Coğrafya > KAHRAMANMARAŞ

  KAHRAMANMARAŞ
  Kahramanmaraş

  Kahramanmaraş

  Anadolu''nun en eski şehirlerinden ve kültür merkezlerinden biride Kahramanmaraş''tır. Halen tamamen işlenmemiş olan folklorunun zenginliğine, yetiştirdiği alimler ve sanatçılara kadar halkında katkısı olmuştur. Eski tarihlerden beri Kahramanmaraş''ın tabii afetlere maruz kalması, zaman zaman yer değiştirmesi ve tarih boyunca istilalara uğraması, İstiklâl Savaşında şehrin yanması, pek çok mimari ve kültür eserinin yok olmasına sebep olmuştur. Eskiden her Camii medresesinin halk tarafından kurulup yönetilen gayrî resmi birer okul ve kültür merkezi olduğu, bazı Camiiler de el yazması dinî ve çeşitli ilmî kitapları kapsayan kütüphaneler olduğu anlaşılmaktadır. Gerek bahsettiğimiz yangınlar gerekse bu kitapların, değerini bilmeyen ellere düşmesi neticesinde çoğu ortadan kaybolmuş, toplamak imkanı da olmamıştır.
  Cumhuriyetin kurulması ile bütün yurtta olduğu gibi, eğitim ve öğretim alanında Kahramanmaraş''ta da yeni bir devreye girilmiş ve günümüze kadar hızlı gelişmeler devam ede gelmiştir.
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  eline sağlık kardes
  elinize sxağlık
  TARİHTE KAHRAMANMARAŞ

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız



  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  MARAŞ DESTANI


  Reşit SELÇUK*


  Büyüklerin içini titretirken anışı,
  Benliğimde duyardım intikam uyanışı
  Nasıl Siper olmuştu yurda gövde, kel ve baş
  Hatıran en ulvidir, Ölmez kahraman Maraş.

  Cihan yakan ateş En son bizi yakmıştı,
  Yenilmez milletimiz silahı bırakmıştı
  Kesilir sanmışlardı Türkün azimkar sesi
  Düşmanlara hız verdi Mondros mütarekesi.

  Tarihe açılıyor derlerken yeni bir devr,
  Kollarımız bağlandı ve imzalandı sevr,
  Kahredici bir elin imza attığı kağıt
  Milletine vermişti hiç dinmeyen bir ağıt

  Akıyordu dört yandan yurda düşman sanki sel,
  Sarıyordu vatanı hain, canavar bir el
  Her taraftan üşüştü düşmanlar alay alay
  Zannettiler ki söner tarih yapan yıldız, Ay


  İstanbulu, İzmiri, daha nereleri var
  Kapış, kapış edildi yaralı olan diyar,
  Haykırdılar cihana, Kırdık Türkün belini,
  Bin asırlık ejderin getirdik ecelini.

  Binbir türlü entirika, Binbir türlü emelle,
  Yakalanır sandılar Türk denen ejder elle.
  Esirlik yazmamıştı Türke taptığı ilah,
  İmandı ona kuvvet, İnamdı ona silah.

  Hürra sedalarile mahzun ettiler ayı.
  Sandılat biersuy yapmaz başı bozuk alayı.
  Bastıkları yerlere dikerek zafer taşı,
  Birgün işkal ettiler böylelikle Maraşı

  Maraşlının bağrında bir alev oldu o an.
  Evliyalar yurduna kahbeler doldu o an.
  Kollarını sallayıp gezdiler sokak sokak;
  Mazlumlara zulmedip ezdiler sokak, sokak,


  İndirdiler kaleden kahraman yıldız, Ayı,
  Astılar şevk içimde paçavrayı.
  Gözleri kan bürüdü, kalpler kor oldu o an.
  Hücum marşını çaldı evvela sütçü İmam

  Allah, Allah diyerek Maraşlı
  Ölümü hiçe saymış, Koşuyordu Maraşlı
  Vatanın siperiydi, Her bir gövde, kol ve baş
  Fedailer yatağı oldu Kahraman Maraş.

  Türkün ölmezliğinim geldi, haykırmak çağı.
  Hainleri yok etmek, vurmak ve kırmak çağı.
  Sardı etrafı bütün bu ateşin alevi,
  Düşmana mezar oldu Maraşın her bir evi.

  Baba, oğul, kadın, kız döğüştüler başbaşa,
  Sarıldılar sopaya, kazmaya, bele, taşa.
  Binbir ölüm saçtılar düşmanın tepesine,
  Kaçacak yer aradı hainler sine sine,

  Mehmet hiç düşünürmü üç günlük Fatmasını,
  Anne gömdü bağrına seferberlik yazısını.
  Evlet yetiştirmişti ölmek için bu güne,
  Nişanlısı cephede hiç dururmuydu Döne.

  Yediden yetmişe de, dövüştü baba, kardeş,
  Yağdırdılar düşmana bin bir ölüm ve ateş,
  Ne destanlar haykırır dile gelirse taşı,
  Bir avuçta kurtardı Maraşlılar Maraşı.

  Her kahraman sanki bir efsaneden tufandı.
  Ecdadının durmayın, vurun dediği andı.
  Her tepesi bir kala her taşı bir mezardı,
  Yurdunu çiğnetmek Türke ardı.

  Ey gözü yaşlı baba, beli bükülmüş Nine,
  Sil gözünün yaşını bak, yurdunun haline
  Tarihin bağrına düşmüş şehit oğlun uyanıyor.
  Türklük tek tab olmuş, hepsi şehidini anıyor.

  Ey mezarı tarihin sinemi olan yiğit,
  Ey milletin kalbinde imanı bulan yiğit;
  Her adımda diksekte senin için binbir taş.
  Hatıran ebedidir, Abide olmuş Maraş.

  Ey şehit oğlu Asker, hiç düşünme babanı,
  Mukaddes yurda aktı onun mübarek kanı.
  Bu toprak yalnız seni şehit baban şad olsun,
  On iki Şubat sana mukaddes bir yad olsun.



  REŞiT SELÇUK: (1926- ) 1951de veteriner fakültesinden mezun oldu. Malatya, Maraş, Konya ve Ankara illerinde veteriner teşkilatında çalıştı. Şube müdürlüğü ve daire başkanlıklarında bulundu. 1981 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından emekli olduktan sonra Türkiye Geliştirme Araştırmaları Vakfında proje tanışmanı olarak hayvancılığın her dalında örnek işletmeler kurdurdu. Türk Veteriner Hekimleri Derneği ve Odasında yönetim kurulu üyeliklerinde ve oda başkanlığında bulundu. Dayanışma, Modern Hayvancılık ve Ekonomi dergilerini yönetti. Bu dergilerde baş yazı, mesleki yazı ve çok sayıda şiir yazdı. Şiirleri kafiyeli, hece veznindedir. Bilhassa 1955 tarihinde bir mahalli gazetede yayınlanan K.Maraş destanı şiiriyle, şiirde zirveyi yakalayarak Maraşa TBMMden 18 yıl önce Kahraman unvanını takmıştır. Foto dinamizm adlı broşürü, insanlarda görülün kist hidatik olaylarının orjini ismli araştırması, hayvancılıkta yetiştirme tekniği ve Veterinerliğin bir nevi ansiklopedisi sayılan Veteriner Hekimlik Tıbbi ve Teknik Başvuru Kitabı hayatının her anında kalemi elinden düşürmeyen Selçuklunun yayın hayatı hakkında hatırlananlar.
  KAHRAMANMARAŞ KALESİ

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kahramanmaraş kent merkezindeki yığma tepenin üstündedir. Günümüze değin birçok onarım geçiren kalenin İÖ I. İS II. yy. arasında yapılmış olacağı düşünülmektedir.150x75 metre
  boyutlarında dikdörtgene yakın planlıdır. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü duvarların bir bölümünü ve üç burcu onartmıştır. Bunlardan biri kalenin eski giriş yapısıdır.
  Kare planlı burcun dış duvarları kesme taş, iç duvarları ise moloz taştır. Yarıdan çoğu yıkılmış iç duvarlarda iç kapı koridoru ile kapı söve yerleri onarılmıştır. Burcun güney yüzünde sivri kemerli, çiftkanatlı kapı yer alır. Ahşap kapı kanatları, kalın saç kaplanarak iri başlı çivilerle perçinlenmiştir. Burcun doğusu mazgal deliklidir. İçten haç planlı burç, haçın uzun kolu üstündeki başka bir kapıyla kaleye açılır. Kale surlarının içi park olarak düzenlenmiştir. Açık çay bahçeleri, çocuk parkı ve dinlenme mekanları bulunmaktadır.
  CAMİİLER

  Ulu Camii

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kahramanmaraş Kalesinin güneyindeki meydandadır.Taçkapı üstündeki yazıttan Dulkadiroğulları'ndan Süleyman oğlu Ala Üd-Devle Bey'in 1496' da yaptırdığı anlaşılmaktadır. Camiinin kuzeyine sonradan eklenen son cemaat yeri düz ve ahşap çatılıdır. Dikdörtgen planlı ana mekan, mihrap duvarına dikey uzanan yedi nefe ayrılmıştır. Doğuda alanın durumu nedeniyle alttandolgulu nefte, paye yerine kısa sütunlar kullanılmıştır. Üçgen mihrap nişi, dört bordürlü ve mukarnaslıdır. Mukarnas, Palmet, Lotüs motiflerinden oluşan bordürler özenli işçilikleriyle ilgi çeker. Camiden bağımsız minare özgün yapısını koruyabilmiştir. Kare taban üstünde silindirlik gövde bir silmeden sonra çok köşeli yapılmıştır. Üst kısmı onarımlarla değişmiştir.



  Haznedarlı Camii (Duraklı Camii)

  Duraklı Mahallesindedir. Camideki çok sayıda yazıt yapımla ilişkili değildir. Mimari ve bezemesinden XV. yy. yapısı olduğu sanılmaktadır.Ayrıca mihrabın olduğu düşünülen mermer
  kesme taşlardaki bezemeler de aynı yüzyıl özellikleri göstermektedir.

  Hatuniye Camisi

  Kurtuluş Mahallesindedir. Yavuz Selim Sultan (XV.yy) adına yaptırılmıştır. Avlu giriş kapısı üstünde XIX.yy. başlarından onarım yazıtı vardır. Kesme taştan, son cemaat yeri ve ana mekanı ahşap çatılı bir yapıdır. Son cemaat yerinin solundaki sivri tonoz örtülü, dikdörtgen planlı türbeye, birkaç basamakla inilen yalın kapıdan girilir.

  İklime Hatun Mescidi

  Kurtuluş Mahallesindedir. Ala Üd-Devle Bey'in kızı İklime Hatun adına 1549'da yaptırılmıştır. Mescit ve Türbe kesme ve moloz taştandır. Ortada paye, yanlarda duvarlara dayanan iki sivri kemerden oluşan son cemaat yeri tonoz örtülüdür. Son cemaat yerinin sağında türbe, solundaki kemer içinde mescidin kapısı yer almıştır. Kare planlı mescidin kubbesi yıkılmıştır. Silindirlik mihrap nişi sütunların taşıdığı yarım kubbeyle örtülüdür.Mihrap duvarının solundaki kapıdan türbeye girilir. Düzgün olmayan dörtgen planlı yapı, sivri kemerli tromplara oturan kubbe ile örtülüdür. Türbede iki gömüt vardır.
  TAŞ MEDRESE


  Kalenin güneyindeki meydandadır.XIV.yy'da Ala Üd-Devle Bey'in kızı adına yapıldığı öne sürülen yapı yazıtsızdır. Türbedeki beş satırlık yazıt ise bozulmuştur. Taş Medrese, düzgün olmayan dörtgenplanlı açık avlu çevresinde sıralanmış bölümlerden oluşmaktadır. Avlunun sağında medrese odaları, girişin karşısında dikdörtgen planlı mescit ve solunda da piramit çatılı türbe yer alır. Medrese odaları dikdörtgen planlı, tonoz örtülüdür.Taş Medresenin Mescit ve Türbe kısımları vardır. Onarımı yapılmış olan Taş Medrese kentin
  önemli bir meydanında yer almaktadır.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Zeytun Kaplıcası


  Ilıca (Zeytun) Kaplıcası Kahramanmaraş'ın 72 km. kuzeyinde eski Elbistan-Kahramanmaraş kervan yolu üzerinde Berit Dağı eteklerindeki Ilıca Beldesinde yer almaktadır. Kükürt petrol artığı ve az miktarda yağ karışımı ile meydana gelen şifalı suyun; Romatizmal hastalıklara, kırık-çıkık sekselleri ve kadın hastalıklarında olumlu etki yaptığı belirtilmektedir. Suyun sıcaklığı 45*C' dir. Belediyenin yaptırmış olduğu kür merkezi ve dinlenme salonları ile birlikte büyük bir bay ve bayan havuz yaptırılmıştır.Ilıcanın doğal deseni ve iklimi de sağlık turizmini geliştirmeye elverişli yayla özelliği taşıyan
  doğasının yanısıra Kahramanmaraş'a yakınlığı ve ulaşım kolaylıkları da turizme olan talebi artırıcı unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle ılıca turizmi gelişen ve diğer hizmet sektörlerini de geliştiren bir ekonomik faktör olarak ortaya çıkmaktadır.Ilıca Kaplıcaları kapasitesi ve su nitelikleri itibariyle yerel ölçekte hizmet verebilecek özelliklere sahiptir. Kaplıcalar 1500 yatak kapasiteli bir termal merkez potansiyeli yaratmaktadır. Ilıca'da konaklama turizm belgesi olmayan 21 pansiyonda 386 oda, 767 yatakla yapılmakla beraber, Belediye Belgeli 3 otelde 78 oda,192 yatak mevcuttur. İki adet motelin 63 odası ve 126 yatak kapasitesi vardır. Ilıca Belediyesi'nin yaptırmış olduğu kür merkezi ve sauna hamam faaliyette olup her türlü imkan mevcuttur. Turizm mevsimi Nisan ortasından Kasım ortasına kadar 7 ay sürmektedir. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları en yoğun dönem olup, bu üç aylık dönemde doluluk oranı %80, diğer aylarda %20-30 dolayındadır. Konaklama süresi 3-15 gün arasında değişmektedir. Ilıcada 2 kaplıca tesisi (Hamam) vardır.



  Ekinözü (Cela) İçmeleri


  Ekinözü İçmeleri K.Maraş'a 150 km uzaklıktadır. Ekinözü yerleşmesi, yakın çevresinde yer alan 3 kaynaktan oluşmuştur. İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan kapasite ve kaynak nitelikleri bakımından ülkemizin 10 büyük içmesinden biridir. Ekinözü İçmeleri; Yukarı İçme, Orta İçme ve Aşağı İçme olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Yapılan tetkik ve analizlerde başta böbrek, idrar yolları, safra kesesi, mide, bağırsak, cilt, basur, nefes darlığı,iç guatır, şeker, sinir hastalıkları, karaciğer,ve damar sertliği rahatsızlıklarında etkili olduğu ve tedavi sağladığı ortaya çıkan Ekinözü İçmelerinin suyu içilerek, banyosu yapılarak ve özel çamuru cilde sürülerek dertlere deva olmaktadır.
  ellerine sağlık MiRaGe çok güzel resimler ve bilgiler
  Kahramanmaraşı görmedim ama sevgili eniştemden çok dinledim,
  merak ediyorum ve gitmek istiyorum,
  sürekli Maraştan bize o güzel dondurması ,fıstık ezmesi ve biberi geliyor
  bizde sürekli maraş dondurması getirtiyoruz . gerçekten artık türkiye çapında değil dünya çapında marka oldu kahraman maraş bu konuda
  en güzel örneği de MADO
  MARAŞ DONDURMASI:
  Üç Yüz Yıllık Lezzet

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Bugün dünyada adı dondurma ile yanyana anılan iki şehir var: Biri İtalya'nın Roma şehri, diğeriyse Türkiye'nin Kahramanmaraş şehri. Roma Dondurması uzun yıllardır birçok dünya ülkesinde biliniyor, tüketiliyor ve çoğu ülkede taklit ediliyor.

  Son on yıldır Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde tüketilmeye ballanan Türkiye'nin ünlü Maraş Dondurması'nın taklit edilmesi ise mümkün değil. Çünkü bu dondurma, tamamen Anadolu topraklarına özgü üç yüz yıllık köklü bir lezzet kültürünün ürünü ve sadece Maraş'ta üretilebiliyor.

  Maraş'ı bir cennet bahçesi gibi kuşatan efsanevi Ahir Dağı'nın eşsiz flora ve faunası bu dondurmayı benzersiz kılan temel etmenlerdir; bu coğrafyaya özgü kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin eşsiz kıvam ve aromaya sahip sütleri ve olağanüstü bir cömertlikle topraktan fışkıran yabani orkide çiçeklerinin yumru köklerinden elde edilen mucizevi salep Maraş Dondurması'na taklit edilmesi imkansız olan bir lezzet, aroma ve kıvam sağlar
  sagol yemedim gitti bu dondurmayi
  bilgiler icin
  casper senin fikrine biraz karşıyım bence en iyisi ferah (edo)



  beklerim hepinizi maraşa

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  vatnın her karış toprağı kutsaldır.Elinize sağlık
  KAHRAMANMARAŞ



  GENEL BİLGİLER



  Yüzölçümü:14.327 km²



  Nüfus: 892.952 (1990)



  İl Trafik No: 46



  Doğu Akdeniz"de bulunan Kahramanmaraş, dondurması ile ünlü bir ildir. Kahramanmaraş, mağaraları Eshab-ı Keyf Külliyesi, yaylaları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.



  İLÇELER



  Kahramanmaraş ilinin ilçeleri; Afşin, Andıran, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu'dur.



  Elbistan: İl merkezinin 162 km. kuzey doğusunda yer alır. İlçede tarihi eserlere örnek olarak Elbistan Ulu Camii, Selçuklu Hamamı, Himmetbaba Camii ve Türbesi, Kalealtı köyündeki Roma dönemine ait Kızkalesi sayılabilir.



  Afşin: Kahramanmaraş'ın 146 km. kuzeyinde yer alır. Çeşitli uygarlık dönemlerine ait tarihi eserler ve doğal zenginlikleri olan Afşin ilçesinde Dedebaba Türbesi, Afşin Kalesi, Hurman Kalesi, Tilavşin Kalesi, Pirali Cami minaresi ve Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) külliyesi önemli tarihi eserlerdir. Afşin ilçesinde Eshab-ı Kehf ve Mağarasının bulunması burayı turizm açısından oldukça önemli bir hale getirmektedir. Cami, kervansaray, ribat ve planı saptanamayan birçok küçük yapıdan oluşan bu külliye, M.S. 12. yy.da yapılmıştır.



  Doğal güzellik olarak, Tanır, Ayrandede, Emirilyas köyü mağarası, Eshab-ı Kehf park ve ormanlığı, dikkat çeker. Ayrıca Yazıköy, Çamiçi, Örenderesi ve Binboğa ormanlık alanı gibi ormanlık alanları her türlü kampçılığa uygundur.



  Göksun: İl merkezine 91 km. uzaklıktadır. Roma ve Bizans dönemlerinde Kokussos (Cocussus) adıyla anılan, Maraş-Kayseri-Kilikya yolu üzerinde, önemli bir konaklama merkeziydi. İlçe sınırları içinde Maltepe Höyüğü, Bozhöyük, Kızıl Kale, Akça Kalesi, Çakır Mağaraları gibi çeşitli önemlere ait höyük ve kale kalıntıları bulunmaktadır.



  Andırın: İl merkezine 114 km uzaklıktadır. Andırının tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, ilçe sınırları içinde Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait Meryemçil (Geben) Kalesi, Azgıt (Yeniköy) Kalesi, Anacık Kalesi gibi kaleler ve kalıntılar bulunmaktadır.



  Pazarcık: İl merkezine 48 kilometre mesafededir. İlçenin güneyinde Gözlügöl mevkiindeki Evri kasabası, Turunçlu köyü mevkiinde Bizanslardan kalma çok miktarda sarnıçlar ve mezar şapelleri mevcuttur. Bozlar köyü civarı Abbasilerden kalma sur kalıntıları ile çevrilidir. Aksu çayı kıyısındaki Şallıuşağı köyü mevkiinde yine Abbasilerden kalma kale halen ayakta durmaktadır.



  Çağlayancerit: İlçenin doğal yapısı yayla özelliği göstermektedir. Su kenarları yeşil alanlar, halkın piknik ihtiyacını karşılayacak önemli yerlerdir.



  Ekinözü: Kahramanmaraş İlinin kuzey doğusunda Çağlayancerit ve Elbistan İlçeleri arasında yer alan Ekinözü içmeceleri ile ünlüdür.İçmelerin, cilt, mide ve böbrek hastalıklarına çok iyi gelen bir suyu vardır. Ekinözü içmeleri önem ve yatırım önceliği bakımından ülkemizdeki 10 içme kaynağından biridir.



  Nurhak: Nurhak ilçesi çok eski bir yerleşim yeridir. Tarihi ipek yolunun ilçe içerisinden geçtiği eski tarihi harabeler halen görülmektedir.



  Türkoğlu: İlçe Akdeniz Bölgesinin doğusunda yer alır. Ekonomisi tarıma dayalıdır. İlçede okuma yazma oranı yüksek olup üniversite mezunu oldukça fazladır.



  NASIL GİDİLİR?



  Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesinin doğusunda bulunmakta ve hem kara hem de demir yolu ulaşımında güneyden ve Akdeniz'den gelen yolları doğuya ve kuzeye bağlayan önemli bir konumda yer almaktadır.



  Karayolu: Otobüs Terminali, kent merkezindedir.







  Demiryolu: Kahramanmaraş tren istasyonu ile demiryolu ulaşımı sağlanmaktadır.








  Havayolu: Kahramanmaraş Havaalanı kent merkezine 8 km. uzaklıktadır. Havaalanına taksi ve dolmuşlarla ulaşmak mümkündür.








  GEZİLECEK YERLER



  Müzeler



  Kahramanmaraş Müzesi

  Adres: Azerbaycan Bul. Yenişehir Sok. No: 43 - Kahramanmaraş




  Kaleler



  Kahramanmaraş Kalesi



  Kentin ortasında, yığma bir tepe üzerinde bulunan kale Hitit, Roma ve Osmanlı dönemlerinde kullanılmış ve çeşitli devirlerde onarımlar görmüştür.



  Hurman Kalesi



  Afşin'in Marabız köyünde Hurman çayının kuzeyindeki sarp kaya üstündedir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak tekniğinden Bizans döneminde inşa edildiği sanılmaktadır. İçinde su ve yiyecek depoları, asker barınakları, kilise vardır.



  Köprüler



  Ceyhan Köprüsü



  Eski Kahramanmaraş - Göksun yolunda, Ceyhan Irmağı üzerindeki köprünün 16. yy.da yapıldığı sanılmaktadır.



  Camiler ve Külliyeler



  Taş Medrese



  Kahramanmaraş Ulu Cami yanında bulunan Taş Medrese, Dulkadirli Alâüddevle Beyin kızı adına yaptırılmıştır.



  Kahramanmaraş Ulu Cami



  Ekmekçi Mahallesinde bulunan camideki kitabede Sultan Kansu Gavri zamanında Dulkadirli Alâüddevle tarafından kurulduğu yazılıdır. Ahşap çatısı ve ahşap sütunları ile, 11. yy. ahşap cami örneklerinin özelliğini taşımaktadır.



  Hatuniye Cami



  Kurtuluş Mahallesinde bulunan cami 1519 yılında yapılmıştır.



  Elbistan Ulu Cami



  Osmanlılar tarafından 16. yy.da yaptırılmıştır.



  Eshab-ı Kehf Külliyesi



  (Yedi Uyurlar) Afşin'in 8 km. batısında yüksek bir sırt üstündeki yapılar topluluğu 12. yy.dan kalmıştır. Cami, Kervansaray, Ribat ve planları belirlenemeyen birçok küçük yapıdan oluşmaktadır.



  Mağaralar



  Eshab-ı Keyf Mağrası



  Afşin ilçesindedir. Roma'lı yedi gencin 200 yıllık uykudan sonra uyandıklarına inanılan mağaradır.



  Döngel Mağarası



  Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerendedir. Şehir merkezine uzaklığı 57. km dir. Mağara çevresi prehistorik devirde iskan edilmiştir. Döngel Mağarasının içerisinden Döngel Çayı büyük bir çağlayan yaparak akmaktadır. Yanında ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğü kampı bulunmaktadır.



  Bulut Deliği Mağarası



  Pazarcık ilçesinin güneybatısında bulunan Bulut Deliği Mağarası gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. İçeride son derece güzel sarkıt, dikit ve sütun damlataşları vardır.



  Kaplıcalar ve İçmeler



  Göksun Büyükkızılcık İçmesi



  Göksun İlçesine 16 km. uzaklıkta Büyükkızılcık köyü yakınındadır. Sindirime ve idrar yollarına, yıkanmak suretiyle de cilt hastalıklarına ve böbrek hastalıklarına iyi geldiği tespit edilmiştir.



  Ekinözü (Cela) İçmesi



  Ekinözü İçmeleri Kahramanmaraş'ın 151 km. kuzeyinde, ilçe merkezine ise 20 km. uzaklıktadır. İçmelerin, cilt, mide ve böbrek hastalıklarına çok iyi gelen bir suyu vardır.



  Yaylalar



  Yavşan Yaylası



  Sır baraj gölünün güneyindeki yükseltiler üzerinde yer alan, zengin orman dokusu ve su kaynakları ve endemik bitkileri ile, öncelik alan doğal bir kaynaktır. Yükseltisi 1300 metreye ulaşmaktadır. Yavşan Yaylası, kampçılık ve iklim kürleri açısından il düzeyinde önemli bir kaynaktır.



  Başkonuş Yaylası



  Başkonuş yaylası, Kahramanmaraş-Andırın yolu üzerinde, Yenicekale çevresinde yer alan zengin bir orman dokusunun oluşturduğu ve yayla karakteri gösteren bir bölgedir. Yükselti l785 m.dir. Başkonuş'ta geyik üretme çiftliği bulunmaktadır. Elektrik, telefon yol ve çevre düzenlemesi yapılmış olan alanda, orman idaresine ait sosyal tesisler (konaklama, lokal, lokanta vb.) bulunmaktadır.



  Sportif Aktiviteler



  Avlaklar



  Kahramanmaraş'ın merkez ve ilçelerindeki tüm dağlarda keklik, çil keklik, tavşan ve yaban domuzu avı, Kahramanmaraş ovasında mevsimi geldiği zaman bıldırcın avı yapılmaktadır. Ayrıca Gavur gölü bataklığı, Karacasu gibi göl ve su kaynaklarında ördek avlama imkanları vardır. Aksu çayı ve Ceyhan nehrinde sazan, yayın ve yılan balığı avcılığı yapılmaktadır. İl merkezi ve İlçelerinde avcı kulüpleri mevcut olup, kulüpler sürek avı tertip etmektedirler.



  Doğa Yürüyüşü



  Ayşepınarı-Karbasan, Türkmenler-Hacınınoğlu, Ilıca-Suçatı, Suçatı-Bulutoğlu, Engizek zirvesi, Kahramanmaraş-Başkonuş yaylası trekking için elverişli parkurlardır.



  Kuş Gözlem Alanı



  Gavur Gölü



  İl: Kahramanmaraş

  İlçeler: Türkoğlu

  Yüzölçümü: 1500

  Rakım: 490 m

  Koruma: hayır

  Başlıca Özellikleri: tatlısu gölü, bataklık



  Kuş Türleri: Küçük karabatak (maks. 121) sayesinde önemli kuş alanları statüsü kazanır.



  COĞRAFYA



  Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin birleştiği yerde bulunmaktadır. Güneybatısını Nur Dağlarının uzantılarının kapladığı ilde diğer önemli yükseltiler Berit, Engizek, Binboğa, Delihöbek, ve Ahır Dağlarıdır. Kahramanmaraş, Elbistan ve Göksun Ovaları ilin önemli ovaları olup, Ceyhan nehri ile Aksu çayı önemli akarsularıdır.



  Kahramanmaraş ilinde, genel olarak denize uzaklık ve yükselti nedeniyle, değişikliğe uğramış karasallaşmış bir Akdeniz iklim tipi egemendir. İlde yazlar sıcak ve kışlar soğuk geçer.



  TARİHÇE



  Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağlarında da sürdüğünü göstermektedir. Şehri Hititler kurmuşlardır. Daha sonra Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır.



  Dünyanın sayılı madalyalı şehirlerinden biri olan Maraş'a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın   gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973' den itibaren TBMM tarafından Kahramanlık unvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.



  NE YENİR



  Kahramanmaraş'ta kültürel değerlerin bir öğesi de yemek ve tatlılardır. Kış için tarhana, bulgur, döğme, nişasta hazırlanır ve biber, patlıcan, kabak, bamya ve fasulye gibi yiyecekler kurutularak saklanır.



  Tarhana, eşkili çorba, döğmeli mercimekli çorba, yoğurtlu döğmeli çorba, Maraş paçası gibi çorbalar; simit köftesi, kısır köftesi, içli köfte, sömelek köfte, suluyağlı köfte, eşkili köfte, yoğurtlu köfte, yavan köfte, eşkili aya köftesi gibi köfte çeşitleri; keşk aşı (döğme aşı), Maraş pilavı, tavuklu pilav, peynirli ve çökelekli börek, bayram çöreği gibi pilav ve börekler yöreye özgü yemeklerdir.



  Tatlı olarak ünlü Maraş dondurmasını unutmamak gerekir. Fıstık ezmesi, un sucuğu, pestil sucuğu, hapısa yörenin bilinen diğer tatlılarıdır.



  NE ALINIR



  Ağaç oyma tekniği ile yapılmış eşyalar, dövülerek işlenmiş bakır malzemeler, sim ve sırma işleri, yemeni adı verilen deriden yapılmış geleneksel ayakkabılar ve postallar Kahramanmaraş'tan alınabilecek özgün hediyelik eşyalardır. Yine ünlü Kahramanmaraş kırmızı biberi, tarhanası, fıstık ezmesi, un sucuğu ve pestil sucuğu, büyük emek verilerek elde yapılan bakır işleri Kahramanmaraş'ta yapılacak alışverişlerde alınması tavsiye edilecek mamullerdendir.



  Osmanlı Döneminden kalan büyük Kapalı Çarşı, Mazmanlar Çarşısı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı ile Yer altı Çarşısı, Çinili Çarşı ve çeşitli pasajlar bu alışverişlerin yapılabileceği yerlerdir.






  YAPMADAN DÖNME



  Eshab-ı Kehf, Döngel Mağarası ve Kahramanmaraş Kalesini görmeden,



  Kahraman Maraş dövme dondurması yemeden,



  Tarhanasını tatmadan,



  Sim sırma, ağaç oyma, el işi bakır eşyalar ile kırmızıbiber, tarhana almadan,



  Kahraman Maraş postalı ve yemenisi giymeden



  ...Dönmeyin.
  duzeltildi
  KAHRAMANMARAS
  Maras Dondurmasi, Dongel Magaralari, Afsin-Elbistan
  Termik Santrali, Maras Kalesi, Tarhana,Sutcu Imami
  AFŞİN

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  @cihanasran tesekkurler
  maraşa gelmek isteyen arkadaşlar varsa burda her türlü yardımda bulunurum.dondurmalarda benden
  tesekkurler yazin"da iyi giderdi
  bu sene gittim ama yine gidesim var ozledim...
  teşekkürler...