YALOVA

Son güncelleme: 19.08.2007 21:13
 • YALOVA
#09.02.2005 18:00 0 0 0
 • Yalova

  Yalova yöresi , Türkler ‘den önce Roma - Doğu Roma (Bizans ) ‘ya , daha önce de Bitinya ‘ya bağlıydı.
  Bitinya ‘yla ilgili Bizans arşivlerinin hemen hemen tamamının kaybolmuş olması , bu bölgenin Osmanlı fethi öncesindeki durumunun bilinmesini zorlaştırmaktadır.Ancak , Bizans kaynaklarının suskunluğu , arkeolojik araştırmalar ve bazı 15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarıyla bir noktaya kadar giderilebilmektedir.
  Bitinya ve önceki dönemde , Yalova yöresiyle ilgili olarak ; Prainetos – Prenektos (Karamürsel ) , Drepane – Drepanum ( Hersek civarında köy ) , Pylai ( Çiftlikköy civarında , olasılıkla Sahil Mahallesi civarında yerleşim yeri ) , Pythia Therma ( Termal Kaplıcaları ) , Soteropolis ( Koru Köy civarında bir yerleşim yeri ) , vb isimler göze çarpar.
  Bazı kaynaklarda , 1236 yıllarındaki bir evrakta , Yalova yöresinin genel adının Pylopythia olduğu yazılıdır.Gerek Pylai ( Çiftlikköy ) , gerek Pythia ( Termal ) bu bölgede olduklarına göre , büyük bir olasılıkla bu iki isim birleştirilerek bölgeye ad olarak verilmiştir.
  Daha sonra , bazı kaynaklarda , Yalova yöresiyle ilgili olarak Xenodochion ismine de rastlanır.
  13. yüzyılda , günümüzdeki Karamürsel ve Yalova arasındaki düz kıyı ovası , Halizones Toprakları ya da Yalak Ovası olarak adlandırılıyordu.
  Antik dönemde Arganthonios olarak tanınan Samanlı Dağları ‘nın adı da Sifones Dağları ‘ydı.
  Türklerin eline geçtikten sonra , yöre hakkında çeşitli isimlerin kullanıldığı dikkati çeker.
  Örneğin Katip Çelebi , Yalakabad adından söz etmekte ve kaplıcanın bulunduğu yere , Yalıova denildiğini işaret etmektedir.
  Ahmet Refik Altınay ‘ın hazırladığı ,”Hicri Onikinci Asırda İstanbul Hayatı “ isimli kitaptaki Divan-ı Hümayun belgelerinde , Yalakabad hakkında çeşitli bilgiler vardır.Yalnız bir yerde Yalakabad yerine Yalive kelimesi geçer.
  Dr. J. Siotis ‘in 1906 yılında hazırladığı “ Les Thermes de Pythia “ isimli kitapta ise YALOVA adı yer alır.
  Türkçe ve Rumca , Yali / Yalı bugün , kıyı –sahil anlamına gelmektedir.Bu kelimenin sonuna Ova eklenmesiyle meydana gelen Yaliova / Yalıova , sahildeki ova anlamında kullanılmış ; Yalıova ‘ daki “ ı “ harfi , kullanım kolaylığından düşmüş ve YALOVA olarak halk diline yerleşmiş olabilir.
  Atatürk ‘ün davranışı da , bu iddiayı doğrular görünümdedir. Atatürk , Türk Tarihi ile ilgili olarak Yalova ‘da yaptığı bir çalışmanın altını imzalarken , 16 / 17 .8.1931 tarihini yazmış ve altına :
  ( YALİ OVA / YALOVA ) DİYE NOT DÜŞMÜŞTÜR.
  noimage
#09.02.2005 18:10 0 0 0
 • tarihi:

  Yalova'nın adı ; 17. Yüzyılda buralara uğradığını belirten Evliya Çelebi'nin yöreyi Kara Yalavaçoğlu fethettiğinden dolayı adının Kara Yalovaç olduğunu söylemektedir. Katip Çelebi de Yalakabad adından söz etmekte ve Yalıova dendiğini söylemektedir. 19. Yüzyılda araştırmacıların yöreye geldikleri Karayalovaç yahut Jailakabad veya Yalıova'da denildiğini yazmaktadır. Yalıova olan bu adın zamanla ( -ı) harfinin düştüğü ve Yalova olarak söylendiği bilinmektedir.

  Antik çağda XENODOCHION olan yerleşme hakkında kesinlik kazanmış bir bilgi yoktur. Başlangıçta kesin bilgiler olmadığı için tek başına tarihini ortaya çıkarmak mümkün olmamıştır. Buluntulardan edinilen varsayımlara göre Yalova Prehistorik çağda bir geçit yeridir. Bu bölgede M.Ö. 700 yıllarında Bithynler, M.Ö. 1200 yılında Frigler egemen olmuşlardır.
  Bizanslılardan sonra bir süre Selçukluların yönetimine giren kasaba; Haçlı seferleri sırasında yakılıp, yıkıldı. 1867 'de Bursa Merkez Sancağına bağlı bir kaza iken , 1901 'de bağımsız İzmit Sancağına bağlandı. Atatürk'ün isteği üzerine 1930 'da İstanbul ilçeleri arasına katılan Yalova, 5 Haziran 1995 tarihli, 550 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 6 Haziran 1995 tarih ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile Yalova il yapılmış, Bursa - Gemlik ilçesine bağlı Armutlu beldesi ve Kocaeli - Karamürsel'e bağlı Altınova , Subaşı ve Kaytazdere beldeleride sınırları içine alınmıştır.  coğrafi konumu :

  Yalova Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. İlin kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa ( Orhangazi - Gemlik) ve Gemlik körfezi yer almaktadır.
  Yalova 39-40 Kuzey enlemi, 29-61 Doğu boylamları arasında, denizden yüksekliği 2 metre, en yüksek noktası 926 metredir. 839 km2 lik alanı ile ülke yüzölçümünün % 0.11 'lik bölümünü kaplamaktadır.

  İlk bugünkü idari bölünüşe göre merkez ilçeyle birlikte altı ilçeden oluşmaktadır. İlçeler Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal'dir.

  Yalova'da altı ilçe Belediyesi ile birlikte toplam 15 Belediye bulunmaktadır.Merkez ilçede 1 (Kadıköy) , Altınova'da 2 (Kaytazdere ve Subaşı) , Çınarcıkta 4 ( Koruköy, Esenköy Kocadere ve Teşvikiye) , ve Çiftlikköy'de 1 (Kılıç Taşköprü) belde Belediyesi bulunmaktadır.

  Yalova dogu kıyılarındaki düzlükler dışında, dağlık bir araziye sahiptir. Yalova bölgesi, bölgenin güneyi, batıdan doğuya doğru İzmit, Sapanca arasında Kocaeli sıradağları ile birleşen samanlı dağları ile kaplanmış durumdadır. Birçok tepelerin bulunduğu bu dağlık arazide en yüksek tepe (926 m.) Beşpınar tepesidir.

  Yalova ili verimli ve bereketli ovalara sahiptir.

  Çınarcık, Gökçedere, Kirazlı, Kılıçköy ve Taşköprü ile deniz arasında birbirinden, alçak tepeçıklerle ayrılan büyüklü küçüklü ovalar oluşmuştur. Bu ovalar akarsular boyunca uzanmakta olup çevrelerinde meyvecilik, sebzecilik yapılmaktadır.

  Yalova ilinin kuzeyinden güneybatısına kadar olan sınırları Marmara Denizi ile çevrilmiştir.Kıyılar girintili çıkıntılı bir özellik göstermez.

  İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. Samanlı dağlarının kuzey ve güneyinde vadi içlerinde bulunan makiler, bu kütlenin etekleri boyunca kesintili şeritler ve parçalar halinde bulunurlar.

  Yalova'nın güneyindeki dik yamaçlar tümüyle gür bir orman örtüsü ile kaplıdır. Ormanlık alanlarda genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları görülür. Yalova'da ki ormanlardan çevrenin odun ve kereste ihtiyacı karşılanmaktadır.

  Marmara bölgesinin doğusunda yer alan Yalova ili iklimi Makro - klima tipi olarak, Akdeniz ve Karedeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır. Yalova iklimi kimi dönemlerde karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır. Yalova bölgesinde kuzeyden ve güneyden gelenlerle, sakin nitelikli olmak üzere başlıca üç tür hava akımı egemendir. İlde yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve bol yağışlıdır.

  Yalova'nın merkezi ve köyleri ile birlikte toplam nüfusu 22 Ekim 2000 sayımına göre 170.259 'dır.  genel özellikleri:

  Çok uzun zamandan beri yerleşim yeri olan Yalova'da birçok tarih ve kültür izleriyle karşılaşmak mümkündür. Yüce Önder Atatürk'ün "Biz ayrıldıktan sonra burası güzelleşmiş" , " Burası geleceğin su şehri olacaktır" , " Yalova benim kentimdir" demesi bu yörenin tanıtılmasında önemli rol oynamıştır.
  Yalova'nın en önemli özelliklerinden biri çiçekçiliktir. Yalova'da çiçekçilik Laledere ve Koruköy-Akköy çevresindeki seracılık üretim alanlarıdır. Yalova - Çınarcık arasındaki bölgeler seralarla doludur. En çok karanfil , gül , lale , kasımpatı yetiştirilir. Termal'de yetiştirilen Atatürk çiçeği, fil kulağı, açelya , kamelya ve orkide gibi çiçekleri sayabiliriz.

  Yalova'da ayrıca zeytincilik, sebzecilik, bağcılık ve meyvecilik yaygınlaşmaktadır. Hatta üretilen sebze ve meyve ihtiyacın oldukça üzerinde olduğu için çevre illere gönderilmektedir. Yalova özellikle elma, kiraz ve cevizi ile meşhurdur. Yalova çevresinde kestane, incir, erik, kızılcık, tütün, çilek ve şeftalide yetiştirilmektedir.

  Yalova'da gezi ve piknik alanları olarak Hasanbaba Korusu, Paşaköy ve Üvezpınar köyüne bağlı Sudüşen şelalesi il dışından gelenlerin dikkatini çekmektedir.

  Şehra 12. Km. uzaklığında olan Yalova-Termal kaplıcaları Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun sağlık, şifa ve dinlence merkezi haline gelmiştir. Yabancıların gelip ilgi ile gezdikleri ve dinlendikleri bölgenin her yerinde Atatürk'ün bir anısını görmek mümkündür.

  İLÇELERİ:

  çiftlikköy ilçesi...........

  BELEDİYE BAŞKANI: METİN DAĞ
  TELEFON: (0226) 352 60 10
  KAYMAKAM: HÜSEYİN İÇTEN
  TELEFON: (0226) 352 70 59
  Yalova'nın sahil, plaj ve kamplarına sahip olduğu ilçesidir. Yalova'ya 4 Km uzaklıkta olup, ulaşım kolaylığı olan bir ilçesidir. Yalova-Karamürsel karayolu üzerinde bulunmaktadır. Yol boyunca eğlence ve konaklama alanları bulunmaktadır. Bunun yanında yazlık konutları da çok fazladır


  altınova ilçesi......


  BELEDİYE BAŞKANI: DR. METİN ORAL
  TELEFON: (0226) 461 20 09
  KAYMAKAM: MURTAZA BALCI
  TELEFON: (0226)461 20 09
  Yalova'nın verimli topraklarına sahip olduğu ve sahil kenarında denize sıfır konumda kurulmuş olan ilçesidir. Yalova'ya 27 Km. uzaklıktadır. Altınova İlçesi'nin tarihi eskilere dayanır. Gezip görülecek bir çok alanı bulunmaktadır. Farklı dönemlere ait hamamlar, su kemerleri, çeşmeler, kale gibi tarihi eserler bulunmaktadır.  armutlu ilçesi........

  BELEDİYE BAŞKANI: MEHMET BİRKAN
  TELEFON: (0226) 531 49 99
  KAYMAKAM: METİN KUBİLAY
  TELEFON: (0226) 531 49 99
  Yalova'nın 38 Km.lik sahil şeridine ve koylarına sahip olduğu, Yalova'ya 51 km. uzaklıkta kurulmuş olan ufak sahil kasabasıdır. Armutlu Sahilleri Marmara Denizi'nin en temiz kıyılarını oluşturmaktadır. Ayrıca güzel kaplıcalara sahiptir. Bu kaplıcalar Radyoaktivitesi en yüksek kaplıcalardandır. Bir litre suda 1.04 mm. küp radyoaktif madde bulunmaktadır. İnsanların ilgisini görünümüyle çekmektedir.  termal ilçesi...........

  BELEDİYE BAŞKANI: İSMAİL ATİK
  TELEFON: (0226)675 70 79
  KAYMAKAM: HAKAN YUSUF GÜNER
  TELEFON: (0226)675 75 88
  Yalova'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü olan ilçesidir. Yalova'ya 12 Km. uzaklıktadır. İlçede bulunan Sudüşen şelalesi merkeze 7 Km. uzaklıkta olup en güzel doğal kaynaklarındandır. Kaplıcaları ve konaklama alanları olan bir tatil bölgesidir. Ayrıca uluslararası üne sahip bölgesidir.
  çınarcık ilçesi.........


  BELEDİYE BAŞKANI: MURAT ERDOĞAN
  TELEFON: (0226)245 11 66
  KAYMAKAM: ŞÜKRÜ KARA
  TELEFON: (0226)245 10 01
  Yalova'nın en çok tanınan, uzaklığı 16 Km. olan tatil kasabasıdır. Plajları, kampları piknik alanlarıyla birlikte, eğlence, dinlenme ve konaklama alanlarıyla halka sürekli açık olan tam bir eğlence merkezidir.

  İlçeye bağlı olan 34 Km. uzaklıktaki Esenköy Beldesi doğal güzellikleri, plajları temiz ve iyotlu havasıyla gezilmeye değer güzel bir tatil beldesidir.

  Ayrıca Çınarcık İlçesine bağlı olan Teşvikiye Beldesini saran Teşvikiye Dağlarında bulunan Delmece Yaylası dağcılık yürüyüşleri için güzel bir bölgedir.
#11.04.2005 11:57 0 0 0
 • 17 ağustos depreminde ölen vatandaşlarımız için yapılan anıt

  noimage

  noimage

  noimage

  noimage

  noimage
#11.04.2005 11:59 0 0 0
 • noimage

  noimage

  noimage

  noimage

  noimage

  noimage

  noimage
#11.04.2005 12:01 0 0 0
 • Türkiye'nin göz bebeği YaLoVa

  Benim güzel memleketim Yalova.. dogasıyla insanı kendine hayran bırakan ve tatil için her türlü olanaklara sahip bir yer...

  bu güzel bilgileri bizlerle paylastığınız için sozsuz teşekkürler...


  saygılarımla....
#04.06.2005 04:14 0 0 0
 • ewet yaw yalovamiz cok güzeldir hepinize tavsiyemdir bekliyoruz bizim eve de gelin eger yalovaya ugrarsaniz
#13.08.2005 20:23 0 0 0
 • @karabi resimler ölü
#08.09.2005 06:12 0 0 0
 • ben yalovalıyım bakalım ne yazdın
#08.09.2005 13:54 0 0 0
 • Cokkkkk harika, cok guzel, tesekkurler
#10.09.2005 01:18 0 0 0
 • @muhabbet77

  sen internet cafede bana main-board ın adminiyim diye beni kandıran kişisin galiba ama ben yemedim o yalanı orda resil olma diye ama sonra arkadaşlara anlattım ve hep beraber güldük
#24.09.2005 13:52 0 0 0
 • eline sağlık paylaşım için
#27.02.2006 14:12 0 0 0
 • kaymakamın memleketi emeğinize teşekkürler
#28.02.2006 09:47 0 0 0
 • İnsanın memleketi gibi yokmuş.. Yalovalı olmaktan gurur duyuyorum.. ve sizlere çok teşekkür ederim. bu kadar güzel bir paylaşımda bulunduğunuz için..

  Yalova burnumda tütüyordu..
#07.04.2006 08:45 0 0 0
 • ellerinize saglik yalova`yi cok güzel tanitmisiniz!
#17.06.2006 17:56 0 0 0
 • guzel faydali sifali sulari var gitttim sagol
#27.06.2006 17:19 0 0 0
 • nedense ben sevmiyorum ama e güzel yerleride var Allah için
#22.08.2006 22:30 0 0 0
 • eşsiz güzelliği ile gezilmesi gidilmesi gereken bir yer
#26.08.2006 09:45 0 0 0
 • işte benim şehrim
  ne istanbul gibi kalabalık ne çok tenha
  ben bu şehri seviyorum
  yalovalıları tanımak isterim
#28.01.2007 09:02 0 0 0