Coğrafya > ADANA

  ADANA
  YÜZÖLÇÜMÜ: 17.253 km²

  NÜFUS: 1.934.907 (1990)

  İL TRAFİK NO: 01

  İLÇELER: Adana (merkez), Aladağ, Seyhan, Ceyhan, Düziçi, Feke, İmamoğlu, Kadirli, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir.

  İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Aslantaş Piknik Yeri, Karatepe Milli Parkı ve Açıkhava Müzesi, Adana ve Anavarza Kaleleri, Ulu Cami, Akça Mescit, Taş Köprü, Sarıçam Koruluğu, Seyhan Barajı.

  Kamplar

  Raşit Ener Tur. Tesisleri
  İskenderun Yolu 5. km / Adana
  Tel: (322) 321 27 58

  Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma
  Genel Müdürlüğü Kamp Yerleri

  Karataş
  Kumluk, Adana
  Tel: (322) 237 22 52

  İl Kültür Müdürlüğü

  Tel: (322) 458 84 30-31
  Faks: (322) 458 84 29

  Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

  Müdür: Ali Şadi ÜNSAL
  Adres: Ziya Paşa Bulvarı No:108 Seyhan/ADANA
  Tel: (0322) 363 39 56
  Fax: (0322) 363 41 08

  Kültür Merkezleri

  Tiyatro, konferans gibi etkinliklere yönelik 370 kişilik Salon
  250 m²'lik Sergi Salonu
  Kütüphane - 500 okuyucu

  Yazışma Adresi: Sabancı Kültür Merkezi - Adana
  Tel: (322) 352 32 91
  Faks: (322) 352 68 85

  Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası

  Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi
  Konser Salonu
  Atatürk Bulvarı - Adana
  Tel: (0 322) 453 68 74
  Faks: (0 322) 458 25 99

  Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü

  Sabancı Kültür Sitesi
  ADANA
  Tel: (0 322) 352 46 74

  Müze

  Adana Müzesi
  Adres: Seyhan Cad. Adana
  Tel: (322) 454 38 55
  Faks: (322) 454 38 56

  Adana Etnografya Müzesi Detaylı Bilgi
  Adana Arkeoloji Müzesi Detaylı Bilgi
  Adana Atatürk Müzesi Detaylı Bilgi
  Misis Mozaik Müzesi Detaylı Bilgi

  Örenyerleri

  Yumurtalık Örenyeri - Yumurtalık
  Anavarza Örenyeri - Kazan/Dilekkaya
  Kastabala Örenyeri - Osmaniye/Behçe
  Şar Örenyeri - Tufanbeyli/Şar
  Mağarsus Örenyeri - Karataş
  Karatepe - Aslantaş (Domuztepe-Pınarözü)- Kadirli/Düziçi

  Önemli Günler

  Mahalli Kutlama Günleri:

  Aşık Ferrahi'yi Anma Törenleri
  Ceyhan İlçesi Kıvrıklı Köyü
  21-22 Nisan

  Atatürk'ün Adana'ya Gelişi
  İl Merkezi
  15 Mart

  Festivaller:

  Karakucak Güreş Festivali
  Kadirli
  25-26 Mayıs

  Altın Koza Film Festivali
  İl Merkezi
  14-25 Eylül

  İmamoğlu Şeftali Festivali
  İmamoğlu
  Haziran Ayı İçinde

  Kızıldağ Karakucak Güreş Festivali
  Karaisalı

  Kiraz Festivali
  Saimbeyli
  20-22 Haziran

  Şenlikler:

  Kültür Şenliği
  İl Merkezi
  4-14 Ekim

  25 Nisan Çocuk Şenliği
  İl Merkezi
  25-30 Nisan

  Adana'nın Kurtuluş Şenlikleri
  İl Merkezi
  5-12 Ocak

  Güneysu Şiir Şöleni
  Osmaniye
  Nisan 2. Pazar
  Karaoğlanoğlu Koşusu
  Osmaniye
  20 Temmuz

  Kuvva-i Milliye Teşkilatının Kurtuluşu ve Çukurova'da İlk Milli Mücadele Hareketinin Başlatılması
  Karaisalı
  1 Nisan

  Almanya'nın Memingen Şehri Belediyesi ile Karataş Belediyesinin Kardeş Belediyeler İlan Edilmesi
  Kutlamaları
  Karataş
  23-26 Nisan

  Önemli Haftalar:

  Uluslararası Karacaoğlan Kültür ve Sanat Haftası
  İl Merkezi ve Feke İlçesi
  20-25 Kasım

  Orhan Kemal Haftası
  İl Merkezi
  3-9 Haziran

  Kurtuluş Günleri:

  Adana'nın Kurtuluş Günü
  Adana
  5-12 Ocak

  Ceyhan'ın Kurtuluş Günü
  Ceyhan
  6 Ocak

  Osmaniye'nin Kurtuluş Günü
  Osmaniye
  7-8 Ocak

  Kadirli'nin Kurtuluş Günü
  Kadirli
  7 Mart

  Feke'nin Kurtuluş Günü
  Feke
  22 Mart

  Karaisalı'nın Kurtuluş Günü
  Karaisalı
  1 Nisan

  Pozantı'nın Kurtuluş Günü
  Pozantı
  25 Mayıs

  Kozan'ın Kurtuluş Günü
  Kozan
  2 Haziran

  Saimbeyli'nin Kurtuluş Günü
  Saimbeyli
  18 Ekim

  Düziçi'nin Kurtuluş Günü
  Düziçi
  28 Mart
  Adana

  Adana

  Bir çok Anadolu kenti gibi o da adını mitolojiden alıyor. Söylentiye göre Gök Tanrısı Uranus’un oğlu Adanus şehrin ilk temellerini atmış. Bir çok uygarlığın yaşadığı Adana bu uygarlıkların bıraktığı eserler açısından oldukça zengin. Sarıyakup, Alidede, Tepebağ, Kayalıbağ ve Türkocağı mahallelerindeki eski Adana evleri görülmeğe değer. Seyhan caddesi üzerindeki Arkeoloji Müzesi ve Kuruköprü civarındaki Etnografya Müzesi''nde bölgeden çıkan arkeolojik eserler ve Türk el sanatları sergileniyor. Bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Karataş, Adana’nın 50 km güneyinde bulunan bir sayfiye yeri. Bu belde balık lokantalaryla da ünlü...
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Fotoğraflar üyemiz "akilles" tarafından çekilmiştir.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Fotoğraflar üyemiz "akilles" tarafından çekilmiştir.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  ADANA 'NIN TARİHİ
  İlkçağda Adana, Anadolu'yu baştan başa geçerek Gülek boğazından Tarsus'a inen yol üzerinde bir konak yeriydi. Hitit tabletlerinden Hititler döneminde kent ve çevresinde Kizzuvatna Krallığı'nın egemen olduğu anlaşılmaktadır. Yöre, M.Ö. 16. yy'da Hitit Federasyonu'na, Hitit Devleti yıkıldıktan sonra Çukurova'da kurulan Kue Krallığı'na bağlandı. M.Ö. 9. yy sonlarına doğru Asur, M.Ö. 6. yy'da Pers, M.Ö. 333'te Büyük Iskender'in egemenliğine girdi. Iskender'in ölümünde (MÖ. 323) sonra da Selefkiler'e bağlandı. M.Ö. 66'da Romalı konsül Pompeius tarafından ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemlerinde, elverişli konumu nedeniyle önemli bir ticaret merkezi durumuna gelen 704'de Halife Abdülmelik tarafından Emevi topraklarına katıldı. Abbasi halifesi Harun Reşit eski ilkçağ kalesini (Adana kalesi) yeniden yaptırdı. IX. yy'da Adana Çukurova'nın önemli bir kültür ve ticaret merkezi durumundaydı. Aynı yy'da Yazman adlı bir Türk komutan bölgeyi yarı bağımsız yönetti. Bölge daha sonra Mısır'daki Tolunoğulları'nın eline geçti.

  Bizanslılar, Abbasiler'in zayıf düşmesinden yararlanarak 10. yüzyılın başlarında kenti yeniden topraklarına kattılar. Alparslan'in Malazgirt Zaferi'ni (1071) izleyen yıllarda Adana, Selçuklular'ın egemenliğine girdi (1083-1097). Bu dönemde Çukurova'ya Doğu'dan gelen bir çok Türk boyu yerleşti. 1097 Haçlı seferiyle Adana'da Selçuklu egemenliği sona erdi. 14. yy'in ilk yarısında Memluklular'ın eline geçen Çukurova'ya çok sayıda Türkmen oymağı yerleştirildi. 1352'de yöreye Memluklullara bağlı Türkmen Beylerinden Yüregiroğlu Ramazan Bey egemen oldu. Ramazanoğulları adını alan Beyliğin merkezi Adana'ydı. Ramazanoğulları'nın yönetiminde kent genişledi, camiler, hanlar, kamu binalarıyla süslendi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi (1517) sırasında Osmanlı topraklarına katılan Adana'yı 1608'e kadar yine Ramazanoğulları yönetti.1672'de Adana uğrayan Evliya Çelebi kente ilişkin ayrıntılı bilgi verir. Adana, 19. yy'ın ortalarına doğru Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından ele geçiridi ve Mısır Ordusu'nun karargahı olarak kullanıldı. Londra antlaşmasıyla (1840) Osmanlılar'a geri verildi.1867'deki yönetsel düzenlemede vilayet oldu. 1886'da Mersin-Adana demiryolunun açılması, pamuk tarımının ve kentin ekonomisinin canlanmasına, nüfusun artmasına neden oldu. Ermeniler'in 1909'daki ayaklanma girişimleri bastırıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında (1914-1918) Toros ve Gavurdağı tünelleri ve Bağdat demiryoluyla kent İstanbul ve Suriye'ye bağlandı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 24 aralık 1918'de Fransız birlikleri, işbirlikçi Ermeni çeteleriyle Adana'yı işgal etti. Türk milis kuvvetlerinin şiddete direnmesi, işgalcilerin önemli kayba uğramalarına neden oldu. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Itilafnamesi hükümleri uyarınca 5 Ocak 1922'de Fransız işgal kuvvetleri kentten çekildi. Bu tarih, halen Adana'nin kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1975 Küçük Saat, Saydam Caddesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  1976 Yeni Camii, Küçük Saat Durağı, Özler Caddesi
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Merkez Park Merkez Cami
  ADANA YA GİTMİŞ KADAR OLDUM SAOLUN ARKADAŞLAR
  Bilgiler guzel. Baska resimlerde eklerseniz cok iyi olur. Elinize saglik. Tesekkurler
  gönlümün sehri Adana, memleketim Adana, güzel anilarin sehri Adana...burnumda tütüyor
  paylasim icin tskler...
  EmeqinizE saqLık ..
  Arkadaslar Ben Adana'lıyım.Memleketimi Bu Kadar Güzel Tanıttıqınız İçin Size Minnettarım..Adana'mız Şimdiki Haliyle Daha Güzel..Şuanki Resimleri de Alsaydınız Güzel Olcaktı ama;ilerde O da Olur..Başarılarınızın Dewamını Dilerim. AYAKTA
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Adana'daki Yeşil camii, her yönüyle farklı: Minaresi sarmaşıklarla kaplı, avlusu bir botanik bahçesi gibi yemyeşil.
  Kurtjara Katkılarıyla
  Adanam Gibisi Warmi Ya
  bilgilendirdiginiz için teşekkürler
  Belki biz bu görüntülerin içinde yer almadık ama büyüklerimizden izler mutlaka vardır buralarda bir yerlerde,işte tüm Adanalılara Adana'dan nostalji görüntüleri


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1973 Eski Baraj, Çağlayan Gazinosu


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1974 ÇEAŞ, Set üstü Adana'dan Panaroma


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1974 Mahfesığmaz Bağ Evleri


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1974 Bağ Evleri, Su Kuyusu


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1975 Atatürk Bulvarı


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1975 Küçük Saat Meydanı


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1975 Küçük Saat meydanından AbidinPaşa


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  1975 Askerlik şube civarı, Alidede Mahallesi


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  2003 Adana Genel Görünüş,Seyhan Nehri
  Bunlar da Merkez Parkının çeşitli açılardan çekilmiş müthiş güzel görüntüleri


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  kısa bir süre önce Adanaya gitme fırsatıbuldum.Ve hayran kaldım.çok modern ,son derece temiz ve düzenli bir şehir.Vede Adana kebabının tadı hala damağımda ,en kısa zamanda tekrar Adanaya gitmeyi planlıyoruz
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  bunlarda benden devamı gelcek yakında


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  paylaşımın için sağol
  kardes verdşiğin bilgiler için teşekkür ederiz sağol çok yararlı bişye oldu
  biz ADANA"lıyık
  Bici yerik
  Şalgam içerik haa...
  Güzel bir şehir yaşanılması gerekir bir süre de olsa....
  ellerinize ve emeklerinize saglik
  saqolun bende adanalıyım adana şimdiki haliyle daha qüzeL TESEKKÜRLER
  adana hep qüzelmiş eLLerine saqlık.
  emeqinise saqlık.
  paylaştığın için tşk
  Memleketim canim memleketim icimdeki, Özlem bir kat daha artti,
  Ellerinize emeklerinize saglik.