World > İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime

  B]


  İNGİLİZCEDE EN ÇOK KULLANILAN 1000 KELİME


  WORDS MEANINGS
  • abbreviation: kısaltma
  • ability: beceri
  • able: becerikli
  • about: hakkında
  • above: üstünde, -den yukarı
  • abroad: yurtdışına
  • absence: yokluk
  • absent: dalgın
  • accept: kabul etmek
  • acceptable: kabul edilebilir
  • accident: kaza
  • accidental: kaza ile olan
  • according: e göre
  • account: hesap
  • achive: başarmak
  • achivement: başarı
  • acid: asit
  • across. karşıda
  • act: davranmak
  • action: olay
  • active: aktif
  • activity: aktivite
  • actor,actress: aktör, aktris
  • actual: gerçek
  • actually: aslında, gerçekten
  • add: eklemek
  • addition: eklenti
  • additional: ilave
  • address: adres
  • adjective: sıfat
  • admiration: taktir hayranlık
  • admire: hayran olmak
  • admit: içeri almak,kabul etmek
  • adult: yetişkin
  • advanced: gelişmiş, ileri
  • advantage: avantaj
  • adventure: macera
  • adverb: zarf
  • advertise: ilan vermek
  • advertisement: reklam ilanı
  • advice: tavsiye
  • advise: danışman
  • affair: mesele
  • affect: etkilemek
  • afford: gücü yetmek
  • afraid: korkmak
  • after: sonra
  • afternoon: öğleden sonra
  • afterwards: daha sonra, sonradan
  • again: tekrar
  • against: karşıda
  • age: yaş
  • ago: önce
  • agree: razı olmak, anlaşmak
  • agreement: anlaşma
  • ahead: ileride, öne doğru
  • aim: amaç, hedef
  • air: hava
  • aircraft: uçak
  • airport: hava limanı
  • alcohol: alkol
  • alive: yaşayan
  • all: hepsi
  • allow: izin vermek
  • almost: hemen hemen
  • alone: yalnız
  • along: boyunca
  • alphabet: alfabe
  • already: zaten
  • also: ayrıca
  • although: e rağmen
  • always: her zaman
  • among: arasına
  • amount: tutar
  • amuse: eğlendirmek
  • amusement: eğlence
  • amusing: eğlenceli
  • an: bir
  • ancient: antik, eski
  • and: ve
  • anger: sinir
  • angle: melek
  • angry: sinirli
  • animal: hayvan
  • announce: ilan etmek
  • annoy: rahatsız etmek
  • annoying: rahatsız edici
  • another: diğer
  • answer: cevap
  • anxiety: tasa, kaygı
  • anxious: endişeli, kaygılı
  • any: hiç
  • anyone: herhangi biri
  • anything: herhangi bir şey
  • anywhere: herhangi biyer
  • apart: ayrı
  • apartment: apartman
  • appaer: gözükmek
  • appaerance:
  • apple: elma
  • aproval:
  • approve: onaylamak
  • area: meydan
  • argue: tartışmak
  • arguement: münakaşa
  • arm: kol
  • army: ordu
  • around: etraf
  • arrange: planlamak
  • arrangement: düzenleme
  • arrival: geliş, varış
  • arrive: varmak, ulaşmak
  • art: sanat
  • article: makale
  • artificial: yapay
  • as: gibi
  • as opposed to: tersi anlamı
  • ashamed: utanmış
  • ask: sormak
  • asleep: uykuda
  • association: kurum, ilişki, çağrışım
  • at: de da
  • atom: atom
  • attack: saldırı
  • attempt: girişim
  • attend: uğraşmak
  • attention: dikkat
  • attitude: davranış
  • attract: cezbetmek
  • attractive: çekici
  • authority: uzman kimse
  • autumn: sonbahar
  • available: hazır, meşkul değil
  • average: avaraj
  • avoid: kaçınmak, sakınmak
  • awake: uyanık
  • away: uzağa
  • awkward: uygunsuz, zor
  • baby: bebek
  • back: geri
  • background: geri taraf
  • backward: geri kalmış
  • bad: kötü
  • bag: yatak
  • bake: fırında pişirmek
  • balance: ayar
  • ball: top
  • band: bando
  • bank: banka
  • bar: bar
  • base: üs,taban,kurmak,dayanmak
  • basic: kolay
  • basket: çöp kutusu
  • bath: banyo
  • battle: savaş
  • be: olmak
  • beach: sahil, pilaj
  • beak: gaga
  • beam: yaymak, gülümsemek,ışın
  • bean: fasulye
  • bear: ayı
  • beat: vurmak,karıştırmak,tempo
  • beautiful: güzel
  • beauty: güzellik
  • because: çünkü
  • become: dönüşmek
  • bed: yatak
  • beer: bira
  • before: önca
  • begin: başalamak
  • begining: başlangıç
  • behave: davranmak
  • behaviour: davranış
  • behind: arkasında, gerisinde
  • belief: inanç
  • believe: inanmak
  • bell: zil
  • belong: ait olmak
  • below: aşağıda, altında
  • belt: kemer
  • bend: eğmek, bükmek
  • beneath: altında
  • beside: yanına
  • best: en iyisi
  • better: daha iyi
  • between: arasında
  • beyond: ötede, ileride, - den sonra
  • bicycle: bisiklet
  • big: büyük
  • bill: hesap, kanun tasarısı
  • bird: kuş
  • birth: doğmak
  • bit: biraz, bir parça
  • bite: ısırmak
  • bitter: acı, üzücü
  • black: siyah
  • blade: bıçak
  • blame: sorumluluk, suçlu tutmak
  • blind: kör
  • block: blok
  • blood: kan
  • blow: üflemek
  • blue: mavi
  • board: tahta
  • boat: bot, sal
  • body: vücut
  • boil: yağ
  • bomb: bomba, patlamak
  • bone: kemik
  • book: kitap
  • boot: bot, tekmelemek
  • border: sınır
  • bored: sıkılmış
  • boring: sıkıcı
  • born: doğmuş
  • borrow: ödünç almak
  • both: ikiside
  • bottle: şişe
  • bottom: kıç
  • bowl: kase, tas
  • box: kutu
  • boy: erkek çocuk
  • brain: beyin
  • branch: şube, dal
  • brave: cesur
  • bread: ekmek
  • break: ara, mola, tenefüs
  • breakfast: kahvaltı
  • breast: meme
  • breath: nefes
  • breathe: nefes almak
  • breed: üretmek, beslemek
  • brick: tuğla
  • bridge: köprü
  • bright: parlak
  • bring: getirmek
  • broad: geniş
  • broadcast: radyo yayını
  • brother: erkek kardeş
  • brown: kahverengi
  • brush: fırçalamak
  • build: inşa etmek
  • building: bina
  • bullet: mermi
  • burn: yanmak
  • brust: vahşi
  • bury: gömmek
  • bus: otobüs
  • bush: çalı
  • business: mühendis
  • busy: meşgul
  • but: ama
  • butter: tereyağı
  • button: buton, düğme
  • buy: satın almak
  • by: ile,-e kadar yakınında
  • cake: kek
  • calculate: heaplamak
  • call: çağırmak, seslenmek
  • calm: sakin olmak
  • camera: fotğraf makinası
  • camp: kamp kurmak
  • can: e bilmek
  • cap: kep
  • capital: başkent
  • car: araba
  • card: kart
  • care: bakım, umursamak
  • careful: dikkatli
  • careless: dikkatsiz
  • carrige: havuç
  • carry: taşımak
  • case: kutu,durum
  • castle: kale
  • cat: kedi
  • catch: yakalamak
  • catlle: sığır
  • cause: neden olmak
  • ceiling: tavan
  • celebrate: bayram
  • cell: satmak
  • central: merkezi
  • centre: merkez
  • century: yüzyıl
  • ceremony: tören
  • certain: kesin
  • chain: zincir
  • chair: sandalye
  • chance: şans, fırsat
  • change: değiştirmek
  • character: karakter
  • charge: şarj etmek
  • chase: kovalamak
  • cheap: ucuz
  • cheat: kopya çekmek,aldatmak
  • check: kontrol etmek
  • cheek: yanak
  • cheerful: neşeli
  • cheese: peynir
  • chemical: tıbbi
  • chemistry: kimya
  • cheque: çek
  • chest: göğüs
  • chicken: tavuk
  • chief: şef
  • child: çocuk
  • children: çocuklar
  • chin: çene
  • chocolate: çikolata
  • choice: seçim
  • choose: seçmek
  • church: kilise
  • cigarette: sigara
  • cinema: cinema
  • circle: daire
  • circular: dairesel
  • citizen: vatandaş
  • city: şehir
  • claim: iddia etmek, talep etmek
  • class: sınıf
  • clay: kil
  • clean: temiz
  • clear: temizlemek
  • clever: akıllı
  • cliff: tepe
  • climb: tırmanmak
  • clock: saat
  • close: kapalı
  • cloth: örtü, kılıf
  • clothes: elbise
  • clothing: giyecek
  • cloud: bulut
  • clup: klup
  • coal: kömür
  • coast: sahil, yokuş aşağı kaymak
  • coat: kot
  • coffee: kahve
  • coin: katılmak
  • cold: soğuk
  • collar: yaka, tasma
  • collect: toplamak
  • college: kolej
  • colour: renk
  • comb: tarak
  • combination: bileşim
  • combine: birleştirmek
  • come: gelmek
  • comfort: konfor
  • comfortable: konforlu
  • command: emretmek, komuta
  • committee: komite
  • common: olağan, genel, müşterek
  • communicate: haberleşmek
  • communication: iletişim
  • company: kampanya
  • compare: karşılaştırmak
  • comparison: karşılaştırmak
  • compete: rekabet etmek
  • competition: yarışma
  • competitor: rakip
  • complain: şikayet etmek
  • complaint: şikayet
  • complete: tam, bitirmek
  • completely: tamamen
  • complicated: anlaşılması güç
  • compound: bileşim
  • computer: bilgisayar
  • concern: kaygılanmak, ilgilendirmek
  • concerning: ilişkin
  • concert: konser
  • condition: koşullandırmak
  • confidence: güven
  • confident: kendinden emin
  • confuse: karıştırmak
  • confusing:
  • connect: bağlanmak
  • connection: bağlantı
  • conscious: bilinçli
  • consider: iyice düşünmek
  • consist: ibaret olmak
  • contain: içermek
  • container: içerik
  • continue: devam etmek
  • continuous: sürekli
  • contract: kontrat
  • control: kontrol etmek
  • conversation: konuşma
  • cook: yemek pişirmek
  • copy: kopya etmek
  • corn: mısır
  • corner: köşe
  • correct: doğru
  • cost: fiyat
  • cotton: pamuk
  • cough: öksürmek
  • could: e bildi
  • council: konsey
  • count: saymak
  • country: ülke
  • countryside: kırsal bölge
  • courage: cesaret
  • course: kurs
  • court: kart
  • cover: örtmek
  • cow: inek
  • crack: kırmak, çatlak
  • crash: çarpmak, çarpışma
  • crazy: çılgın
  • cream: krema
  • creature: yaratık
  • crime: suç
  • criminal: suçlu
  • criticism: eleştiri
  • criticize: timsah
  • crop: ürün
  • cross: karşıda
  • crowd: kalabalık
  • cruel: zalim
  • crush: ezmek
  • cry: ağlamak
  • cup: kupa
  • cupboard: dolap
  • cure: iyileştirmek
  • curl: büklüm
  • current: geçerli
  • curtain: kesin
  • curve: eğri
  • custom: alışkan
  • customer: müşteri
  • cut: kesmek
  • cycle: çevrim

  • daily: günlük
  • damage: zarar
  • dance: dans etmek
  • danger: tehlike
  • dangerous: tehlikeli
  • dark: koyu
  • date: tarih, randevu
  • daughter: kız çocuk
  • day: gün
  • dead: ölü
  • deal: mukavele
  • deal with: uğraşmak
  • death: ölüm
  • dept: derinlik
  • decay: çürümek
  • deceive: aldatmak
  • decide: karar vermek
  • decision: karar
  • decorate: dekore etmek
  • decoration: dekorasyon
  • decrease: azaltmak
  • deep: derin
  • defeat: yenmek, yenilgi
  • defence: savunma
  • defend: savunmak
  • definite: kesin
  • definitely: kesinlikle
  • degree: derece
  • delay: ertelemek, gecikme
  • deliberate: kasti
  • deliberately: kastice
  • delicate: narin
  • deliver: dağıtmak
  • demand: istemek
  • department: bölüm
  • depend: e bağlı olmak
  • dependent: bağımlı olmak
  • depth: derinlik
  • describe: tanımlamak
  • description: tanımlanmış
  • desert: çöl
  • deserve: hak etmek
  • design: dizayn
  • desirable: arzu edilen
  • desire: arzu etmek
  • desk: sıra
  • destroy: patlamak
  • destruction: yıkım
  • detail: detay
  • determination: azim
  • determined: azimli
  • develop: gelişmek
  • dictionary: sözlük
  • die: ölmek
  • difference: farklılık
  • different: farklı
  • difficult: zor
  • difficultly: zorca
  • dig: kazmak
  • dinner: akşam yemeği
  • direct: yönetmek
  • direction: talimat
  • dirt: kir
  • dirty: kirli
  • disappoint: umudunu kırmak
  • disappointing: hayal kırıcı
  • discover: keşfetmek
  • discovery: keşif
  • discuss: tartışmak
  • discussion: tartışma
  • disase: felaket
  • dish: çanak
  • dismis: işten çıkarmak
  • distance: mesafe
  • distant: uzakta
  • divide: bölmek
  • do: yapmak
  • dollar: dolar
  • door: kapı
  • double: çift
  • doubt: nokta
  • down: aşağı
  • draw: çizmek
  • drawer: çizici
  • dream: rüya
  • dress: sıra
  • drink: içmek
  • drive: sürmek
  • drop: düşürmek
  • drug: eczane
  • drum: davul
  • drunk: sarhoş
  • dry: ıslak
  • duck: ördek
  • dull: sıkıcı, hafif
  • during: boyunca
  • dust: toz
  • duty: nöbetçi
  • each: her
  • eager: istekli
  • ear: kulak
  • early: erken
  • earn: öğrenmek
  • earth: dünya
  • east: doğu
  • eastern: doğuya ait
  • easy: kolay
  • eat: yemek
  • economic: ekonomik
  • edge: kenar
  • educate: eğitmek
  • educated: eğitimli
  • education: eğitim
  • effect: etkilemek
  • effective: etkili
  • effort: efor harcamak
  • egg: yumurta
  • eight: sekiz
  • either: her iki, ya
  • elbow: dirsek
  • elect: seçmek
  • elction: seçili
  • electric: elektrikli
  • electricity: elektrik
  • electronic: elektronik
  • else: başka
  • embarrass: rahatsız etmek
  • embarrassing: rahatsız edici
  • emotion: his, duygu
  • emphasize: vurgulamak
  • employ: işçi çalıştımak
  • employer: iş veren
  • employment: işçi
  • empty: boş
  • enclose: etrafını çevirmek
  • encourage: cesaretlendirmek
  • end: son
  • enemy: düşman
  • energy: enerji
  • engine: motor
  • engineer: iş adamı
  • enjoy: eğlenmek
  • enjoyable: eğlenceli
  • enjoyment: eğlence
  • enough: yeterli
  • enter: giriş
  • entertain: eğlenceli
  • entertainment: eğlence
  • entrance: enterans
  • envelope: zarf
  • environment: çevre
  • equal: eşit
  • equioment: malzeme
  • escape: kaçmak
  • even: hatta, bile
  • evening: akşam
  • event: olay
  • ever: hiç, herhangi bir zaman
  • every: her
  • everyone: herbiri
  • everything: herşey
  • everywhere: heryer
  • evil: günahkar, kötü
  • exact: kesin
  • exactly: kesinlikle
  • examination: sınav
  • examine: incelemek
  • example: örnek
  • excellent: mükemmel
  • except: hariç
  • exchange: değişim
  • excite: tahrik etmek
  • exciting: ilginç
  • excuse: affetmek, özür
  • exercise: egzersiz
  • exist: var olmak
  • existance: var oluş
  • expect: ummak
  • expensive: pahalı
  • experience: deneyim, maruz kalmak
  • explain: açıklamak
  • explanation: açıklama
  • explode: patlamak
  • explosion: patlama
  • explosive: patlayıcı
  • express: hızlı, açık, kesin, ifade
  • expression: ifade
  • extreme: aşırı
  • exteremly: aşırıca
  • eye: göz
  • face: yüz, surat
  • fact: gerçek
  • factory: fabrika
  • fail: başaramamak
  • failure: başarısızlık
  • fair: dürüst
  • fairly: dürüstçe
  • faith: güven
  • faithful: güvenli
  • fall: düşmek
  • false: yanlış
  • familiar: aşina
  • family: aile
  • famous: ünlü
  • far: uzak
  • farm: çiftlik
  • farmer: çiftçi
  • fashion: moda
  • fashionable: modern
  • fast: hızlı
  • fasten: bağlamak
  • fat: kilolu
  • father: baba
  • fault: faul
  • favourable: olumlu
  • favorite: favori
  • fear: korku
  • feather: tüy
  • feature: özellik
  • feed: beslemek
  • feel: hissetmek
  • feeling: his
  • female: kız
  • fence: parmaklık
  • fever: ateş
  • few: az
  • field: tarla
  • fifth: ellinci
  • fight: kavga, dövüş
  • figure: figür
  • fill: doldurmak
  • film: film
  • final: sonuç, final
  • finally: sonuçta
  • financial: finansal
  • find: bulamk
  • find out: öğrenmek
  • fine: iyi
  • finger: parmak
  • finish: bitiş
  • fire: yangın, ateş
  • firm: sabit, şirket
  • first: ilk
  • fish: balık
  • fit: sağlık
  • five: beş
  • fix: onarmak, sabitleştirmek
  • flag: bayrak
  • flame: alev, ateş
  • flash: flaş, ani parlak ışık
  • flat: kat
  • flesh: insan veya hayvan eti
  • flight: uçuş
  • float: su üstünde durmak
  • food: yiyecek
  • floor: yer
  • flour: un
  • flow: akmak
  • flower: çiçek
  • fly: uçmak
  • fold: kıvrım, katlanmak
  • follow: takip etmek
  • fond: düşkün
  • foot: ayak
  • football: futbol topu
  • for: için
  • force: güç
  • foreign: yabancı
  • foreigner: yabancılık çekmek
  • forest: orman
  • forget: unutmak
  • forgive: affetmek
  • fork: çatal
  • form: form
  • formal: resmi
  • former: önceki
  • fortunate: talihli
  • forward: ileri
  • four: dört
  • frame: çerçeve
  • free: serbest,özgür,hür
  • freedoom: özgürlük
  • freeze: buz dolabı
  • frequent: sık
  • fresh: tazı
  • friend: arkadaş
  • friendly: arkadaşça
  • frighten: korkunç
  • frightening: korkutucu
  • from: dan den
  • full: tam
  • fun: eğlence
  • funeral: cenaze töreni
  • funny: eğlenceli
  • fur: kürk
  • furtiture: öfke
  • further: daha uzağa
  • future: gelecek
  • gain: kazanmak
  • game: oyun
  • garage: garaj
  • garden: bahçe
  • gas: gaz
  • gate: kapı
  • gather: toplanmak
  • general: general
  • generally : genellikle
  • generous: cömert
  • gentle: nazik
  • gentlement: baylar
  • get: sahip olmak, işitmek, olmak
  • gift: hediye
  • girl: kız
  • give: vermek
  • glad: memnun olmak
  • glass: bardak
  • glue: yapıştırmak
  • go: gitmek
  • goat: keçi
  • god: tanrı
  • gold: altın
  • good: güzel
  • goodbye: hoşça kal
  • goods: mal, eşya
  • govern: hükümet etmek
  • government: hükümet
  • graceful: zarif
  • gradual: kademeli
  • garin: gösterişli
  • gram: dil bilgisi
  • garmmer: gramer
  • grand: büyük
  • grandfather: büyükbaba
  • grandmother: büyükanne
  • grandparent: büyük aile
  • grass: çim
  • grateful: minnettar
  • grave: mezar, ciddi
  • great: büyük
  • green: yeşil
  • greet: güzel
  • greeting: selamlama
  • grey: gri
  • ground: bahçe
  • group: grup
  • grow: yetişmek, büyümek
  • growth: büyüme
  • guard: korumak
  • guess: tahmin etmek
  • guest: konuk
  • guide: kılavuzluk etmek, rehber
  • guilty: suçlu
  • gun: silah
  • habit: huy, alışkanlık
  • hair: saç
  • half: yarı
  • hall: salon, koridor
  • hammer: çekiç
  • hand: el
  • handle: kol, elle kullanmak
  • hang: sarkmak
  • happen: oluşmak
  • happy: mutlu
  • hard: zor
  • hardly: zorca
  • harm: zarar
  • harmful: zararlı
  • hat: şapka
  • hate: nefret etmek
  • hatred: nefret
  • have: sahip olmak
  • he: o (erkek için)
  • head: kafa
  • health: sağlık
  • healthy: sağlıklı
  • hear: duymak
  • heart: kalp
  • heat: ısı
  • heaven: cennet
  • heavy: ağır
  • heel: topuk
  • height: yükseklik
  • hello: merhaba
  • help: yardım etmek
  • helpful: yardım sever
  • herself: kendisi (kız için)
  • here: bura
  • hide: tırmanmak
  • high: yüksek
  • hill: tepe
  • him: onu (erkek için)
  • himself: kendisi (erkek için)
  • his: onun (erkek için)
  • historical: tarihsel
  • history: tarih
  • hit: vurmak
  • hold: kilitlemek, tutmak
  • hole: delik
  • holiday: tatil
  • hollow: delik
  • holy: kutsal
  • home: ev
  • honest: dürüst
  • honour: onur
  • hook: çengel
  • hope: ümit etmek
  • hopeful: ümitli
  • horn: korna
  • horse: at
  • hospital: hastane
  • hot: sıcak
  • hotel: otel
  • hour: saat
  • house: ev
  • how: nasıl
  • human: insan
  • humorous: nükteli
  • humour: espri, mizah
  • hundred: bin
  • hungry: aç
  • hunt: avlamak
  • hurry: acele etmek
  • hurt: acı
  • husband: koca
  • ice: buz
  - iceberg : buzdağı
  • idea: düşünce,fikir
  • if: eğer
  • ignore: önem vermemek
  • ill: hastalık
  • illegal: yasa dışı, kanunsuz
  • illness: hastalık
  • image: imaj, görüntü
  • imaginary: hayali
  • imagination: hayal
  • imagine: hayal etmek
  • immediately: hemen
  • importence: ithalatçı
  • important: önemli
  • impressive: etkileyici
  • improve: gelişmek
  • improvement: gelişme
  • in: içinde
  • include: içine almak
  • including: dahil
  • income: gelir
  • increase: yükselmek
  • independent: özgürlük
  • indoor: binanın içinde
  • industrial: endüstriyel
  • industry: endüstri
  • infect: bulaştırmak
  • infection: bulaşma
  • infectious: bulaşıcı
  • influence: etkilemek
  • inform: bilgi vermek
  • information: bilgi
  • injure: incitmek
  • injury: incinmiş
  • ink: mürekkep
  • inner: dahil, iç
  • insect: böcek
  • inside: içine
  • instead: nın yerine
  • institution: kurum
  • instruction: talimat
  • instrument: enstrüman
  • insult: hakaret etmek
  • insulting: sigorta
  • insurance: sigorta
  • insure: sigorta ettirmek
  • intelligence: akıl, zeka
  • intelligent: akıllı
  • intend: niyet etmek
  • intention: niyet, maksat
  • interest: ilgilendirmek
  • interesting: ilginç
  • international: uluslar arası
  • interrupt: sözünü kesmek
  • into: içine
  • introduce: tanıştırmak
  • introduction: başlangıç
  • invent: icat etmek
  • invitation: icat
  • invite: davet etmek
  • involve: gerektirmek
  • inwards: kızgın, öfkeli
  • iron: metal
  • island: ada
  • it: o (cansız)
  • its: onun
  • jaw: çene
  • jewel: mücevher
  • jewelery: kuyumcu
  • jop: iş
  • join: katılmak
  • joint: ortak
  • joke: şaka yapmak
  • journey: yolculuk
  • judge: tenkit etmek
  • judgement: yargı, karar
  • juice: meyve suyu
  • jump: zıplamak
  • just: sadece
  • justice: adalet
  • keep: saklamak,tutmak,işletmek
  • keen: istekli
  • key: anahtar
  • klick: beceri,hüner
  • kill: öldürmek
  • kilo: kilo
  • kilogram: kilogram
  • kilometre: kilometre
  • kind: tür
  • king: kral
  • kiss: öpmek
  • kitchen: mutfak
  • knee: diz
  • kneel: diz çökmek
  • knife: bıçak
  • knock: vurmak
  • knot: düğümlemek
  • know: bilmek
  • knowledge: bilgi
  • lack: yoksulluk
  • lady: bayan
  • lake: göl
  • lamb: lamba
  • lamp: kuzu
  • land: kara
  • language: dil
  • large: geniş
  • lately: son zamanlarda
  • laugh: gülmek
  • laughter: gülünç
  • law: yasa
  • lawyer: avukat
  • lay: yumurtlamak
  • layer: tabaka
  • lazy: ******
  • lead: kılavuzluk etmek,baş rol
  • leaf: yaprak
  • lean: yaslanmak,dayanmak
  • learn: öğrenmek
  • least: l
  • leather: liste
  • leave: ayrılmak
  • left: sol
  • leg: bacak
  • legal: yasal
  • lend: borç vermek
  • lesson: ders
  • let: izin vernek
  • let go of:
  • letter: harf
  • level: bölüm
  • library: kütüphane
  • lid: kapak
  • lie: yalan söylemek, yatmak
  • lie down: uzanmak
  • life: yaşam
  • lift: kaldırmak
  • light: hafif, ışık
  • like: hoşlanmak
  • likely: olası
  • limit: limit
  • line: çizgi
  • lion: kaplan
  • lip: dudak
  • liquid: sıvı
  • list: liste
  • listen: dinlemek
  • literature: edebiyat
  • litre: litre
  • little: orta
  • live: yaşamak
  • load: yüklemek
  • local: yerli
  • lock: kilitlemek
  • lonely: yalnız
  • long: uzun
  • look: bakmak
  • look after: e bakmak
  • look for: aramak
  • look sth up:
  • loose: ayrılmak
  • lord: efendi
  • lose: kaybetmek
  • loss: zarar
  • lot: hisse, çok
  • loud: yüksek ses
  • love: sevgi
  • low: alçak
  • lower: azaltmak
  • loyal: sadık
  • loyalty: sadakat
  • luck: şans
  • lucky: şanslı
  • lung: akciğer  KAYNAK: cihanasran  guzel bir paylasim ellerine saglik
  ben 6 ay ders gordum hic bir sey ogrenmedim ogrenmek istemedim ama bu dakkadan sonra isimede yaramaz insallah
  teşekkürler
  ben ingilizce bilmiyorum ama öğrenmeyi çok istiyorum
  bu konuda benim için faydalı olacaktır mutlaka..
  umarım bu konu bütün üyelere yararlı olur
  teşekkürler güzel paylaşım
  teşekkür ederim çok güzel olmuş
  Umarım arkadaşlar yararını görüyorsunuzdur
  Vayy be..

  T$KLer..
  dil öğrenmede en çok kullanılan kelimeleri öğrenmenin çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum.
  Teşekkürler
  Paylaşımın için teşekkür ederim
  çok tşk
  çokkk teşekküürrr edderimmm
  very very good
  kardeş ben yurtdışında 2 sene okul okuyacamda bana bi yararı olurmu bu kelimelerin ??
  sagol dostum L den sonrası varmı bunların varsa atarmısın ?
  tşkr.
  thanks ama l de nsonrası yok mmu
  teşekkürler
  teşekkürler
  topu topu 1000 tane kelime var zaten :d(şaka)
  Teşekkkürler
  paylaşım gayet güzel eline sağlık bir dil bir insan derler
  hocam 'L' harfinde kalmış ama alfabenin devamı var mıdır acaba?
  paylaşım için teşekkürler.
  teşekkür ederim.
  Tşkler çok faydalı olmuş ama keşke yanlarına nasıl okunduklarıda yazılabilseydi çok güzel olurdu kanımca :)
  lung dan sonrası yok burda hepsi bu kadar deil demi..devamınıda alabilrsek süper olurrrrr:)
  Gerçekten de çok kullanılan kelimeler..
  Bazı kelimelerin 3,4 anlamı verilmiş ilk ve yaygın anlamları dururken ancak çok yararlı
  Emeğinize sağlık
  teşekkürler kelimelerin tamamını da yazsanız daha iyi olacak