redirect
  if ($movethread == "movewithredirect") {
  $result = $db->query("SELECT * FROM bb".$n."_threads WHERE threadid IN (0".$threadids.") AND boardid <> '".$newboardid."'");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $db->unbuffered_query("INSERT INTO bb".$n."_threads (boardid,prefix,topic,iconid,starttime,starterid,starter,lastposttime,lastposterid,lastposter,replycount,views,closed,voted,votepoints,pollid,visible) VALUES "
  . "('".$row['boardid']."','".addslashes($row['prefix'])."','".addslashes($row['topic'])."','".$row['iconid']."','".$row['starttime']."','".$row['starterid']."','".addslashes($row['starter'])."','".$row['lastposttime']."','".$row['lastposterid']."','".addslashes($row['lastposter'])."','".$row['replycount']."','".$row['views']."','3','".$row['voted']."','".$row['votepoints']."','".$row['threadid']."','".$row['visible']."')", 1);
  }
  }

  // update thread
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_threads SET boardid='".$newboardid."' WHERE threadid IN (0".$threadids.")", 1);
  }

  $done = 1;
  }
  }
  }

  if ($done == 0) acp_error($lang->get("LANG_ACP_THREADS_MASS_EDIT_ERROR"));
  else acp_message($lang->get("LANG_ACP_THREADS_MASS_EDIT_DONE"));
  }

  $boardcache = array();
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT boardid, parentid, boardorder, title FROM bb".$n."_boards ORDER by parentid ASC, boardorder ASC");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $row['title'] = getlangvar($row['title'], $lang);
  $boardcache[$row['parentid']][$row['boardorder']][$row['boardid']] = $row;
  }

  $boardid_options = makeboardoptions(0);

  eval("\$tpl->output(\"".$tpl->get("threads_mass_edit", 1)."\",1);");
  }


  /** thread spinning **/
  if ($action == "spinning") {
  checkAdminPermissions("a_can_threads_edit", 1);

  if (isset($_POST['send'])) {
  $boardid = intval($_POST['boardid']);

  // read in modpermissions
  $board = $db->query_first("SELECT *,userid as moderatorid FROM bb".$n."_moderators WHERE userid='".$wbbuserdata['userid']."' AND boardid='".$boardid."'");

  if (!checkmodpermissions("m_can_thread_close") && !checkmodpermissions("m_can_thread_move") && !checkmodpermissions("m_can_thread_del")) acp_error($lang->get("LANG_ACP_THREADS_EDIT_ACCESS_ERROR"));

  $limit = intval($_POST['limit']);
  if (!$limit) $limit = 20;
  $offset = intval($_POST['offset']);
  if ($offset < 1) $offset = 1;
  $offset -= 1;

  $sortby = $_REQUEST['sortby'];
  $sortorder = $_REQUEST['sortorder'];

  switch ($sortorder) {
  case "ASC": break;
  case "DESC": break;
  default: $sortorder = "DESC";
  }

  switch ($sortby) {
  case "topic": break;
  case "starttime": break;
  case "starter": break;
  case "lastposttime": break;
  case "lastposter": break;
  case "replycount": break;
  case "views": break;
  default: $sortby = "lastposttime";
  }

  $threadbit = '';
  $count = 0;
  $result = $db->query("SELECT threadid, topic, starter, starterid FROM bb".$n."_threads WHERE boardid='$boardid' ORDER BY $sortby $sortorder", $limit, $offset);
  if (!$db->num_rows($result)) acp_error($lang->get("LANG_ACP_GLOBAL_ERROR_NORESULT"));
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $rowclass = getone($count++, "firstrow", "secondrow");

  $row['starter'] = htmlconverter($row['starter']);
  $row['topic'] = htmlconverter($row['topic']);
  if ($row['starterid'] != 0) $row['starter'] = makehreftag("../profile.php?userid=$row[starterid]", $row['starter'], "_blank");

  eval("\$threadbit .= \"".$tpl->get("threads_spinbit", 1)."\";");
  }

  eval("\$tpl->output(\"".$tpl->get("threads_spin", 1)."\",1);");
  exit();
  }

  $lang->load("BOARD,ACP_BOARD");

  // read permissions
  $permissioncache = getPermissions();

  // read boardoptions
  $boardcache = array();
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT boardid, parentid, boardorder, title FROM bb".$n."_boards ORDER by parentid ASC, boardorder ASC");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  if (!isset($permissioncache[$row['boardid']]['can_view_board'])) $permissioncache[$row['boardid']]['can_view_board'] = -1;
  if ($permissioncache[$row['boardid']]['can_view_board'] == 0 || ($permissioncache[$row['boardid']]['can_view_board'] == -1 && !$wbbuserdata['can_view_board'])) continue;
  $row['title'] = getlangvar($row['title'], $lang);
  $boardcache[$row['parentid']][$row['boardorder']][$row['boardid']] = $row;
  }

  $boardid_options = makeboardoptions(0);

  eval("\$tpl->output(\"".$tpl->get("threads", 1)."\",1);");
  }


  /** thread spinning (verify) **/
  if ($action == "verify") {
  checkAdminPermissions("a_can_threads_edit", 1);

  $boardid = intval($_REQUEST['boardid']);

  if (isset($_POST['send'])) {
  $closethread = $_POST['closethread'];

  // close threads
  $close_threadids = '';
  if (is_array($closethread)) {
  reset($closethread);
  while (list($key, $val) = each($closethread)) if ($val == 1) $close_threadids .= ",$key";
  }
  if ($close_threadids) $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_threads SET closed=1-closed WHERE threadid IN (0".$close_threadids.")", 1);

  // delete threads
  $delthread = $_POST['delthread'];
  $del_threadids = '';
  if (is_array($delthread)) {
  reset($delthread);
  while (list($key, $val) = each($delthread)) if ($val == 1) $del_threadids .= ",$key";
  }
  if ($del_threadids) {
  $board = $db->query_first("SELECT * FROM bb".$n."_boards WHERE boardid='$boardid'");

  // delete threads
  $result = $db->query("SELECT pollid, replycount FROM bb".$n."_threads WHERE threadid IN (0".$del_threadids.")");
  $threadcount = $db->num_rows($result); // thread count for board counter
  $pollids = '';
  $postcount = 0;
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $postcount += 1 + $row['replycount']; // post count for board counter
  if ($row['pollid']) $pollids .= ",$row[pollid]";
  }
  $db->query("DELETE FROM bb".$n."_threads WHERE threadid IN (0".$del_threadids.")"); // delete thread
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_threads WHERE pollid IN (0".$del_threadids.") AND closed=3", 1); // delete redirect thread
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_announcements WHERE threadid IN (0".$del_threadids.")", 1); // delete announcements
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_subscribethreads WHERE threadid IN (0".$del_threadids.")", 1); // delete subscriptions

  // update global stats
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_stats SET threadcount=threadcount-".intval($threadcount).", postcount=postcount-".intval($postcount), 1);

  // delete polls
  if ($pollids) {
  $db->query("DELETE FROM bb".$n."_polls WHERE pollid IN (0$pollids)");
  $pollvotes = " OR (id IN (0$pollids) AND votemode=1)";
  $db->query("DELETE FROM bb".$n."_polloptions WHERE pollid IN (0$pollids)");
  }
  else $pollvotes = '';
  $db->query("DELETE FROM bb".$n."_votes WHERE (id IN (0$del_threadids) AND votemode=2)$pollvotes"); // delete ratings

  /* delete attachments */
  $postids = '';
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT postid FROM bb".$n."_posts WHERE threadid IN (0$del_threadids) AND attachments>0");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $postids .= (($postids != '') ? (',') : ('')) . $row['postid'];
  if ($postids != '') {
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT attachmentid, attachmentextension, thumbnailextension FROM bb".$n."_attachments WHERE postid IN ($postids)");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  @unlink("./../attachments/attachment-".$row['attachmentid'].".".$row['attachmentextension']);
  @unlink("./../attachments/thumbnail-".$row['attachmentid'].".".$row['thumbnailextension']);
  }
  $db->unbuffered_query("DELETE FROM bb".$n."_attachments WHERE postid IN ($postids)", 1);
  }

  // update userposts
  if ($board['countuserposts'] == 1) {
  $result = $db->query("SELECT COUNT(postid) AS posts, userid FROM bb".$n."_posts WHERE threadid IN (0$del_threadids) AND visible=1 AND userid>0 GROUP BY userid");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $db->query("UPDATE bb".$n."_users SET userposts=userposts-'$row[posts]' WHERE userid='$row[userid]'");
  }

  // delete posts
  $db->query("DELETE FROM bb".$n."_posts WHERE threadid IN (0$del_threadids)");

  /* update boardcount */
  $db->query("UPDATE bb".$n."_boards SET threadcount=threadcount-'$threadcount', postcount=postcount-'$postcount' WHERE boardid IN ($boardid,$board[parentlist])");
  updateBoardInfo("$boardid,$board[parentlist]");
  }

  // move threads
  $movethread = $_POST['movethread'];
  $newboardid = $_POST['newboardid'];

  $move_threadids = '';
  if (is_array($movethread)) {
  reset($movethread);
  while (list($key, $val) = each($movethread)) if ($val) $move_threadids .= ",$key";
  }
  if ($move_threadids) {
  $board = $db->query_first("SELECT * FROM bb".$n."_boards WHERE boardid='$boardid'");
  $result = $db->query("SELECT * FROM bb".$n."_threads WHERE threadid IN (0$move_threadids)");
  while ($thread = $db->fetch_array($result)) movethread($thread['threadid'], $movethread[$thread['threadid']], $newboardid[$thread['threadid']]);
  }

  header("Location: threads.php?action=spinning&sid=$session[hash]");
  exit();
  }

  $threadaction = $_POST['threadaction'];
  reset($threadaction);

  $threadids = '';
  while (list($key, $val) = each($threadaction)) if ($val) $threadids .= ",$key";

  if (!$threadids) acp_error($lang->get("LANG_ACP_GLOBAL_ERROR_NORESULT"));

  // read permissions
  $permissioncache = getPermissions();

  // read boardoptions
  $boardcache = array();
  $result = $db->unbuffered_query("SELECT boardid, parentid, boardorder, title FROM bb".$n."_boards ORDER by parentid ASC, boardorder ASC");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  if (!isset($permissioncache[$row['boardid']]['can_view_board'])) $permissioncache[$row['boardid']]['can_view_board'] = -1;
  if ($permissioncache[$row['boardid']]['can_view_board'] == 0 || ($permissioncache[$row['boardid']]['can_view_board'] == -1 && !$wbbuserdata['can_view_board'])) continue;
  $row['title'] = getlangvar($row['title'], $lang);
  $boardcache[$row['parentid']][$row['boardorder']][$row['boardid']] = $row;
  }

  $boardid_options = makeboardoptions(0);

  // read in modpermissions
  $board = $db->query_first("SELECT *,userid as moderatorid FROM bb".$n."_moderators WHERE userid='".$wbbuserdata['userid']."' AND boardid='".$boardid."'");

  $result = $db->query("SELECT threadid, topic FROM bb".$n."_threads WHERE threadid IN (0$threadids)");
  if (!$db->num_rows($result)) acp_error($lang->get("LANG_ACP_GLOBAL_ERROR_NORESULT"));
  $threadbit1 = '';
  $threadbit2 = '';
  $threadbit3 = '';
  $count1 = 0;
  $count2 = 0;
  $count3 = 0;

  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $row['topic'] = htmlconverter($row['topic']);

  if ($threadaction[$row['threadid']] == "del") {
  if (!checkmodpermissions("m_can_thread_del")) continue;
  $rowclass = getone($count1++, "firstrow", "secondrow");
  eval("\$threadbit1 .= \"".$tpl->get("threads_spindelbit", 1)."\";");
  }
  if ($threadaction[$row['threadid']] == "move") {
  if (!checkmodpermissions("m_can_thread_move")) continue;
  $rowclass = getone($count2++, "firstrow", "secondrow");
  eval("\$threadbit2 .= \"".$tpl->get("threads_spinmovebit", 1)."\";");
  }
  if ($threadaction[$row['threadid']] == "close") {
  if (!checkmodpermissions("m_can_thread_close")) continue;
  $rowclass = getone($count3++, "firstrow", "secondrow");
  eval("\$threadbit3 .= \"".$tpl->get("threads_spinclosebit", 1)."\";");
  }
  }

  eval("\$tpl->output(\"".$tpl->get("threads_spinverify", 1)."\",1);");
  }


  /** moderate threads **/
  if ($action == "moderate") {
  checkAdminPermissions("a_can_threads_moderate", 1);

  if (isset($_POST['send'])) {
  if (isset($_POST['setvisible']) && is_array($_POST['setvisible']) && count($_POST['setvisible'])) {
  $lang->load("MAIL");
  unset($defaultlangpackid);
  $langpacks = array();
  $langpacks[$lang->languagepackid] = &$lang;

  $threadids = implode(",", $_POST['setvisible']);

  // is super mod?
  $boardids = '';
  if ($wbbuserdata['m_is_supermod'] == 0) {
  $result = $db->query("SELECT boardid FROM bb".$n."_moderators WHERE userid='".$wbbuserdata['userid']."'");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $boardids .= ",".$row['boardid'];
  }

  // get threads
  $threads = $db->query("SELECT t.topic, t.boardid, t.starttime, t.threadid, t.starter, " .
  "b.parentlist, b.countuserposts, b.lastposttime, b.title, " .
  "u.rankgroupid, u.userposts, u.gender, u.rankid, u.userid " .
  "FROM bb".$n."_threads t " .
  "LEFT JOIN bb".$n."_boards b ON (t.boardid=b.boardid) " .
  "LEFT JOIN bb".$n."_users u ON (u.userid=t.starterid) " .
  "WHERE t.threadid IN (".$threadids.")" . (($wbbuserdata['m_is_supermod'] == 0) ? (" AND t.boardid IN (0".$boardids.")") : ("")) );

  $oldWbbuserdata = $wbbuserdata;
  while ($thread = $db->fetch_array($threads)) {
  // update board counter
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_boards SET threadcount=threadcount+1, postcount=postcount+1 WHERE boardid IN ($thread[parentlist],$thread[boardid])", 1);

  // update global stats
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_stats SET threadcount=threadcount+1, postcount=postcount+1", 1);

  // update userposts
  if ($thread['countuserposts'] == 1 && $thread['userid']) {
  $thread['userposts'] += 1;
  list($rankid) = $db->query_first("SELECT rankid FROM bb".$n."_ranks WHERE groupid IN ('0','$thread[rankgroupid]') AND needposts<='$thread[userposts]' AND gender IN ('0','$thread[gender]') ORDER BY needposts DESC, gender DESC", 1);
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_users SET userposts=userposts+1".(($rankid != $thread['rankid']) ? (", rankid='$rankid'") : (""))." WHERE userid = '$thread[userid]'", 1);

  $wbbuserdata = getwbbuserdata($thread['userid']);
  checkPosts4AI();
  }

  // set thread & post visible
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_threads SET visible=1 WHERE threadid IN ($threadids)");
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_posts SET visible=1 WHERE threadid IN ($threadids)");

  // update board lastpostinfo
  if ($thread['lastposttime'] < $thread['starttime']) {
  $result = $db->query("SELECT boardid, childlist FROM bb".$n."_boards WHERE boardid IN ($thread[boardid],$thread[parentlist]) AND lastposttime<'$thread[starttime]'");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $lastpost = $db->query_first("SELECT p.threadid, p.userid, p.username, p.posttime FROM bb".$n."_posts p, bb".$n."_threads t WHERE p.threadid=t.threadid AND p.visible = 1 AND t.boardid IN ($row[boardid],$row[childlist]) ORDER BY p.posttime DESC", 1);
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_boards SET lastthreadid='$lastpost[threadid]', lastposttime='$lastpost[posttime]', lastposterid='$lastpost[userid]', lastposter='".addslashes($lastpost['username'])."' WHERE boardid='$row[boardid]'", 1);
  }
  }

  // subscriptions
  $topic = $thread['topic'];
  $threadid = $thread['threadid'];
  $wbbuserdata['username'] = $thread['starter'];

  $result = $db->query("SELECT u.email, u.username, s.countemails, l.languagepackid FROM bb".$n."_subscribeboards s LEFT JOIN bb".$n."_users u USING(userid) LEFT JOIN bb".$n."_languagepacks l ON(l.languagepackid=u.langid) WHERE s.boardid='$thread[boardid]' AND s.userid<>'$thread[userid]' AND s.emailnotify=1 AND s.countemails<'$maxnotifymails' AND u.email is not null");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  if (!isset($langpacks[$row['languagepackid']])) {
  $langpacks[$row['languagepackid']] = new language(intval($row['languagepackid']));
  $langpacks[$row['languagepackid']]->load("OWN,MAIL");
  }

  $master_board_name_email = getlangvar($o_master_board_name, $langpacks[$row['languagepackid']], 0);
  $board['title'] = getlangvar($thread['title'], $langpacks[$row['languagepackid']], 0);

  $mail_subject = $langpacks[$row['languagepackid']]->get("LANG_MAIL_NEWTHREAD_SUBJECT", array('$title' => $board['title']));
  $mail_text = $langpacks[$row['languagepackid']]->get("LANG_MAIL_NEWTHREAD_TEXT", array('$username' => $row['username'], '$title' => $board['title'], '$topic' => $topic, '$author' => $wbbuserdata['username'], '$url2board' => $url2board, '$threadid' => $threadid, '$master_board_name_email' => $master_board_name_email));
  mailer($row['email'], $mail_subject, $mail_text);
  }
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_subscribeboards SET countemails=countemails+1 WHERE boardid='$thread[boardid]' AND userid<>'$thread[userid]' AND emailnotify=1 AND countemails<'$maxnotifymails'", 1);
  }

  $wbbuserdata = $oldWbbuserdata;
  }
  }

  // is super mod?
  if ($wbbuserdata['m_is_supermod'] == 0) {
  $boardids = '';
  $result = $db->query("SELECT boardid FROM bb".$n."_moderators WHERE userid='".$wbbuserdata['userid']."'");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $boardids .= ",".$row['boardid'];

  $result = $db->query("SELECT threadid, topic, starter, starterid FROM bb".$n."_threads WHERE visible=0 AND boardid IN (0".$boardids.") ORDER BY starttime DESC");
  }
  else $result = $db->query("SELECT threadid, topic, starter, starterid FROM bb".$n."_threads WHERE visible=0 ORDER BY starttime DESC");

  $threadbit = '';
  $count = 0;
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $rowclass = getone($count++, "firstrow", "secondrow");

  $row['starter'] = htmlconverter($row['starter']);
  $row['topic'] = htmlconverter($row['topic']);

  if ($row['starterid'] != 0) $row['starter'] = makehreftag("../profile.php?userid=$row[starterid]", $row['starter'], "_blank");
  eval("\$threadbit .= \"".$tpl->get("threads_moderatebit", 1)."\";");
  }

  eval("\$tpl->output(\"".$tpl->get("threads_moderate", 1)."\",1);");
  }


  /** moderate posts **/
  if ($action == "moderateposts") {
  checkAdminPermissions("a_can_threads_moderate_posts", 1);

  if (isset($_POST['send'])) {
  if (isset($_POST['setvisible']) && is_array($_POST['setvisible']) && count($_POST['setvisible'])) {
  $lang->load("MAIL");
  unset($defaultlangpackid);
  $langpacks = array();
  $langpacks[$lang->languagepackid] = &$lang;

  $postids = implode(",", $_POST['setvisible']);

  // is super mod?
  $boardids = '';
  if ($wbbuserdata['m_is_supermod'] == 0) {
  $result = $db->query("SELECT boardid FROM bb".$n."_moderators WHERE userid='".$wbbuserdata['userid']."'");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $boardids .= ",".$row['boardid'];
  }

  $posts = $db->query("SELECT p.postid, p.posttime, p.userid, p.username, p.threadid, " .
  "t.topic, t.boardid, t.lastposttime, " .
  "b.parentlist, b.countuserposts, b.lastposttime as blastposttime, b.title, " .
  "u.rankgroupid, u.userposts, u.gender, u.rankid, u.userid " .
  "FROM bb".$n."_posts p " .
  "LEFT JOIN bb".$n."_users u USING (userid) " .
  "LEFT JOIN bb".$n."_threads t ON (t.threadid=p.threadid) " .
  "LEFT JOIN bb".$n."_boards b ON (t.boardid=b.boardid) " .
  "WHERE p.postid IN ($postids)" . (($wbbuserdata['m_is_supermod'] == 0) ? (" AND t.boardid IN (0".$boardids.")") : ("")) );

  $oldWbbuserdata = $wbbuserdata;
  while ($post = $db->fetch_array($posts)) {
  // update thread
  if ($post['posttime'] > $post['lastposttime']) $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_threads SET lastposttime = '$post[posttime]', lastposterid = '$post[userid]', lastposter = '".addslashes($post['username'])."', replycount = replycount+1 WHERE threadid = '$post[threadid]'", 1);
  else $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_threads SET replycount = replycount+1 WHERE threadid = '$post[threadid]'", 1);

  // update board counter
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_boards SET postcount=postcount+1 WHERE boardid IN ($post[parentlist],$post[boardid])", 1);

  // update global stats
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_stats SET postcount=postcount+1", 1);

  // update userposts
  if ($post['countuserposts'] == 1 && $post['userid']) {
  $post['userposts'] += 1;
  list($rankid) = $db->query_first("SELECT rankid FROM bb".$n."_ranks WHERE groupid IN ('0','$post[rankgroupid]') AND needposts<='$post[userposts]' AND gender IN ('0','$post[gender]') ORDER BY needposts DESC, gender DESC", 1);
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_users SET userposts=userposts+1".(($rankid != $post['rankid']) ? (", rankid='$rankid'") : (""))." WHERE userid = '$post[userid]'", 1);

  $wbbuserdata = getwbbuserdata($post['userid']);
  checkPosts4AI();
  }

  // set post visible
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_posts SET visible=1 WHERE postid IN ($postids)");

  // update board lastpostinfo
  if ($post['blastposttime'] < $post['posttime']) {
  $result = $db->query("SELECT boardid, childlist FROM bb".$n."_boards WHERE boardid IN ($post[boardid],$post[parentlist]) AND lastposttime<'$post[posttime]'");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $lastpost = $db->query_first("SELECT p.threadid, p.userid, p.username, p.posttime FROM bb".$n."_posts p, bb".$n."_threads t WHERE p.threadid=t.threadid AND p.visible = 1 AND t.boardid IN ($row[boardid],$row[childlist]) ORDER BY p.posttime DESC", 1);
  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_boards SET lastthreadid='$lastpost[threadid]', lastposttime='$lastpost[posttime]', lastposterid='$lastpost[userid]', lastposter='".addslashes($lastpost[username])."' WHERE boardid='$row[boardid]'", 1);
  }
  }

  // subscriptions
  $thread['topic'] = $post['topic'];
  $postid = $post['postid'];
  $wbbuserdata['username'] = $post['username'];

  $result = $db->query("SELECT u.email, u.username, s.countemails, l.languagepackid FROM bb".$n."_subscribethreads s LEFT JOIN bb".$n."_users u USING(userid) LEFT JOIN bb".$n."_languagepacks l ON(l.languagepackid=u.langid) WHERE s.threadid='$post[threadid]' AND s.userid<>'$post[userid]' AND s.emailnotify=1 AND s.countemails<'$maxnotifymails' AND u.email is not null");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  if (!isset($langpacks[$row['languagepackid']])) {
  $langpacks[$row['languagepackid']] = new language(intval($row['languagepackid']));
  $langpacks[$row['languagepackid']]->load("OWN,MAIL");
  }

  $master_board_name_email = getlangvar($o_master_board_name, $langpacks[$row['languagepackid']], 0);

  $mail_subject = $langpacks[$row['languagepackid']]->get("LANG_MAIL_NEWPOST_SUBJECT", array('$topic' => $thread['topic']));
  $mail_text = $langpacks[$row['languagepackid']]->get("LANG_MAIL_NEWPOST_TEXT", array('$username' => $row['username'], '$topic' => $thread['topic'], '$author' => $wbbuserdata['username'], '$url2board' => $url2board, '$postid' => $postid, '$master_board_name_email' => $master_board_name_email));
  mailer($row['email'], $mail_subject, $mail_text);
  }

  $db->unbuffered_query("UPDATE bb".$n."_subscribethreads SET countemails=countemails+1 WHERE threadid='$post[threadid]' AND userid<>'$post[userid]' AND emailnotify=1 AND countemails<'$maxnotifymails'", 1);
  }

  $wbbuserdata = $oldWbbuserdata;
  }
  }

  // is super mod?
  if ($wbbuserdata['m_is_supermod'] == 0) {
  $boardids = '';
  $result = $db->query("SELECT boardid FROM bb".$n."_moderators WHERE userid='".$wbbuserdata['userid']."'");
  while ($row = $db->fetch_array($result)) $boardids .= ",".$row['boardid'];

  $result = $db->query("SELECT t.topic, p.username, p.userid, p.postid FROM bb".$n."_posts p, bb".$n."_threads t WHERE t.threadid=p.threadid AND t.visible=1 AND p.visible=0 AND t.boardid IN (0".$boardids.") ORDER BY posttime DESC");
  }
  else $result = $db->query("SELECT t.topic, p.username, p.userid, p.postid FROM bb".$n."_posts p, bb".$n."_threads t WHERE t.threadid=p.threadid AND t.visible=1 AND p.visible=0 ORDER BY posttime DESC");

  $postbit = '';
  $count = 0;
  while ($row = $db->fetch_array($result)) {
  $rowclass = getone($count++, "firstrow", "secondrow");

  $row['username'] = htmlconverter($row['username']);
  $row['topic'] = htmlconverter($row['topic']);

  if ($row['userid'] != 0) $row['username'] = makehreftag("../profile.php?userid=$row[userid]", $row['username'], "_blank");
  eval("\$postbit .= \"".$tpl->get("threads_moderatepostsbit", 1)."\";");
  }

  eval("\$tpl->output(\"".$tpl->get("threads_moderateposts", 1)."\",1);");
  }
  ?>[/HTML]
  NO AVATAR
  Yok abicim ftp nin içinden aldım onun içinede baktım yok ilginç ya bende sorun olsa dicem gizli mesajı yaptım yeni orada yazılanlar var ama bu no avatarda yok
  NO AVATAR
  hımmm ben hep templates de arıyordum. Tamam tşk ederim abim direk oradan bakacam.
  NO AVATAR
  mardinli kardeşim bir yardımcı olsan
  NO AVATAR
  FreddyKrueger'isimli üyeden Alıntı
  SadeCe $useravatar Diye Aratmayı Denediniz Mi ?


  Evet denedims adece ava avatar vs vs denedim
  NO AVATAR
  Kardeş kolay gele bişi soracam öncelikle paylaşımda geçen emek için teşekkür ederim Fakat bu thread dosyasının içinde $useravatar = ''; arattığımda bende çıkmıyor ne yapmam lazım
  WBB Sol Üst Kösede Bayrak
  illaki denemediği bişi sunmaz bende sorun vardır mutlaka
  WBB Sol Üst Kösede Bayrak
  yok yine olmuyor herşeyi denedim anlatılan sizin dediğniize sayfa bannerim alta kaydı 5 cm falan ama bayrak yine yok
  WBB Sol Üst Kösede Bayrak
  public html içine attım bende normlade index sayfasıda ne olur ne olmaz wbb içinede attım stilin içine atıpta denedim yine göstermedi
  WBB Sol Üst Kösede Bayrak
  herşeyi yaptımda neden olmadı acaba bende acaba ana dizinine derken bunda mı hata yaptım nerede bu dizin
  FENERBAHÇE 2-0 Galatasaray
  Ne yazabilirimki zaten maç başlamadan sonucu belliydi. Fenerim alacaktı bunu en koyu 6S li bile biliyordu ki öyle oldu. Zaten maça taraftarımız ile 1-0 önde başlıyoruz nitekim öylede oldu. Askerde bu tür maçlar öyle keyif veriyorki anlatamam canı sıkılanın keyfi yerine geliveriyor. helal olsun KANARYAM. Sıra CSK'da
  Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş
  tebrikler
  Neden Fenerbahçeliyiz?
  İçime çektiğim nefes bana ne kadar hayat veriyorsa Fenerbahçemde içime çektiğim nefes kadar bana hayat veriyor. Bu yüzdende FENERBAHÇELİYİM..

  Bana izlemeye doyuum olmayan 6-0'lar 4-0'lar ile muhteşem bir sevinç verdiği için FENERBAHÇELİYİM
  Ali Sami Yen SUSTU BİZİ DİNLİYOR
  gitmeyi düşünüyorum be okan bakalım az kaldı. Tamam özlem en kısa zamanda yapıyorum
  Dünya Literatüründe YOK! 35 PAS VE ANELKA.!!!
  Boşuna dünya takımı denmiyor. ne demiş erman hoca " tabiri cayizse ortada sıçan" Başka bişi denemez zaten
  Ali Sami Yen SUSTU BİZİ DİNLİYOR
  Hoşbuldum özlem. İşler yoğundu biraz ondan dolayı giremiyordum. Artık dersin BATILIM yeter artık biraz tatil yap
  Neden Fenerbahçeliyiz?
  Atatürk 'ün takımı olduğu için..
  Milli müceadelenin sembolü..Dürüstlüğün simgesi olduğu için..
  Yenilikçi olduğu için..
  Sadece bir sevginin fazlası oluşu, kelimelerle ifade edemediğim duygular yaşattığı için..
  Renklerine gönülden bağlı olduğum için..
  Maçı olmadığı tatil dönemleri yılın en kötü zamanları olması benim için..
  Büyüdükçe büyüklüğünü daha iyi anladığım için..
  Her zaman her yerde farkını hissettiğim için..
  Sevgisini hiçbir şeye değişemeyeceğim için..
  Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağı ve her zaman gururla ayakta kalacağı için..
  Aramızda adı konamayacak bir duygu bağlılığı olduğu için..
  Sarı ve Lacivert yanyana en güzel renkler olduğu için..

  İŞTE BÜTÜN BUNLARI HİSSETTİĞM İÇİN BEN FENERBAHÇELİYİM...
  Ali Sami Yen SUSTU BİZİ DİNLİYOR
  Ali samiyen her zaman susuyor kanaryayı dinliyor zaten alıştılar artık..
  Atam İzindeyiz Biz De Senin Gibi Fenerbahçeliyiz

  Fenerbahçemizin 100. yıl kuruluş yıl dönümü etkinlikleri büyük bir tören ile başladı. Anıtkabirde Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürkün kulübümüzü ziyareti ve kuruluş yıldönümü münasebeti ile Başkanımız Aziz Yıldırım, yönetim kurulumuz ve 60 derneğimizden gelen 3 bin üyemiz törene katıldı.  Törene katılan Fenerbahçeli üyelerin üstlerinde "Atam İzindeyiz Biz de Senin Gibi Fenerbahçeliyiz" yazan, tam göğüs hizasında Mustafa Kemal Atatürkün portresinin bulunduğu yağmurluklar ile yürüyüşe katıldılar. Sabah saat 09.00 itibari ile Anıtkabir çevresinde toplanmaya başlayan Fenerbahçeli üyeler, öncelikle müzeleri gezdi ve mozaleyi ziyaret etti. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz tören alanına gelerek Anıtkabir Müzesini gezdi ve burada müze ile ilgili olarak bilgi aldı.  Daha sonra tören kıtası kurularak kortej oluşturuldu. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte derneklerimize bağlı üyelerimiz Atatürkün mozalesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Tören Başkanımız Aziz Yıldırımın Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzalaması ile sona erdi.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Maç Sonucu... FENERBAHÇEMİZ: 2 - Beşiktaş: 3 / Kupa Beşiktaşın...!
  COCUKLAR INANIN INANIN COCUKLAR

  GUZEL GUNLER GORECEGIZ GUNESLI GUNLER

  BESIKTASI IZMIRDE DEVIRECEGIZ

  KUPAYIDA MUZEMIZE GOTURECEGIZ
  BOARD' un FENERBAHÇELİLERİ.... HEPİNİZE HELAL OLSUN...!
  COCUKLAR INANIN INANIN COCUKLARRRRRRRRRR
  GUZEL GUNLER GORECEGIZ GUNESLI GUNLERRRRRR
  COMBOMBOMU KADIYOYDE DEVIRECEGIZZZZZZZZZ
  SAMPIYONLUK SARKILARI SOYLEYECEGIZZZZZZZZZ
  Romantik Sözler
  Biliyorum bugün kulakların bir başka çınlayacak, anlayacaksın seni yine nasıl andığımı, özlediğimi. Ellerin titreyecek, gözlerin yollarda kalacak, sende hissedeceksin yüreğimde neler hissettiğimi!


  Yarı dalgalı olmamalı deniz, Ya tam durulmalı, ya da tam kudurmalı. Yarı ümit vermemeli sevgiliye, Ya tam sevmeli, ya da çekip gitmeli.


  Sana ne demeliyim bilmiyorum,
  Güneşim desem güneş batıyor,
  Hayatım desem hayat kısa,
  Gülüm desem oda soluyor,
  Sana canım demeliyim.
  Çünkü bu can seninle yaşıyor..


  Sen bir pınarsın içilen ama kanılmayan, Seveni yanıltmayan, sevince yanılmayan, varlıgına doyulmayan, yokluğuna dayanılmayan..


  Sen güllere özenme güller sana özensin.
  Üzme tatli canini sen güllerdende güzelsin.
  Sevgi kadar özgür Özgürlük kadar özelsin.
  Bir gülsen dünyalara bedelsin.


  Rüzgar alabildiğine hırçın, yagmur alabildiğine inatçı, yüreğim ise onlara inat sanki bir liman, tipki gözlerindeki huzur gibi.


  Güneşin buz tuttuğu yerde bir alev görürsen bil ki o yalnız senin için yanan kalbimdir.


  O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarasım geliyor saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum.


  Ya gözlerin aklımda
  Yada aklım adında
  Ya hayalin karşımda
  Ya Sesin kulagımda
  Ya ben çıldırıyorum
  Yada çok seviyorum
  Ya sevmek çok güzel
  Yada sevilen çok özel..


  Ne aradıysam bilki sende bulmuşum.
  Senden öncesi yoktu
  Seninle var olmuşum.
  Sende bütün özlemler.
  Sende bütün gelecek.
  Beni bende arama.
  Ben artik sen olmuşum.